Nieuws

Best Practices Fietsstimulering Cleantech Regio

In de Cleantech Regio zijn, in het kader van Beter Benutten Vervolg, veel acties uitgevoerd om fietsgebruik te stimuleren. Daarbij zijn verschillende vormen van communicatie gebruikt, zoals publiekscampagnes, sociale media, flyers, enquêtes en bedrijfsintranet. Wij hebben de effectiviteit van de verschillende communicatiemiddelen onderzocht en op basis hiervan een aantal best practices opgesteld. Om de effectiviteit in beeld te krijgen is gekeken naar de doelgroep van de communicatie, hoeveel mensen er zijn bereikt en of dat uiteindelijk heeft geleid tot deelname aan de acties. Daarnaast zijn de communicatiemedewerkers geïnterviewd om de uitkomsten te duiden en hun ervaringen mee te nemen.

Uit het onderzoek komen de volgende aanbevelingen voor communicatie bij fietsstimuleringsprojecten:

 • Verstuur sowieso een persbericht
 • Geef werkgevers concrete input/teksten voor communicatie richting werknemers
 • Verkies Facebook boven Twitter
 • Benut bestaande sociale mediakanalen
 • Ga naar plekken waar je doelgroep al is
 • Zorg voor een korte, heldere boodschap
 • Maak de actie waar je toe oproept niet te ingewikkeld
 • Zorg voor een goede timing
 • Kies voor één of twee merken voor fietsstimulering


Geplaatst op dinsdag 18 september 2018


Even voorstellen... Hester Hellinga
Per 1 september is het kantoor in Utrecht uitgebreid met junior adviseur Hester Hellinga. Hester heeft zich tijdens haar studie Sociale Geografie en master Urban Geography aan de Universiteit Utrecht altijd gericht op mobiliteitsvraagstukken. De afgelopen twee jaar heeft zij als trainee van het traineeprogramma van de regio Utrecht brede ervaring binnen de overheid opgedaan. Bij Provincie Utrecht heeft zij zich onder andere bezig gehouden met knooppuntontwikkeling en data-analyse. Bij gemeenten IJsselstein en Montfoort was zij verantwoordelijk voor het fietsbeleid en de uitvoer hiervan.


Door haar proactieve, resultaatgerichte aanpak heeft zij regelmatig de verantwoordelijkheid over projecten gekregen en met goed resultaat afgerond. Hester heeft een grote interesse in alles wat met de fiets en duurzame mobiliteit te maken heeft en haalt veel energie uit het stimuleren van bewuste mobiliteitskeuzes. Zij zet zich dan ook graag in voor nieuwe mobiliteitsvraagstukken, om samen met collega’s en opdrachtgevers tot mooie eindresultaten te komen.

In haar vrije tijd vind je Hester op de  piste, bezoekt ze concerten, leest ze een boek of zit ze zelf op de (race-)fiets.


Geplaatst op dinsdag 18 september 2018


Even voorstellen… Danique Gommers
Op 27 augustus is Danique Gommers als stagiair begonnen bij de Utrechtse vestiging van Keypoint. Op dit moment is Danique bezig met haar derde leerjaar van de opleiding Built Environment Mobiliteit (Verkeerskunde) aan Breda University of Applied Sciences. Voor haar stageonderzoek gaat ze de verkeerseffecten van de iVRI in kaart brengen aan de hand van cameraonderzoek. Binnen haar studie gaat haar interesse uit naar Smart Mobility en hoe de techniek ingezet kan worden om het gedrag van verkeersdeelnemers te beïnvloeden. Na dertien jaar met veel plezier op het hockeyveld te hebben gestaan, is Danique sinds kort begonnen met aquabootcamp en banenzwemmen. Daarnaast leest ze in haar vrije tijd graag een goed boek of gaat ze winkelen of terrassen met vriendinnen. Qua reizen ontdekt ze het liefst nieuwe steden of is ze te vinden op de skipiste. 
Geplaatst op dinsdag 18 september 2018


Talking Traffic - Prioritering Openbaar Vervoer Arnhem-Nijmegen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), regionale en lokale overheden en het bedrijfsleven investeren tot en met 2020 samen zo’n 90 miljoen euro in het Partnership Talking Traffic. Dit samenwerkingsverband is opgezet om innovatieve verkeerstoepassingen te ontwikkelen en te leveren aan zowel consumenten als professionele gebruikers. Inmiddels zijn de eerste diensten, waaronder iVRI’s, opgeleverd waarmee het Partnership van de ontwikkelfase in de exploitatiefase is beland.

