Project

Collectief Meetnet Brabant

01 dec 2021

Opdrachtgever

Provincie Noord-Brabant

Projectrol

Projectleider

Start project

okt 2021

Collectief Meetnet Brabant
Patrick

Patrick

Directeur

”Werken met mensen in een wereld van techniek” is Patricks drijfveer

Patrick is directeur van Keypoint en is analytisch, gedreven en een 'mensen-mens'.

Meer over Patrick

Andere betrokken collega's:

Justin

Projecthistorie

De provincie Noord-Brabant heeft een digitaliseringsopgave voor mobiliteit. Het verzamelen en ontsluiten van data is een randvoorwaarde om goed verkeersbeleid te maken en aan wet- en regelgeving te voldoen. Voor diverse toepassingen is het gewenst om voor heel Brabant structureel data in te winnen die gebruikt wordt om de staat van de mobiliteit in Brabant en aanverwante onderwerpen inzichtelijk te maken.

 

De provincie heeft al een meetnet op provinciale wegen, waarmee bijvoorbeeld voertuigintensiteiten en snelheden worden gemeten. Naast het eigen provinciaal meetnet wil de provincie de gemeenten ook faciliteren in deze opgave. De combinatie Antea Group & Keypoint heeft deze aanbesteding begeleid.

 

Collectief Meetnet Brabant

De succesvolle aanbesteding van het collectief meetnet heeft geleid tot een raamovereenkomst voor het afnemen tellingen van gemotoriseerd verkeer op gemeentelijke wegen. Daarmee kunnen de 60 Brabantse gemeenten op uniforme wijze verkeersgegevens inwinnen, verwerken en ontsluiten en beschikbaar stellen voor heel Brabant.

 

Door de kwaliteit te bewaken en een gunstige prijs te bedingen, maakt de provincie het voor de gemeenten gemakkelijk om (goede) tellingen te laten uitvoeren. Gemeenten kunnen aanhaken bij de raamovereenkomst en vervolgens één van de raamcontractanten een nadere opdracht gunnen.

 

De tellingen worden vervolgens aangeleverd aan het provinciale dataplatform, zodat de uitkomsten voor alle betrokkenen overzichtelijk gebundeld en toegankelijk zijn. Deze data worden gebruikt voor het vullen van het dashboard Staat van Mobiliteit Brabant en om het Brabantse Verkeersmodel (BBMA) te voeden. Daarnaast zijn de gegevens cruciaal voor gemeenten om invulling te geven aan de wettelijk verplichte BasisGeluidEmissie.

 

Rol Keypoint

Als projectleider zorgt Keypoint voor de bewaking van de planning, kwaliteit en inhoud en het betrekken en enthousiasmeren van de 60 Brabantse gemeenten om deel te gaan nemen aan de collectieve inwinning.

 

Voor de aanbesteding verzorgen we, samen met een inhoudelijk adviseur van Antea Group, het Programma van Eisen, de inhoudelijke aspecten van het beschrijvend document, de antwoorden voor de nota’s van inlichtingen en het mede-beoordelen van de aanbiedingen. Daarnaast stemmen we regelmatig af het kernteam van de provincie, de ambtelijke werkgroep, inkoopadviseurs en projectleiders van gerelateerde projecten van de provincie.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze aanpak van aanbestedingstrajecten? Of hebt u vragen over de wijze waarop u het best verkeerstellingen kunt (laten) uitvoeren? Neem dan contact met ons op.

Terug naar overzicht

Neem contact op over dit project

Gewoon een vraag of wilt u graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul onderstaand formulier in en wij nemen uiterlijk de eerstvolgende werkdag contact met u op.

Andere projecten

Ook leuk om te lezen

Een netwerk van compacte buurthubs voor deelmobiliteit – de eerste ervaringen in Enschede

Project

01 feb
Justin Door

Justin

Een netwerk van compacte buurthubs voor deelmobiliteit – de eerste ervaringen in Enschede

In toenemende mate werken publieke en private partijen samen aan duurzame oplossingen voor verstedelijking en mobiliteit. Eén van die oplossingen is het realiseren van buurthubs waar diverse providers deelmobiliteit aanbieden. Ook Enschede heeft zich op dat pad begeven en gaat voor een uitgebreid netwerk van compacte buurthubs. Keypoint heeft een tussenevaluatie gemaakt voor deze hubs.

Lees verder
Escapisme doorn in het oog van deelmobiliteit

Nieuws

14 dec
Ward Door

Ward

Escapisme doorn in het oog van deelmobiliteit

In zijn blogserie kijkt Ward de Jong vanuit verschillende invalshoeken naar deelmobiliteit en neemt hij de lezer mee in de wereld van dit snel groeiende fenomeen. De laatste blog uit de reeks: Escapisme doorn in het oog van deelmobiliteit.

Lees verder
Deelmobiliteit stimuleren als gemeente: Waar moet je rekening mee houden?

Nieuws

14 sept
Ward Door

Ward

Deelmobiliteit stimuleren als gemeente: Waar moet je rekening mee houden?

In zijn blogserie kijkt Ward de Jong vanuit verschillende invalshoeken naar deelmobiliteit en neemt hij de lezer mee in de wereld van dit snel groeiende fenomeen. De tweede blog: Nudging als duwtje in de richting van deelmobiliteit.

Lees verder

Andere projecten

Projecten in de buurt

Limburg vernieuwt verkeersmeetnet

Project

27 feb
Patrick Door

Patrick

Limburg vernieuwt verkeersmeetnet

De provincie Limburg gaat het provinciale verkeersmeetnet vernieuwen. Keypoint ondersteunt de provincie bij het aanbesteden en het realiseren van het meetnet.

Lees verder