Intelligente Transport Systemen (ITS)

Het Keypoint ITS team bestaat uit een groep enthousiaste professionals met een mooie variatie aan interesses en kennisgebieden en allemaal een technische achtergrond. Vanuit dit team helpen we u graag met het zoeken naar en realiseren van een ITS-toepassing voor uw mobiliteitsvraag .  

Expertise

 

Onze expertise hebben we grofweg op de volgende drie vlakken:

 1. Concretisering van de juiste technische behoefte

 2. Begeleiding van vraag/behoefte naar ITS-toepassing

 3. Instandhouding en doorontwikkelen van bestaande ITS-toepassingen

Voor het concretiseren van de juiste technische behoefte kunt u denken aan een behoeftenonderzoek, het uitvoeren van een inventarisatie, het opstellen van de nota van uitgangspunten (NvU) of een programma van eisen (PvE), of het opstellen van een volledige aanbestedingsleidraad.

Wat betreft de begeleiding van vraag naar realisatie kunnen wij voor u bijvoorbeeld een aanbesteding begeleiden, de project- of procesleiding verzorgen, maar ook specifieke inhoudelijke ondersteuning verzorgen. Zoals het uitvoeren van afname- of acceptatietesten. Een mooi voorbeeld hiervan is de rol die Keypoint vervult voor het VM-IVRA project van Rijkswaterstaat (zie tweede voorbeeld hieronder).

Als de ITS-toepassing eenmaal is gerealiseerd en in gebruik is genomen zijn er toch vaak zaken die aandacht behoeven. Ook dan kan Keypoint u helpen. Dat betreft onder andere het op juiste wijze inrichten van het beheer en onderhoud, het analyseren van toepassingen ie niet zo functioneren als op de tekentafel bedacht, maar ook het doorontwikkelen van ITS-toepassingen ten gevolge van voortschrijdend inzicht.

ITS-toepassingen

Bovenstaande doen wij bijvoorbeeld voor ITS-toepassingen op het gebied van (digitaal) verkeersmanagement (NMS, iVRI, VM-IVRA), reisinformatie (DRIS), dynamische toewijzing, etc. Maar ook helpen we overheden bij hun opgave op het gebied van Digitalisering en datagedreven werken.  

Kennis en toekomstige ontwikkelingen

Ons ITS-team heeft een mooie variatie aan kennis en interesses om onze opdrachtgevers professioneel te kunnen adviseren en ondersteunen. Dit betreft bijvoorbeeld kennis op het gebied van aanbestedingsvormen, ontwikkelmethodieken (zoals scrum/agile), maar ook veiligheid en privacy (BIO/DPIA) of kunstmatige intelligentie (AI). Dit laatste is bijvoorbeeld erg in opkomst en gaat zeker ook toegevoegde waarde hebben op het vlak van verkeer en vervoer. Vandaar dat we daar, als Keypoint, onze kennis in opbouwen en toepassen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor nieuwe sensortechnieken of de rol die we voorzien voor serviceproviders in het kader van digitaal verkeersmanagement. Werken bij/voor Keypoint is nooit stilzitten en jezelf steeds blijven ontwikkelen.

Voorbeelden

Van de hierboven benoemde expertisegebieden worden hieronder een drietal voorbeeld toepassingen toegelicht. 

 1. Begeleiding digitaliserings-uitvraag Midden-Nederland: Het Regionale Data Team (RDT) Midden Nederland ondersteunt de aangesloten wegbeheerders bij het realiseren van use-cases die meerwaarde hebben voor deze wegbeheerders. Hiervoor is door het RDT de begeleiding van Keypoint ingezet, onder andere voor het vertalen van deze use-cases met meerwaarde naar specifieke vragen en toepassingen en die in de markt uit te vragen.
  Dit betrof:
 • Een regionale data-bibliotheek waarin zichtbaar gemaakt is welke data in de regio beschikbaar is en op welke manier die ontsloten wordt,
 • de inkoop van de data die nog ontbreekt om belangrijke use-cases in te vullen,  
 • de realisatie van een gebruiksvriendelijk informatiesysteem waarmee de beschikbare data tot waardevolle informatie wordt verwerkt en gepresenteerd.