Met nieuwe toepassingen van C-ITS (Coöperatieve Intelligente Transport Systemen) kunnen ook Openbaar Vervoer en de Nood- en Hulpdiensten begeleid en ondersteund worden. Automobilisten en fietsers worden bijvoorbeeld gewaarschuwd voor naderende Hulpdiensten en het Openbaar Vervoer en de Hulpdiensten worden ondersteund met prioriteitsverlening bij iVRI’s waar vereist. En dat bevordert de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid.

Binnen het Partnership Talking Traffic is een van de projectdoelstellingen om in de komende maanden in (meerdere) grote steden c.q. dichtbebouwde regio’s ervaring op te doen met prioritering voor het Openbaar Vervoer (OV) en Nood- en Hulpdiensten (NHD) bij iVRI’s door middel van pilots.

Keypoint gaat in opdracht van de provincie Gelderland onderzoeken hoe een pilot, voor het OV gecombineerd met NHD, uitgevoerd kan worden in de regio Arnhem-Nijmegen.  


Geplaatst op vrijdag 14 september 2018


Mythbusting: Over fietsen, feiten en fabels

Het is geen geheim dat Nederland een fietsland bij uitstek is en dat veel verplaatsingen in Nederland op de fiets gebeuren. In Nederland is (bijna) iedere inwoner een fietser. We fietsen jaarlijks gemiddeld 880 kilometer op de fiets. Dat is gemiddeld zo’n 2,4 kilometer per dag. Dit maakt Nederlanders dan ook ware fietsexperts. Omdat we allemaal fietsexperts zijn denken we er veel van te weten. Maar wat klopt hier ook echt van?

In een paper dat Keypoint Consultancy heeft opgesteld gaan we in op de vraag in hoeverre “borrelpraat” rondom fietsen waar is. Dit doen we door 6 mythes in kaart te brengen die we vervolgens bevestigen of ontkrachten. De data uit de Fiets Telweek vormt daarvoor de basis. Deze data combineren we met data die weliswaar door de Fiets Tel app zijn vastgelegd, maar tot op heden nog niet zijn gebruikt.

We laten graag zien welke inzichten ontstaan, wanneer deze fietsdata wordt geanalyseerd. Daarmee laten we zien welke mythes over fietsen waar zijn en welke niet.

Klik hier voor het paper Mythbusting: Over fietsen, feiten en fabels


Geplaatst op dinsdag 4 september 2018


DRIS busstation Zwolle nieuwe stap op weg naar reisinformatie als dienst


Hoewel het buiten nog niet te zien is, is er een nieuwe stap gezet in realisatie van DRIS op het busstation in Zwolle en in de ontwikkeling naar reisinformatie als een dienst. De aanbesteding van de DRIS businformatiedisplays is afgerond en de opdracht is nu definitief gegund aan Ledyears.


De ontwikkeling van levering van een distributieserver met displays naar een service voor reisinformatie heeft in deze aanbesteding een nieuwe stap gemaakt. De provincie Overijssel heeft voorgeschreven hoe de reisinformatie getoond moet worden en hoe de displays er uit moeten zien en laat aan de displayleverancier vrij hoe dit gerealiseerd wordt. In deze aanbesteding is zelfs geen displaytechniek voorgeschreven!

Ook voor andere opdrachtgevers is Keypoint bezig om de mogelijkheden voor reisinformatie te verkennen.  Hierbij kijken we goed naar de mogelijkheden in aanbestedingen, contractvormen en beheer. Zo onderzoek we nu ook of het  de wijze van het tonen van informatie voorschrijven van het tonen los en krijgt de opdrachtnemer de ruimte om hier een voorstel voor te doen en dit te blijven verbeteren. De OV-autoriteit kan hierdoor meer sturen op de te leveren resultaten dan op de techniek.

In dit project wordt de distributieserver door een meer generieke service vervangen. Dit kan een standaard product van de leverancier zijn dat eenvoudig op te schalen is. Bovendien zijn de kosten voor deze service lager dan vroeger gebruikelijk was bij het uitvragen van een server. Wel hebben we in dit project een open koppelvlak uitgevraagd. Zo kunnen eventuele extra displays aansluiten op deze service en zijn de displays door een andere service aan te sturen.

