Fiets

Keypoint begrijpt dat fietsen een levensbehoefte en ziet de fiets als belangrijke modaliteit om onze steden leefbaar te houden. We dragen dit uit in woord en daad en bieden inzicht in fietsgedrag, waarbij we bijdragen aan een meer dan uitstekende fietsinfrastructuur.
Keypoint is op meerdere terreinen gespecialiseerd in de fiets. Dankzij de door ons uitgevoerde Fiets Telweek hebben we een schat aan waardevolle data verzameld over de fietser in Nederland. Analyse van deze data zorgt voor een juist begrip van de fietser en voor een goed advies over de fiets op de weg. Maar we doen meer, variërend van fietsbeleid, fietsstimulering tot fietsonderzoek. We brengen graag de effecten van nieuwe ontwikkelingen in beeld, zoals van speed-pedelecs en fietssnelwegen.

Voorbeelden van werkzaamheden:
  1. We ondersteunen overheden bij het uitvoeren van strategisch fietsbeleid
  2. We brengen stallingsduur en stallingsmotieven in kaart
  3. We onderzoeken het gedrag van speed-pedelecers op de weg
Sanne

Sanne

Adviseur mobiliteit

Zonder zorgen een project uitzetten bij Sanne, dat is geen probleem.

Opgeleid als verkeerskundige en geograaf kijkt Sanne met een brede en frisse blik naar het vakgebied.

Meer over Sanne

Andere betrokken collega's:

Benjamin Rick

Relevante projecten

Op het gebied van Fiets

Voorrang in Woudenberg

Project

25 jan
Johan Door

Johan

Voorrang in Woudenberg

De N226 loopt door de bebouwde kom van Woudenberg. Ter hoogte van het centrumgebied van Woudenberg zijn twee voetgangersoversteekplaatsen en een fietsoversteek in twee richtingen onderzocht op verkeersveiligheid.

Lees verder
Fietsparkeeronderzoek Lelystad

Project

01 feb
Sanne Door

Sanne

Fietsparkeeronderzoek Lelystad

Station Lelystad centrum fungeert als hét station van de gemeente Lelystad en het stationsgebied wordt dan ook intensief gebruikt. Verspreid over het stationsgebied is het mogelijk om de fiets te parkeren, zowel bewaakt als onbewaakt en overdekt als in de

Lees verder
Onderzoek verkeersafwikkeling Campus TU Delft

Project

18 apr
Mariska Door

Mariska

Onderzoek verkeersafwikkeling Campus TU Delft

De fietsintensiteiten op de Campus van de TU Delft zijn dusdanig hoog dat het weerslag heeft op het overige verkeer. Met name op de Jaffalaan en de Michiel de Ruyterweg zijn de verkeersstromen erg groot. Dit zet een zware belasting op het kruispunt Jaffal

Lees verder