Actieve Mobiliteit

Wie actief beweegt leeft gezonder. Het is een bekend gegeven. Als we onze zittende verplaatsingen omzetten in lopen, fietsen en steppen, worden we niet alleen ouder, maar dragen we ook bij aan een betere planeet. Al deze vormen van verplaatsen vallen onder het begrip ‘actieve mobiliteit’.

Vanaf het ontstaan van Keypoint zijn we al op zoek naar het verbeteren van de mogelijkheden voor actieve mobiliteit om bij te dragen aan duurzaamheid en de mobiliteitstransitie.

We kijken op een brede manier naar actieve mobiliteit. We benaderen dit thema daarom vanuit verschillende ooghoeken:

Ten eerste houden ons bezig met beleid. Hoe zorg je ervoor dat actieve mobiliteit zo aantrekkelijk en veilig mogelijk wordt? En wat kunnen overheden en het bedrijfsleven doen om actieve mobiliteit inclusiever te maken? Hiernaast kijken we naar data, bijvoorbeeld afkomstig uit fietstellingen of GPS tracking: is deze beschikbaar of moet het nog worden verzameld? En is deze betrouwbaar? Tot slot houden we ons bezig met routevarianten. Wat zijn de beste keuzes bij het plannen van fietsroutes om de actieve mobiliteit te promoten? En hoe kunnen huidige fietsroutes worden verbeterd? We vertalen de data naar adviezen voor overheden en bedrijfsleven om actieve mobiliteit te faciliteren en aantrekkelijker te maken voor verschillende doelgroepen.

Concreet hebben we ervaring met de volgende soorten opdrachten:

  • Onderzoek  naar routealternatieven voor snelle fietsverbindingen (doorfietsroutes).
  • Opstellen van strategische visies voor fietsen en lopen voor gemeenten.
  • Opzetten en uitvoeren van landelijke en regionale fietsmonitoringsprogramma’s, zoals de Nationale Fietstelweek.
  • Onderzoek naar gebruik deelmobiliteit en hubs, plaatsing van hubs in de omgeving en loopafstanden naar de hubs.
  • Onderzoek naar datastandaarden en verbinden gemeenten en serviceproviders om tot goede informatie te komen voor eindgebruikers.
  • Evaluatie en monitoring van maatregelen rondom fietsstimulering
  • Onderzoek gericht op ketenmobiliteit, zoals de overstap tussen OV en actieve mobiliteit.
  • Onderzoek en advisering binnenstedelijk fietsparkeren voor gemeenten.
  • Onderzoek en advisering fietsgedrag met behulp van 360° camera’s en vaste camera’s.
  • Onderzoek naar verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers middels camera-beelden.

Naast onze brede ervaring op fietsgebied zien we ook de toenemende ontwikkelingen op het gebied van de voetganger positief tegemoet. De benenwagen is de oudste modaliteit. Toch zien we vaak nog gaten in het netwerk. Wij denken graag mee met onze opdrachtgevers over structurele verbeteringen op dit vlak. Onze insteek is dat met gerichte beleidskeuzes en investeringen een wereld van verschil gemaakt kan worden.

 

Liesbeth Knap

Liesbeth Knap

Adviseur Mobiliteit

Goede bereikbaarheid met actieve mobiliteit

Liesbeth is altijd al geïnteresseerd geweest in de wisselwerking tussen de stad en verkeer. Ze is vooral nieuwsgierig door de vraag waarom mensen zich verplaatsen, waarnaartoe, en waarom ze voor een bepaald vervoersmiddel kiezen.

Meer over Liesbeth Knap

Andere betrokken collega's:

Heleen Edens Ramon Kamphuis

Relevante projecten

Op het gebied van Actieve Mobiliteit

Schoolzone-balans: fietsen en wandelen leuker en veiliger

Project

03 jun
Liesbeth Knap Door

Liesbeth Knap

Schoolzone-balans: fietsen en wandelen leuker en veiliger

Waar moet je beginnen met het veiliger maken van een schoolzone? En hoe kunnen ouders gestimuleerd worden hun kinderen wandelend of met de fiets te brengen? De schoolzone-balans helpt hierbij. Ramon en Liesbeth delen meer over de Schoolzone-Balans op het Nationaal Fietscongres op 6 Juni.

Lees verder
Keypoint ondersteunt Gemeente Hengelo met inwonersparticipatie voor Actieplan Fiets

Project

16 may
Cees Bakker Door

Cees Bakker

Keypoint ondersteunt Gemeente Hengelo met inwonersparticipatie voor Actieplan Fiets

Keypoint ondersteunt de gemeente Hengelo bij het opstellen van het Actieplan Fiets 2024-2030. Naast onze vakinhoudelijke expertise houdt Keypoint zich bezig met het betrekken van inwoners en stakeholders bij de plannen.

Lees verder
Keypoint Verhuist naar Nieuwegracht 24a in Utrecht

Nieuws

12 mar
Michiel Doelman Door

Michiel Doelman

Keypoint Verhuist naar Nieuwegracht 24a in Utrecht

Na 7 jaar zeggen we gedag tegen ons kantoor aan de Ganzenmarkt. Tijdens deze periode hebben we talloze mooie herinneringen gecreëerd en interessante mensen ontmoet. Maar nu is het tijd voor een nieuwe fase in ons verhaal.

Lees verder

Onze mensen

Drijfveren lopen uiteen, de passie is de gemeenschappelijke deler.