Patrick van Soest
Adviseur Mobiliteit
Patrick ziet mobiliteit als een van de basisbenodigdheden voor een goed functionerende maatschappij. Hij zoekt graag naar effectieve, toekomstvaste oplossingen die beantwoorden aan de veranderende mobiliteitsvraag van inwoners en bedrijven. Met ruim 14 jaar gemeentelijke ervaring als beleidsadviseur heeft hij gewerkt aan een breed scala aan onderwerpen op verschillende schaalniveaus. Beleidsvisies en adviezen, planstudies, gebiedsontwikkeling, herinrichting, concrete projecten: hij werkt integraal, systematisch en is analytisch.  Patrick gelooft dat in teamverband de beste resultaten gehaald worden. Verschillende invalshoeken en visies leiden samen tot de sterkste oplossingen, die breed worden gedragen. Wensen en belangen van inwoners en bedrijven moeten daarom goed in het oog worden gehouden. Beleid is daarbij een middel en geen doel. Patrick is resultaatgericht en streeft naar praktische oplossingen. Zijn motivatie is om een resultaat neer te zetten waar mensen wat aan hebben.  In zijn vrije tijd is Patrick druk met zijn jonge gezin en speelt hij graag (strategische) gezelschapspellen.   
Werken aan mobiliteitsoplossingen voor de toekomst
Patrick van Soest afwezig of onbereikbaar?
Neem contact op met een van onderstaande collega's
In dienst sindsSeptember
voornaamste projectrolAdviseur Mobiliteit