Fiets

Fietsen is een belangrijke modaliteit om de steden bereikbaar en leefbaar te houden. Keypoint bedient een breed palet aan fietsprojecten. De adviseurs van Keypoint zijn gespecialiseerd in het werken met verschillende soorten fietsdata. Deze datakennis en -kunde biedt een gefundeerde basis voor fietsonderzoek en fietsadvies en -beleid

Fietsadvies en -beleid
Opdrachtgevers ondersteunen om hun fietsbeleid waar te maken, dat is waar Keypoint goed in is. Zoals het opstellen van een strategische fietsvisie, met daarin de punt op de horizon voor het komende decennia. Een tactisch advies over de opzet van de jaarlijkse fietsmonitoring of de projectleiding over concrete maatregelen van het uitvoeringsprogramma fietsparkeren behoren ook tot onze werkzaamheden. 

Fietsonderzoek
Keypoint brengt graag de effecten van nieuwe ontwikkelingen en maatregelen in beeld, zoals het gebruik van speed-pedelecs en deelfietsen, fietssnelwegen en nieuwe fietsparkeergarages. Het gedrag van de fietser staat in deze onderzoeken voorop. We weten als geen ander hoe een onderzoek opgezet en uitgevoerd moet worden. De opdrachtgever kan de resultaten direct gebruiken ter onderbouwing van beleid of maatregelen. Tevens verzorgen we het evalueren van projecten en programma's

Fietsdata
Fietsdata komt in vele vormen. GPS-tracks, fietstellingen, ongevallengegevens, wegkenmerken en enquêtes. Dit is alles samen geeft een beeld van het gedrag van de fietser en het gebruik van de fiets. Keypoint is de partij die fietsdata uit verschillende bronnen verzamelt, deze analyseert en daar advies over uitbrengt. De adviseurs van Keypoint behoeden de opdrachtgever voor foutieve interpretaties en helpen bij het begrip van de resultaten. Keypoint wint alleen data in als deze ontbreekt of van onvoldoende kwaliteit is.

 

Patrick

Patrick

Directeur

”Werken met mensen in een wereld van techniek” is Patricks drijfveer

Patrick is directeur van Keypoint en is analytisch, gedreven en een 'mensen-mens'.

Meer over Patrick

Andere betrokken collega's:

Cees

Relevante projecten

Op het gebied van Fiets

Een netwerk van compacte buurthubs voor deelmobiliteit – de eerste ervaringen in Enschede

Project

01 feb
Justin Door

Justin

Een netwerk van compacte buurthubs voor deelmobiliteit – de eerste ervaringen in Enschede

In toenemende mate werken publieke en private partijen samen aan duurzame oplossingen voor verstedelijking en mobiliteit. Eén van die oplossingen is het realiseren van buurthubs waar diverse providers deelmobiliteit aanbieden. Ook Enschede heeft zich op dat pad begeven en gaat voor een uitgebreid netwerk van compacte buurthubs. Keypoint heeft een tussenevaluatie gemaakt voor deze hubs.

Lees verder
Alles over Light Electric Vehicles

Nieuws

11 jul
Ronnie Poorterman Door

Ronnie Poorterman

Alles over Light Electric Vehicles

Onze overtuiging is dat Light Electric Vehicles (LEV’s) kunnen bijdragen aan de oplossing van complexe maatschappelijke mobiliteitsvraagstukken. Daarom is Keypoint partner van het LEV Kenniscentrum, geïnitieerd vanuit het lectoraat HAN Automotive Research. Als LEV Kenniscentrum leveren wij advies, onderzoek en kennis.

Lees verder
Vacatures bij Keypoint

Nieuws

08 jul
Patrick Door

Patrick

Vacatures bij Keypoint

Wij hebben bij Keypoint een aantal leuke en uitdagende vacatures open staan.

Lees verder