Project

Beter Benutten Regio Groningen Assen

10 apr 2013

Opdrachtgever

Regio Groningen Assen

Projectrol

Projectmanagement en advies

Start project

apr 2013

Beter Benutten Regio Groningen Assen
Patrick

Patrick

Directeur

”Werken met mensen in een wereld van techniek” is Patricks drijfveer

Patrick is directeur van Keypoint en is analytisch, gedreven en een 'mensen-mens'.

Meer over Patrick

Andere betrokken collega's:

Projecthistorie

Voor Regio Groningen Assen (RGA) levert Keypoint de projectleider ITS (Intelligent Transport System) voor het programma Beter Benutten. Hierbij wordt in drie onderdelen (sturing rondom Groningen, sturing rondom Assen en multimodaal) uitgezet welke maatregelen RGA voor het programma Beter Benutten inzet. Doel hiermee is om bij te dragen aan de hoofddoelstelling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu van 20% congestiereductie in de spitsperioden. Met dit deelplan wordt de inwinning rondom beide steden goed neergezet om deze data beschikbaar te stellen aan een marktpartij, zodat goede, persoonlijke reisinformatie aan de weggebruiker beschikbaar kan worden gesteld. Ook neemt Keypoint -namens RGA- deel aan het landelijk subcluster in-car, waarbij met 7 Beter Benutten regio's gezamenlijk wordt opgetrokken richting de markt. Daarnaast levert Keypoint algemene ondersteuning aan de programmamanager Beter Benutten van RGA. Ook levert Keypoint de projectleider M&E, die verantwoordelijk is voor de periodieke monitorings- en evaluatierapportages van het totale programma Beter Benutten van RGA voor het ministerie van I&M. Onderdeel hiervan is ook de begeleiding van het het voor het opstellen van vraagbeïnvloedingsmaatregelen in het regionale HOV. De capaciteit van de HOV-lijnen is in ochtendspits niet toereikend en het inzetten van extra materieel een kostbare oplossing. Daarom wordt samen met overheden, vervoerders, werkgevers en onderwijsinstellingen gekeken naar de mogelijkheden om een deel van de huidige spitsreizigers uit de drukbezette treinen te krijgen, zonder daarbij de auto als alternatief te zien. Daarnaast is er in het kader van de aanpak Zuidelijke Ring Groningen de wens om tijdens de wegwerkzaamheden een deel van de automobilisten de trein als alternatief te kunnen bieden. Uit huidige onderzoeken in het kader van mobiliteitsmanagement blijkt voor veel werknemers het OV niet als goed alternatief zien vanwege het gebrek aan comfort door de overbezetting. Naast procesbegeleiding analyseert Keypoint voor RGA de beschikbare data van reizigersaantallen enerzijds en herkomsten/bestemmingen van scholieren anderzijds om zo een indruk te krijgen van de effectiviteit van verschillende maatregelen.
Terug naar overzicht

Neem contact op over dit project

Gewoon een vraag of wilt u graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul onderstaand formulier in en wij nemen uiterlijk de eerstvolgende werkdag contact met u op.

Andere projecten

Ook leuk om te lezen

Training Ketenmobiliteit

Project

01 mei
Patrick Door

Patrick

Training Ketenmobiliteit

Keypoint verzorgt samen met het ITC een training op gebied van ketenmobiliteit voor het Egyptian National Institute for Transportation (ENIT). Het trainingsprogramma wordt deels in Nederland en deels lokaal in Cairo verzorgd. Initieel komt de Egyptis...

Lees verder
HOV Zuid as

Project

01 jan
Patrick Door

Patrick

HOV Zuid as

Keypoint heeft de gemeente Enschede begeleid bij de afronding van HOV-Zuid, zowel technisch als finacieel. Dit en behoeve van de afrekening met de subsidieverlener RWS. Naast de HOV-Zuid heeft Keypoint de Gemeente Enschede ook ondersteund bij het pro...

Lees verder
Evaluatieonderzoek stedelijke distributie Deventer

Project

05 aug
Patrick Door

Patrick

Evaluatieonderzoek stedelijke distributie Deventer

Keypoint heeft voor Gemeente Deventer een evaluatieonderzoek uitgevoerd voor de stedelijke distributie. Binnen Regio Stedendriehoek hebben overheden en bedrijfsleven in juni 2012 gezamenlijk het Actieplan Duurzame Stedelijke Distributie Regio Stedend...

Lees verder