We gaan de komende maanden samen met Ledyears, provincie Overijssel en de gemeente Zwolle werken aan de realisatie van 20 haltedisplays en 4 dubbelzijdige overzichtdisplays op het busstation en in de reizigerstunnel. De planning is dat de displays geplaatst worden eind 2018, voor de opening van het busstation. De afstemming met de andere partijen en werkzaamheden op het busstation en de combinatie met treininformatiedisplays maakt dit een uitdagend, maar erg interessant project!


Geplaatst op maandag 30 juli 2018


Geleerde lessen uit het EMPOWER project

De afgelopen drie jaar heeft een consortium van Europese partners onderzoek gedaan naar het stimuleren van duurzaam reisgedrag door het toepassen van positieve prikkels via ICT. Hiervoor is op 14 locaties in Europa met apps gekeken hoe we mensen tot een vermindering van het autogebruik kunnen verleiden. Dit heeft geleid tot een schat aan ervaringen, waarvan we in dit nieuwsartikel graag een aantal opvallende delen:

Mensen houden van sparen

We zien in verschillende beloningsstrategieën dat deelnemers hun gedrag veranderen wanneer ze daar een beloning in de vorm van punten voor krijgen die vervolgens in een webshop kunnen worden besteed. Echter, in veel gevallen veranderen mensen wel van gedrag en sparen de punten, maar blijft de conversie naar artikelen uit de webshop achterwege. Het sparen op zich is dus al een trigger voor gedragsverandering.

Langdurige trend naar meer fietsgebruik

In Enschede is over een langere tijd elke maand een uitdaging gepresenteerd aan de deelnemers. Hierbij konden gebruikers van de SMART app zelf hun doelstelling voor die maand kiezen (uit een serie van 5 opties). Dit is gedurende anderhalf jaar uitgevoerd, waarbij blijkt dat er een 15% afname van het aantal autokilometers is in de periodes dat mensen meedoen aan de uitdaging.

Geld werkt averechts

Onderzoek toonde al eerder aan dat beloningen met geld heel sterk werken gedurende de fase dat mensen daadwerkelijk beloond worden, maar dat na het weghalen van de beloning het gedrag weer naar het oude niveau teruggaat. Verschillende strategieën zoals verdere personalisatie van de uitdagingen en het toepassen van zelfreflectie na de beloningsperiode hebben hier niets aan kunnen veranderen.

Samenwerken werkt

In verschillende steden is ook geëxperimenteerd met het werken in groepen. Het samen met een (bestaande) groep te werken voor een bepaal doel werkt zeer stimulerend en heeft een groot veranderpotentieel. Deelnemers vinden hierbij zowel het samen naar het doel werken aantrekkelijk als het ontvangen van een gezamenlijke beloning.

Naast deze korte weergave van de lessen, is er een toolkit waarin uitgebreid de ervaringen van het project zijn te raadplegen. Ga hiervoor naar https://empowertoolkit.eu/. Hier vind je ook het data dashboard dat op basis van SMART-data inzicht geeft een de type analyses die je met deze data kan doen. Kom je graag met ons in gesprek om bijvoorbeeld te verkennen wat deze lessen voor jouw gemeente kunnen betekenen, neem dan contact op met Benjamin.


Geplaatst op maandag 25 juni 2018


Ombouw verkeerslichten naar intelligente verkeerslichten in Noord Brabant

De provincie Noord Brabant, met 2,4 miljoen inwoners behorende tot de grootste provincies van Nederland beschikt over een innovatieve economie en functioneert als internationaal knooppunt van allerlei vervoersstromen. Noord Brabant heeft naast een groot snelwegennet een zeer fijnmazig onderliggend provinciaal netwerk.  De provincie wil hierover een slim en samenhangend mobiliteitsnetwerk realiseren. In 2017 nog gekozen als best bestuurde decentrale overheid wil ze in 2018 ook de mobiliteit over dat fijnmazige netwerk optimaliseren.

