Nieuws

Keypoint onderzoekt de inzet van de Meetfiets

Overheden en kennisinstituten in Gelderland en Overijssel hebben een Actie-Agenda Slimme Mobiliteit Oost-Nederland opgesteld. Daarin zijn negen concrete acties benoemd, die de ontwikkeling en inzet van slimme mobiliteit een impuls gaan geven. Een van de acties is de actie ‘Slimme fietsen’, waarbij de fiets als databron dient en op een efficiënte manier onder andere luchtkwaliteit en geluidshinder meet. De door de gemeente Ede ontwikkelde Meetfiets 2.0 lijkt hiervoor de meest geschikte.

Provincie Gelderland wil vanuit de Gelderse werkagenda ervaring opdoen met het verzamelen en toepassen van (fiets)data. De Meetfiets is een nieuwe mogelijkheid om  data te verzamelen, maar het is onduidelijk wat wegbeheerders kunnen en willen met de data uit de Meetfiets. Voordat de Meetfiets op grotere schaal kan worden toegepast, is meer informatie over de Meetfiets en de eventuele ontwikkeling er van nodig.

Keypoint gaat nu in opdracht van de Provincie Gelderland in beeld brengen wat de kwaliteit van de data is, wat wegbeheerders wel en niet met de data kunnen en hoe data wordt ontsloten. Daarnaast wordt geïnventariseerd welke partijen geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan doorontwikkeling van de Meetfiets en de daarmee verzamelde data.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de Meetfiets en de data die het oplevert? Neem dan contact op met Edgar Siemerink


Geplaatst op donderdag 5 april 2018


Keypoint brengt gebruik fietsparkeervoorzieningen station Lelystad Centrum in kaart


De helft van alle treinreizigers in Nederland gaat met de fiets naar het station. Volgens ProRail en NS dreigt er een tekort van het aantal fietsparkeerplekken bij treinstations. Rondom station Lelystad Centrum blijkt nog geen sprake te zijn van een capaciteitstekort, maar een groot deel van de fietsparkeervoorzieningen wordt toch al intensief benut. Gezien de vraagstukken en komende ontwikkelingen rondom het stationsgebied had gemeente Lelystad behoefte meer te weten over het gebruik van hun fietsparkeervoorzieningen. 

Het gebruik van de fietsparkeervoorzieningen is  door Keypoint in kaart gebracht door middel van drie methoden die elkaar ondersteunen en aanvullen. De parkeerdruk en de stallingsduur zijn onderzocht door middel van de RFID-techniek. Alle fietsen rondom het stationsgebied zijn voorzien van een flyer met een RFID-chip. Naast de flyer is elke fiets voorzien van een weesfietsenband. Twee weken later zijn de overgebleven bandjes geteld. Tenslotte stond op de flyer een verwijzing naar de enquête. Deze drie methoden zorgen samen voor een duidelijk profiel van het gebruik van de fietsparkeervoorzieningen.

Uit het onderzoek blijkt dat er genoeg totale capaciteit is in het stationsgebied, maar als wordt ingezoomd de druk niet evenredig verdeeld is over alle fietsparkeervoorzieningen. Vooral de voorzieningen dicht bij de (hoofd)ingang van het station hebben te maken met overbezetting. Deze overbezetting kan voor een deel verklaard worden door de grote hoeveelheid weesfietsen rondom het stationsgebied. De fietsparkeerlocaties onder het station kennen overigens de langste parkeerduur, terwijl de secties ten oosten van het station met name gebruikt worden door kortparkeerders. De resultaten van dit onderzoek worden door de gemeente Lelystad gebruikt voor de herstructurering van het stationsgebied.

Wilt u meer weten over het gebruik van uw fietsparkeervoorzieningen? Neemt u dan contact op met Sanne van Zundert.
Geplaatst op donderdag 22 maart 2018


Veilig naar school dankzij ITS
Veilig naar school dankzij ITS


Na een intensieve periode van goede samenwerking tussen gemeente Hardenberg, provincie Overijssel, aannemer Sysconnect en Keypoint is onlangs de pilot ITS en Verkeersveiligheid in Hardenberg feestelijk van start gegaan.

De pilot richt zich op scholieren die op hun schoolroute regelmatig landbouw- en vrachtverkeer tegenkomen. Dit levert potentieel gevaarlijke situaties op en tijdens de pilot worden de scholieren door middel van bebording en verlichting geadviseerd om de veiliger route te nemen. Dit gebeurt enkel wanneer verderop daadwerkelijk landbouw- of vrachtverkeer wordt waargenomen. Het grote voordeel hiervan is dat fietsers geen overdaad aan waarschuwingen krijgen, maar enkel op de momenten waarop dat nodig is.

Het systeem is een technisch hoogstandje en maakt gebruik van thermische camera’s en draadloze 4G-verbindingen. De camera’s maken onderscheid tussen groot verkeer, auto’s en fietsers en weten precies wat er langsrijdt. Het systeem werkt hierdoor enkel wanneer dat omwille van de verkeersveiligheid nodig is. De communicatie gaat via een 4G-verbinding. Daarmee is het systeem voorbereid op de toekomst, waarin wegkantsystemen en slimme voertuigen met elkaar kunnen communiceren.

Keypoint is er trots op aan dit project mee te mogen werken en de komende maanden zullen we de pilot uitgebreid evalueren. We vinden het ook leuk om te zien dat er uitgebreide aandacht aan de pilot wordt besteed. Zie voor uitgebreide verslagen o.a.:

https://www.rtvoost.nl/nieuws/286224/hardenberg-start-met-pilot-om-fietsveiligheid-te-vergroten?amp=

https://www.ad.nl/video/production/its-pilot-voor-fietsveiligheid-hardenberg-gestart~vp28007

https://www.verkeersnet.nl/verkeersveiligheid/25994/hardenberg-zet-its-techniek-verkeersveiligheid/

https://www.overijssel.nl/@216521/innovatieve-pilot/

http://www.detoren.net/artikelen/Nieuws/Hardenberg_eerste_gemeente_met_ITS-pilot_voor_fietsers_157071#.WpgZB-jOWUkGeplaatst op vrijdag 2 maart 2018


Vrijheid van bewegen voor Haarlemmermeer