Fiets

Fietsen is een belangrijke modaliteit om de steden bereikbaar en leefbaar te houden. Keypoint bedient een breed palet aan fietsprojecten. De adviseurs van Keypoint zijn gespecialiseerd in het werken met verschillende soorten fietsdata. Deze datakennis en -kunde biedt een gefundeerde basis voor fietsonderzoek en fietsadvies en -beleid

Fietsadvies en -beleid

Opdrachtgevers ondersteunen om hun fietsbeleid waar te maken, dat is waar Keypoint goed in is. Zoals het opstellen van een strategische fietsvisie, met daarin de punt op de horizon voor het komende decennia. Een tactisch advies over de opzet van de jaarlijkse fietsmonitoring of de projectleiding over concrete maatregelen van het uitvoeringsprogramma fietsparkeren behoren ook tot onze werkzaamheden.

Fietsonderzoek

Keypoint brengt graag de effecten van nieuwe ontwikkelingen en maatregelen in beeld, zoals het gebruik van speed-pedelecs en deelfietsen, fietssnelwegen en nieuwe fietsparkeergarages. Het gedrag van de fietser staat in deze onderzoeken voorop. We weten als geen ander hoe een onderzoek opgezet en uitgevoerd moet worden. De opdrachtgever kan de resultaten direct gebruiken ter onderbouwing van beleid of maatregelen. Tevens verzorgen we het evalueren van projecten en programma's

Fietsdata

Fietsdata komt in vele vormen. GPS-tracks, fietstellingen, ongevallengegevens, wegkenmerken en enquêtes. Dit is alles samen geeft een beeld van het gedrag van de fietser en het gebruik van de fiets. Keypoint is de partij die fietsdata uit verschillende bronnen verzamelt, deze analyseert en daar advies over uitbrengt. De adviseurs van Keypoint behoeden de opdrachtgever voor foutieve interpretaties en helpen bij het begrip van de resultaten. Keypoint wint alleen data in als deze ontbreekt of van onvoldoende kwaliteit is.

 

Michiel

Michiel

Vestigingsmanager Utrecht

Daadkrachtig, bouwer en verbinder, gericht op samenwerking, doel en resultaat

Mensen verplaatsen zich al eeuwen. In de loop der jaren maakten technische en maatschappelijke ontwikkelingen reisafstanden groter waardoor de wereld kleiner is geworden. Michiel is geïnteresseerd in de mogelijkheden die techniek nu en in de toekomst kan

Meer over Michiel

Andere betrokken collega's:

Cees

Relevante projecten

Op het gebied van Fiets

Het fietsen is weer begonnen

Project

05 sep
Justin Door

Justin

Het fietsen is weer begonnen

Vele Scholieren stappen vandaag weer op de fiets om naar school te komen. Dit is goed nieuws in een samenleving waarin we meer mensen op de fiets willen krijgen. Justin vraagt uw aandacht voor de obstakels die middelbare scholieren tegenkomen als ze regelmatig naar school fietsen. En waarom die zo belangrijk zijn om op te lossen.

Lees verder
Waar plaats ik mijn fiets? Open data voor vellige stallingen

Project

12 jun
Liesbeth Door

Liesbeth

Waar plaats ik mijn fiets? Open data voor vellige stallingen

Gemeentes zijn steeds meer aan het investeren in veilige fietsenstallingen. Maar hoe zorg je ervoor dat fietsers toegang hebben tot betrouwbare informatie over deze stallingen Keypoint helpt mee aan standaardiseren en delen van data over fietsenstallingen.

Lees verder
Een netwerk van compacte buurthubs voor deelmobiliteit – de eerste ervaringen in Enschede

Project

01 feb
Justin Door

Justin

Een netwerk van compacte buurthubs voor deelmobiliteit – de eerste ervaringen in Enschede

In toenemende mate werken publieke en private partijen samen aan duurzame oplossingen voor verstedelijking en mobiliteit. Eén van die oplossingen is het realiseren van buurthubs waar diverse providers deelmobiliteit aanbieden. Ook Enschede heeft zich op dat pad begeven en gaat voor een uitgebreid netwerk van compacte buurthubs. Keypoint heeft een tussenevaluatie gemaakt voor deze hubs.

Lees verder