  Dit vormt voor Keypoint een mooie combinatie van digitalisering naar (ITS) toepassingen.
 1. Projectleiding en inhoudelijk advisering VM-IVRA: Slim routeadvies voor iedere automobilist. Wegbeheerders en navigatiepartijen werken daar aan binnen het project VM-IVRA (Verkeersmanagement Informatie voor Route Advies). Dat doen ze door samen innovatieve in-car diensten te ontwikkelen, beproeven en op te schalen. Voor deze uitdagende ontwikkeling zijn Ronnie Quaink en Mark ten Brummelhuis vanuit Keypoint beiden werkzaam bij RWS.

  Binnen het VM-IVRA project wordt, in opdracht van het LVMB voor alle wegbeheerders, hard gewerkt aan het delen van regelscenario’s met serviceproviders zodat relevante informatie in de navigatiesystemen van de weggebruiker terecht komt. Bij deze ontwikkeling is onderscheid gemaakt tussen het delen van beleidsdata (zoals milieu- en schoolzones) en het delen van operationele data voor verkeersmanagement. Samen met het NDW worden bestaande applicaties Diego, Melvin en George hiervoor aangepast. Informatie uit deze applicaties wordt doorgegeven aan serviceproviders zoals Google, Flitsmeister, ANWB, Tripservice (Waze), GeoJunxion en Locatienet.
   
 2. Analyse Dynamisch Busstation Systeem Arnhem (DBSA):Voor de gemeente Arnhem zijn wij gevraagd om te onderzoeken of de dynamische perrontoewijzing op het busstation operationeel te krijgen was. Wat hier begon als een technische analyse bleek gedurende het traject, waarbij intensief samengewerkt is met de stakeholders, geen technisch, maar een procesmatige uitdaging te zijn om het operationeel te krijgen. Om met deze procesmatige uitdaging om te gaan hebben we de gemeente geadviseerd om de huidige toewijzingssystematiek in samenspraak met de vervoerder aan te passen en te versimpelen.

"ITS, de katalysator voor optimalisatie van verkeer en vervoer"

Het ITS-team helpt opdrachtgevers al meer dan 25 jaar met plezier en tot tevredenheid bij het realiseren van ITS-toepassingen. Dit willen we graag continueren door het toepassen van nieuwe, innovatieve technieken en methodieken.  

Mocht u over bovenstaande vragen hebben of graag met ons in contact komen dan kunt u hiervoor contact opnemen met Mark ten Brummelhuis (mark.ten.brummelhuis@keypoint.eu of 053 - 482 5710).   

 

 

Mark ten Brummelhuis

Mark ten Brummelhuis

Adviseur Smart Mobility en ITS

Mark zet uw technische uitdaging om in een concreet resultaat

Wilt u een technische uitdaging omzetten in een concreet resultaat? Dan bent u bij Mark aan het juiste adres. Zijn jarenlange kennis van techniek, resultaatgerichte persoonlijkheid en zijn ervaring als projectleider zorgen hier voor.

Meer over Mark ten Brummelhuis

Andere betrokken collega's:

Ronnie Quaink Michiel Doelman

Relevante projecten

Op het gebied van Intelligente Transport Systemen (ITS)

Nieuwe handreiking digitaal verkeersmanagement

Project

08 feb
Ronnie Poorterman Door

Ronnie Poorterman

Nieuwe handreiking digitaal verkeersmanagement

De ontwikkelingen op het gebied van digitaal verkeersmanagement gaan snel! Daarom was het tijd om de handreiking digitaal verkeersmanagement uit 2022 bij te werken en uit te breiden met een aantal nieuwe toepassingen zoals digitale schoolzones. In opdracht van het LVMB stelde Keypoint de nieuwe handreiking op.

Lees verder
Schoolzones in het tijdperk van digitaal verkeersmanagement

Project

30 nov
Ronnie Quaink Door

Ronnie Quaink

Schoolzones in het tijdperk van digitaal verkeersmanagement

De opkomst van digitaal verkeersmanagement brengt nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid met zich mee. In 2024 kunnen automobilisten een waarschuwing verwachten wanneer ze een schoolzone betreden. Keypoint draagt bij aan deze ontwikkeling.

Lees verder
Op weg naar duurzame mobiliteit: het reisadvies van de toekomst

Project

10 nov
Jop Zwienenberg Door

Jop Zwienenberg

Op weg naar duurzame mobiliteit: het reisadvies van de toekomst

Jop Zwienenberg neemt je mee in de wereld van 'Multimodal Travel Information Services' (MMTIS), een kans om de volgende stap te zetten in de wereld van navigatie en multimodale mobiliteit.

Lees verder

Onze mensen

Drijfveren lopen uiteen, de passie is de gemeenschappelijke deler.