Resultaten Fiets Telweek 2017 bekend!


Afgelopen september was het weer tijd voor de derde editie van de Nationale Fiets Telweek. De verbeterde en vernieuwde Fiets Tel-app is door meer dan 15.000 mensen gedownload. Samen hebben deze mensen 90.000 ritten afgelegd en 530.000 kilometer bij elkaar gefietst! Dit jaar hebben actieve deelnemers gezorgd voor extra informatie over hun fietsrit om de fietsdata verder te verrijken. De gefietste ritten zijn inmiddels te bekijken in de vernieuwde tool CyclePRINT van de NHTV en zijn beschikbaar als open data.

Cees Bakker, projectleiders Fiets Telweek geeft aan: "De Fiets Telweek geniet na drie jaar een grote bekendheid bij mobiliteitsexperts en fietsfanaten in Nederland. De onderzoeksweek heeft inmiddels zijn waarde bewezen als landelijke benchmark en als handige tool voor lokale en regionale analyses om het fietsnetwerk te verbeteren. De toevoeging van waardebeleving en motivaties door de gebruikers in de actieve modus biedt waardevolle informatie voor lokale situaties."

Keuze voor deelnemers: actief of automatisch

Dit jaar waren er twee smaken voor de deelnemer, namelijk de actieve modus of de automatische modus. Deelnemers konden kiezen in welke modi ze meefietsten. De automatische modus maakt het voor de deelnemers erg laagdrempelig om mee te doen door de automatische ritregistratie. Deelnemers in de actieve modus kregen meer inzicht in de eigen bijdrage aan het onderzoek en konden feedback geven over de gereden route. Dit inzicht kon gegeven worden doordat de ritten gestart en gestopt moesten worden in de Fiets Tel-app.

Verrijking van fietsdata

De deelnemers die mee hebben gefietst in de actieve modus, kregen na elke rit twee vragen voorgelegd. Een vraag over het type fiets waarop ze de rit hebben afgelegd en een tweede vraag over de veiligheid tijdens de rit. Bijna 54% van de deelnemers heeft in de campagneweek gefietst op een stadsfiets. Op een tweede plaats volgt de e-bike (17,8%) en daarna een hybride fiets (14,2%). De speedpedelec is dit jaar ook meegenomen in de fietsdata: 2,3% van de deelnemers heeft gebruik gemaakt van dit vervoersmiddel.

De veiligheid is gemeten op een vijfpuntschaal: 1 = helemaal niet veilig, 5 = heel erg veilig. 64% van de deelnemers die gefietst heeft in actieve modus geeft aan de rit als veilig tot heel erg veilig te hebben ervaren. Slechts 17% geeft aan dat de rit niet veilig was.

Locatiegebonden vragen

Voor de opdrachtgevers van de Nationale Fiets Telweek was er de mogelijkheid om vragen te stellen over specifieke locaties in het netwerk. Dit biedt de mogelijkheid om de mening en ervaring van de fietser te achterhalen. Er zijn bijvoorbeeld vragen gesteld over de ervaren drukte op fietspaden, oversteekbaarheid van kruispunten, het veiligheidsgevoel of routekeuze. De resultaten van de locatiegebonden vragen worden gedeeld met de betreffende opdrachtgevers. De kracht is om een concrete vraag te stellen over een locatie. Dit levert waardevolle informatie op.

Contact

Dit jaar waren de opdrachtgevers van de Fiets Telweek: de provincie Utrecht, de provincie Gelderland, de provincie Noord-Holland, de provincie Noord-Brabant, de provincie Overijssel, de metropoolregio Rotterdam Den Haag (Zuid-Holland), vervoerregio Amsterdam en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Neem contact op met Cees Bakker.