Luuk Rensen
Projectmedewerker

Hoe creëren we een juiste balans tussen de toenemende mobiliteitsvraag en de schaarse openbare ruimte? Welke waarden hechten mensen aan hun reis? Waarom kiezen mensen voor een bepaald vervoersmiddel om zich te verplaatsen? Hoe kunnen we daar als beleidsmakers op anticiperen zonder dat dit ten koste gaat van de woon- en leefomgeving? Dit zijn vragen die veel terugkomen wanneer Luuk kijkt naar nieuwe mogelijkheden voor deelvervoer en mobiliteit hubs.

Luuk heeft ervaring met deelmobiliteit, fiets en mobiliteit hubs door zijn vorige functie als Government Affairs & Public Relations manager bij een grote internationale deelfietsaanbieder. Daarnaast heeft hij ook een arbeidsverleden binnen de overheid en is op de hoogte van verschillende overheidsprocessen.

Luuk is afgestudeerd als Integraal Veiligheidskundige, een bestuurskundige en beleidsmatige opleiding op het gebied van veiligheid. Hierin waren onder andere verkeersveiligheid en ruimtelijke ordening een onderdeel. Hij pakt graag nieuwe en uitdagende vraagstukken aan. Luuk verzamelt graag de juiste mensen om zich heen om samen naar een passend antwoord op het vraagstuk toe te werken. Hierin wordt voornamelijk gezocht naar een duurzame en innovatieve oplossing.

Buiten het werk om stapt Luuk graag op de (race)fiets en zoekt de gezelligheid op met vrienden. Daarnaast is hij (hard)loper in een RopaRun team wat ieder jaar voor de strijd tegen kanker vanuit Parijs naar Rotterdam loopt.

Mobiliteit is tegenwoordig verder kijken dan enkel een vervoersmiddel
In dienst sinds2021
voornaamste projectrolProjectmedewerker