Project

Data met beleid

21 apr 2020

Opdrachtgever

Vervoerregio Amsterdam

Projectrol

Advies

Start project

jun 2019

Data met beleid
Ronnie Poorterman

Ronnie Poorterman

Adviseur Smart Mobility en ITS

Slimme mobiliteit houdt je in beweging

Ronnie zorgt er graag voor dat innovaties in mobiliteit leiden tot een betere doorstroming van het verkeer, én een veiliger en duurzamer mobiliteitssysteem.

Meer over Ronnie Poorterman

Andere betrokken collega's:

Projecthistorie

Data met beleid

21 apr 2020

Data zorgen ervoor dat je als overheid je taken beter kunt uitvoeren. Ze zijn na weg, spoor, water en lucht de vijfde modaliteit aan het worden (Publiek Denken, 2019). Dit maakt wel duidelijk dat het ambitieniveau, om hier een goede invulling aan te kunnen geven, hoog moet zijn. En dat is bij de Vervoerregio Amsterdam het geval. Zij vroeg Keypoint invulling te geven aan het databeleid. Lees hier hoe Keypoint dat gedaan heeft.

Digitalisering van mobiliteit
De mobiliteitswereld verandert in hoog tempo. We zien nieuwe mobiliteitsvormen en een ander gebruik van de infrastructuur. Veel mobiliteitsontwikkelingen hebben een duidelijke datacomponent in zich, zoals het reserveren van deelmobiliteit via een app, of het bewaken van het functioneren van ‘assets’ zoals roltrappen met sensoren. Met de opkomende digitalisering neemt de hoeveelheid beschikbare data en het belang van het juiste gebruik van deze data (en daarmee databeleid), dan ook in hoog tempo toe. We zien dat ook in de werkzaamheden van de Vervoerregio terug.

Databeleid
Het belang van data werd bij de Vervoerregio al wel (h)erkend, maar het beleid daarvoor was tot op heden binnen de Vervoerregio slechts beperkt ingevuld. Daarom vroeg de Vervoerregio aan Keypoint om het databeleid voor mobiliteitsdata op te stellen. Belangrijk daarbij is dat iedere medewerker van de Vervoerregio in het databeleid snel ziet welke aspecten voor zijn of haar werkzaamheden van belang zijn. Daarom brachten we een onderscheid aan op basis van de verschillende typen werkzaamheden (primaire en secundaire proces) binnen de Vervoerregio. Vervolgens stelden we databeleid op, met onderscheid naar de verschillende fasen in het datalandschap: 1) data inwinnen en ontsluiten, 2) data aggregeren, 3) data bewerken, 4) applicatieontwikkeling en 5) diensten beschikbaar stellen voor eindgebruikers. Afhankelijk van de fase spelen andere aspecten ten aanzien van de omgang met data een rol. Het resulterende databeleid beschrijft de relevante onderwerpen op een relatief hoog abstractieniveau en is daarmee beleidsvast. In een implementatieplan wordt uitgewerkt hoe het databeleid voor de korte termijn verder vorm krijgt.

Data in OV-concessies
Naast het opstellen van het databeleid leverde Keypoint input aan de dataparagraaf voor de nieuwe OV-concessie Zaanstreek-Waterland. Daartoe verkenden we breed welke mogelijkheden er zijn om data in te zetten ten behoeve van (het beheer van) de concessie. Denk aan monitoring van de onderhoudstoestand van assets, de doorstroming van de bussen en de tevredenheid van de reizigers. Uit het resulterende overzicht van mogelijke data-inzet heeft het aanbestedingsteam onderdelen verwerkt in de aanbestedingsdocumenten voor de OV-concessie.

Hoe gaat u in uw werkzaamheden om met data? En welke keuzes maakt u daarin, bewust én onbewust? Onze adviseurs gaan hierover graag het gesprek met u aan.

Terug naar overzicht

Neem contact op over dit project

Gewoon een vraag of wilt u graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul onderstaand formulier in en wij nemen uiterlijk de eerstvolgende werkdag contact met u op.

Andere projecten

Ook leuk om te lezen

Data over deelmobiliteit in Hengelo & Enschede

Project

08 jun
Justin Door

Justin

Data over deelmobiliteit in Hengelo & Enschede

Keypoint heeft voor Enschede en Hengelo een data-analyse uitgevoerd over deelmobiliteit. Dat alles met data uit het landelijke dashboard deelmobiliteit.

Lees verder
Nieuwe databronnen in beeld

Project

20 apr
Ronnie Poorterman Door

Ronnie Poorterman

Nieuwe databronnen in beeld

Er komen steeds meer nieuwe databronnen beschikbaar. Denk aan voertuigdata, floating car data en cellulaire data. Hoe kunnen die de werkprocessen van wegbeheerders ondersteunen? Voor de tweede Samenwerkingsagenda Smart Mobility van het LVMB hebben we de recente ontwikkelingen van dit soort ‘nieuwe databronnen’ tegen het licht gehouden.

Lees verder
Handreiking digitaal VM voor wegbeheerders

Project

30 mrt
Ronnie Poorterman Door

Ronnie Poorterman

Handreiking digitaal VM voor wegbeheerders

Bij verkeersmanagement wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale (in-car) instrumenten. Voor de tweede Samenwerkingsagenda Smart Mobility van het LVMB hebben we een handreiking opgesteld, die antwoord geeft op de vraag: Hoe kunnen wegbeheerders digitaal verkeersmanagement inzetten voor drie onderwerpen: Filestaart waarschuwing, Vooraankondigingen bij wegwerkzaamheden en evenementen, en Routekeuze en sluipverkeer.

Lees verder