Provinciale wegen als de N617, de N279, de N284 en de N270 zijn belangrijke verbindingswegen in deze provincie. Het afwikkelen van het verkeer op deze wegen wordt o.a. geregeld door verkeerslichten. Deze verkeerslichten worden in het kader van het landelijke ontwikkeltraject en partnership Talking Traffic in 2018 vervangen door nieuwe en slimme Intelligente Verkeerslicht installaties iVRI. Keypoint gaat de provincie helpen bij het realiseren van deze verbeterslag. Keypoint ontzorgt de provincie door de organisatie van deze realisatie te hand te. We nemen de regie voor de realisatie op ons en zorgen voor een nauwgezette afstemming tussen alle betrokken partijen. Met de provincie zijn we doorlopend in gesprek en houden hen op de hoogte van de voortgang.

De nieuwe iVRI’s gaan de doorstroming van het verkeer verbeteren. Dit doen ze door onderling informatie uit te wisselen. De iVRI maakt onderscheid in verschillende soorten verkeer zodat bij bijvoorbeeld vrachtverkeer rem en optrekacties tot een minimum beperkt worden, wat directe milieuwinst oplevert. Hulpdiensten voorrang kunnen krijgen. Het openbaar vervoer beter bedient kan worden maar ook schoolgaande groepen fietsers opgemerkt worden. Een andere belangrijke meerwaarde van de nieuwe intelligente verkeerslichten wordt gegeven door het rechtstreeks informeren en adviseren van de weggebruikers, via apps en navigatiesystemen bij het naderen van een verkeerslicht.


Geplaatst op maandag 25 juni 2018


Snel op de fiets succesvol afgerond

De afgelopen maanden konden fietsers tussen Hengelo en Borne genieten van investeringen in twee corridors: de fietssnelweg F35 is aangelegd tussen Hengelo West en station Borne en de verkeerslichten langs de Bornsestraat zijn verbeterd voor fietsers. Daarom zetten beide gemeentes in op een promotieactie rondom deze corridors.

Met behulp van de SMART-app konden fietsers sparen voor korting bij lokale fietsenwinkels, wanneer ze gebruik maakte van deze corridors. Een groot deel van de deelnemers maakte al regelmatig gebruik maakte van de fiets. Maar zowel bij deze groep als onder deelnemers die zelden de fiets gebruikte, is een toename in het fietsgebruik geconstateerd. Ongeveer 100 deelnemers hebben zo gezorgd voor 80 spitsmijdingen per week.

Daarnaast hebben we een aantal successen gehad die we graag meenemen naar volgende projecten:

 • De inzet van een DRIP om deelnemers te werven was erg succesvol; 
 • Het gebruik van een bestaande app zorgde ervoor dat we snel het project konden opzetten;
 • Nog geen 60% van de uitgedeelde vouchers (ter waarde van €10) is besteed bij de fietsenmakers;
 • Sparen op zich lijkt ook al een goede motivatie om mee te doen.


Geplaatst op dinsdag 19 juni 2018


Zweeds vervoersbedrijf Nobina bezoekt Nederland

Donderdag 19 april 2018 heeft de top van het Zweedse openbaar vervoerbedrijf Nobina Nederland bezocht. Deze delegatie wilde graag een impressie van een goed werkend Bus Rapid Transit systeem in Nederland. Keypoint heeft voor hen een korte rondleiding verzorgd, waarbij werd gefocust op het HOV op de vrijliggende busbanen in Almere en de R-netverbinding met Amsterdam. De excursie werd, wellicht mede ingegeven door de fantastische weersomstandigheden, enthousiast ontvangen.

Keypoint onderhoudt goede contacten met het Zweedse adviesbureau Trivector en tussen beide wordt regelmatig kennis uitgewisseld. Naar aanleiding van een Keypoint-studie van enkele Hoogwaardige Openbaar Vervoer bussystemen in Nederland, kregen we het verzoek voor een korte rondleiding door een van deze systemen. Interessant constatering van de Zweedse delegatie was dat bij HOV in Zweden vooral wordt gekeken naar de bussen, maar dat in Nederland veel meer aspecten een rol spelen. Het gaat hierbij niet alleen om type bus en frequentie van de bussen, maar ook om bijvoorbeeld de ruimtelijke inrichting, de locaties van haltes, vrijliggende businfrastructuur, Korte Afstandsradio (KAR) en prioriteit ten opzichte van het overige verkeer. Keypoint heeft ruime kennis van en ervaring met deze diverse aspecten van Hoogwaardig Openbaar busvervoer.