Project

Beter Benutten Regio Groningen Assen

10 apr 2013

Opdrachtgever

Regio Groningen Assen

Projectrol

Projectmanagement en advies

Start project

apr 2013

Beter Benutten Regio Groningen Assen
Patrick

Patrick

Directeur

”Werken met mensen in een wereld van techniek” is Patricks drijfveer

Patrick is directeur van Keypoint en is analytisch, gedreven en een 'mensen-mens'.

Meer over Patrick

Andere betrokken collega's:

Projecthistorie

Voor Regio Groningen Assen (RGA) levert Keypoint de projectleider ITS (Intelligent Transport System) voor het programma Beter Benutten. Hierbij wordt in drie onderdelen (sturing rondom Groningen, sturing rondom Assen en multimodaal) uitgezet welke maatregelen RGA voor het programma Beter Benutten inzet. Doel hiermee is om bij te dragen aan de hoofddoelstelling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu van 20% congestiereductie in de spitsperioden. Met dit deelplan wordt de inwinning rondom beide steden goed neergezet om deze data beschikbaar te stellen aan een marktpartij, zodat goede, persoonlijke reisinformatie aan de weggebruiker beschikbaar kan worden gesteld. Ook neemt Keypoint -namens RGA- deel aan het landelijk subcluster in-car, waarbij met 7 Beter Benutten regio's gezamenlijk wordt opgetrokken richting de markt. Daarnaast levert Keypoint algemene ondersteuning aan de programmamanager Beter Benutten van RGA. Ook levert Keypoint de projectleider M&E, die verantwoordelijk is voor de periodieke monitorings- en evaluatierapportages van het totale programma Beter Benutten van RGA voor het ministerie van I&M. Onderdeel hiervan is ook de begeleiding van het het voor het opstellen van vraagbeïnvloedingsmaatregelen in het regionale HOV. De capaciteit van de HOV-lijnen is in ochtendspits niet toereikend en het inzetten van extra materieel een kostbare oplossing. Daarom wordt samen met overheden, vervoerders, werkgevers en onderwijsinstellingen gekeken naar de mogelijkheden om een deel van de huidige spitsreizigers uit de drukbezette treinen te krijgen, zonder daarbij de auto als alternatief te zien. Daarnaast is er in het kader van de aanpak Zuidelijke Ring Groningen de wens om tijdens de wegwerkzaamheden een deel van de automobilisten de trein als alternatief te kunnen bieden. Uit huidige onderzoeken in het kader van mobiliteitsmanagement blijkt voor veel werknemers het OV niet als goed alternatief zien vanwege het gebrek aan comfort door de overbezetting. Naast procesbegeleiding analyseert Keypoint voor RGA de beschikbare data van reizigersaantallen enerzijds en herkomsten/bestemmingen van scholieren anderzijds om zo een indruk te krijgen van de effectiviteit van verschillende maatregelen.
Terug naar overzicht

Neem contact op over dit project

Gewoon een vraag of wilt u graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul onderstaand formulier in en wij nemen uiterlijk de eerstvolgende werkdag contact met u op.

Andere projecten

Ook leuk om te lezen

Projectbeheer MIRT onderzoek A50

Project

27 mrt
Michiel Door

Michiel

Projectbeheer MIRT onderzoek A50

Wij zijn als projectbeheerder sparringpartner en adviseur voor de projectmanager MIRT onderzoek en andere leden van het projectmanagement team op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Lees verder
Aan de slag met het SPV2030

Nieuws

26 mrt
Rick Door

Rick

Aan de slag met het SPV2030

Onlangs is het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, ofwel het SPV2030 gepresenteerd. De kern van het SPV2030 is een risico-gestuurde aanpak Keypoint heeft daarom actief meegewerkt aan de totstandkoming van het strategisch plan. Graag vertellen we hier meer over.

Lees verder
Monitor Mobiliteit

Project

20 mrt
Edgar Door

Edgar

Monitor Mobiliteit

Voor de gemeente Almere heeft Keypoint een Monitor Mobiliteit opgesteld voor auto, fiets, openbaar vervoer en verkeersveiligheid. En daarnaast is met behulp van Fiets Telweek data inzicht verkregen in het hoofdnet fiets en fietsvertragingen bij verkeerslichten in het centrum.

Lees verder