Benjamin Groenewolt
Adviseur, Gedragsingenieur
Mensen staan dagelijks in de file; dat intrigeert Benjamin al jaren. Kennelijk is het zo slecht nog niet? In ieder geval is het voor Benjamin aanleiding genoeg om zijn tanden te zetten in het realiseren van gedragsverandering. Meer fietsen is goed voor de bereikbaarheid en de gezondheid en het sluit ook nog aan bij hoe hij de wereld graag ziet. Zo doet Benjamin als bewuste niet-autobezitter bijna alles met de fiets of de trein.

Benjamin heeft een brede expertise vanuit zijn opleiding Civiele Techniek. Toch heeft niet zozeer de techniek, maar de mens in het verkeer de bijzondere interesse van deze gedragsingenieur.
Het samenbrengen van werkvelden is de kracht van Benjamin. Hij schakelt eenvoudig tussen expertises en weet zo mensen binnen een project te verbinden. Of het nu gaat om het begrijpen van software codes, het ontwerpen van infrastructuur of het begrijpen van reizigersbelangen. Dit doet hij altijd vol enthousiasme.

Benjamin is projectleider Enschede Fietsstad 2020 voor de Gemeente Enschede, waarbij hij alles wat met fietsen te maken heeft weet te verbinden. Zijn streven daarbij is natuurlijk een toenemend aantal fietsers in de stad. Vanuit deze rol is hij ook zeer betrokken bij het beheer van de gedragsbeïnvloedingsapp SMART. Naast de praktijk van gedragsbeïnvloeding, is Benjamin ook betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. De afgelopen jaren was hij werkpakketleider bij Horizon 2020 project EMPOWER.

Naast zijn werk is Benjamin actief in verschillende organisaties: als keeper bij handbalvereniging Cabezota, als slagwerker en bestuurslid bij de Koninklijke Enschedese Burgerharmonie en als bestuurslid bij de Universitaire Sportkantine. Overal met zijn brede glimlach.
Vol enthousiasme, geïnteresseerd in de mens in het verkeer
In dienst sinds2010
voornaamste projectrolAdviseur, Gedragsingenieur