Project

Beter Benutten Regio Groningen Assen

10 apr 2013

Opdrachtgever

Regio Groningen Assen

Projectrol

Projectmanagement en advies

Start project

apr 2013

Beter Benutten Regio Groningen Assen
Patrick

Patrick

Directeur

”Werken met mensen in een wereld van techniek” is Patricks drijfveer

Patrick is directeur van Keypoint en is analytisch, gedreven en een 'mensen-mens'.

Meer over Patrick

Andere betrokken collega's:

Projecthistorie

Voor Regio Groningen Assen (RGA) levert Keypoint de projectleider ITS (Intelligent Transport System) voor het programma Beter Benutten. Hierbij wordt in drie onderdelen (sturing rondom Groningen, sturing rondom Assen en multimodaal) uitgezet welke maatregelen RGA voor het programma Beter Benutten inzet. Doel hiermee is om bij te dragen aan de hoofddoelstelling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu van 20% congestiereductie in de spitsperioden. Met dit deelplan wordt de inwinning rondom beide steden goed neergezet om deze data beschikbaar te stellen aan een marktpartij, zodat goede, persoonlijke reisinformatie aan de weggebruiker beschikbaar kan worden gesteld. Ook neemt Keypoint -namens RGA- deel aan het landelijk subcluster in-car, waarbij met 7 Beter Benutten regio's gezamenlijk wordt opgetrokken richting de markt. Daarnaast levert Keypoint algemene ondersteuning aan de programmamanager Beter Benutten van RGA. Ook levert Keypoint de projectleider M&E, die verantwoordelijk is voor de periodieke monitorings- en evaluatierapportages van het totale programma Beter Benutten van RGA voor het ministerie van I&M. Onderdeel hiervan is ook de begeleiding van het het voor het opstellen van vraagbeïnvloedingsmaatregelen in het regionale HOV. De capaciteit van de HOV-lijnen is in ochtendspits niet toereikend en het inzetten van extra materieel een kostbare oplossing. Daarom wordt samen met overheden, vervoerders, werkgevers en onderwijsinstellingen gekeken naar de mogelijkheden om een deel van de huidige spitsreizigers uit de drukbezette treinen te krijgen, zonder daarbij de auto als alternatief te zien. Daarnaast is er in het kader van de aanpak Zuidelijke Ring Groningen de wens om tijdens de wegwerkzaamheden een deel van de automobilisten de trein als alternatief te kunnen bieden. Uit huidige onderzoeken in het kader van mobiliteitsmanagement blijkt voor veel werknemers het OV niet als goed alternatief zien vanwege het gebrek aan comfort door de overbezetting. Naast procesbegeleiding analyseert Keypoint voor RGA de beschikbare data van reizigersaantallen enerzijds en herkomsten/bestemmingen van scholieren anderzijds om zo een indruk te krijgen van de effectiviteit van verschillende maatregelen.
Terug naar overzicht

Neem contact op over dit project

Gewoon een vraag of wilt u graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul onderstaand formulier in en wij nemen uiterlijk de eerstvolgende werkdag contact met u op.

Andere projecten

Ook leuk om te lezen

Meldingen over open bruggen zijn zinvol

Projectupdate

20 aug
Rick Door

Rick

Meldingen over open bruggen zijn zinvol

Het in-car tonen van brugopeningen is zinvol: mensen waarderen de informatie en ze passen hun gedrag (soms) aan. Dit blijkt uit onderzoek dat door Keypoint is uitgevoerd.

Lees verder
Matchen de matrixborden?

Nieuws

15 aug
Heleen Door

Heleen

Matchen de matrixborden?

Recent bracht Flitsmeister als eerste verkeersapp een complete integratie met matrixborden uit. Dit is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen Rijkswaterstaat, NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens), en Be-Mobile / Flitsmeister binnen het partnership Talking Traffic. Keypoint heeft Rijkswaterstaat ondersteund met het uitvoeren van de ketentesten. We hebben onderzocht of de publiek-private dataketen goed werkt: waar het goed en mis ging in de dataketen.

Lees verder
Mobiliteitspunten: een slim alternatief voor de auto!

Nieuws

16 jul
Ronnie Door

Ronnie

Mobiliteitspunten: een slim alternatief voor de auto!

Vorige maand daagden we u uit om uw vraagstuk in te dienen voor onze jubileumactie vanwege ‘10 jaar Keypoint Utrecht’. We ontvingen zeer interessante voorstellen, waarvoor dank! Na uitgebreide discussies en lang beraad hebben we een winnaar: de gemeente IJsselstein, met het onderwerp Mobiliteitspunten!

Lees verder