Monitoring & evaluatie

Monitoring en evaluatie zijn belangrijke onderdelen van de beleidscyclus. Het brengt de voortgang in beeld, toont aan welke effecten zijn behaald en wat lessen voor de toekomst zijn.
 
Monitoring en evaluatie zijn belangrijke onderdelen van de beleidscyclus. Monitoring vindt plaats tijdens de uitvoering van programma’s terwijl evaluatie juist achteraf gebeurt. Met monitoring brengen we de voortgang in beeld zodat, eventueel, bijsturing plaats kan vinden. Met evaluatie brengen we in beeld hoeveel effect de maatregel heeft, wat de bijdrage aan de doelstellingen is en welke lessen en leerervaringen er zijn opgedaan.

Voorbeelden van werkzaamheden:
  1. We brengen in beeld of programma’s conform planning lopen en of daarmee het eindresultaat nog haalbaar is.
  2. We constateren afwijkingen van de planning en doen concrete voorstellen voor bijsturing op project- of programmaniveau.
  3. We meten de situatie voor en na gereedkomen van een project en bepalen welk deel van de verschillen aan het project kunnen worden toegerekend.
Erik

Erik

Adviseur mobiliteit

Analytisch en gedreven door duurzame mobiliteitsveranderingen

Hoe kunnen we de transitie naar duurzame mobiliteit concreet vormgeven? En hoe kunnen we de voortgang en het effect van beleid en maatregelen het beste meten? Concrete vragen waarvoor u bij Erik aan het juiste adres bent.

Meer over Erik

Andere betrokken collega's:

Heleen

Relevante projecten

Op het gebied van Monitoring & evaluatie

Reistijdenpublicatie

Project

01 apr
Patrick Door

Patrick

Reistijdenpublicatie

De door Keypoint ontwikkelde methodiek om de effectiviteit van het verkeer en vervoerbeleid te monitoren door de reistijden van verschillende vervoerwijzen gedurende meerdere jaren te monitoren, is door het CROW opgepakt. Hierover wordt een publicati...

Lees verder
Evaluatie Incident Management

Project

04 may
Patrick Door

Patrick

Evaluatie Incident Management

In Twente wordt op een geselecteerd wegennet (Hoofd- en onderliggend wegennet) incident managemen toegepast waarbij de weg na een ongeval zo snel mogelijk vrij wordt gemaakt om de doorstroming zo optimaal mogelijk te houden. Vanaf 2008 heeft een pilo...

Lees verder
Pilot 1 Telonderzoek

Project

18 may
Cees Door

Cees

Pilot 1 Telonderzoek

In Zwolle vinden gedurende enkele weken reconstructiewerkzaamheden plaats. De gemeente Zwolle heeft deze periode gebruikt om een pilot uit te voeren, waarbij de routering van de streekbussen wordt gescheiden van de stadsbussen tussen het centraal sta...

Lees verder