Project

Data met beleid

21 apr 2020

Opdrachtgever

Vervoerregio Amsterdam

Projectrol

Advies

Start project

jun 2019

Data met beleid
Ronnie

Ronnie

Adviseur Smart Mobility en ITS

Slimme mobiliteit houdt je in beweging

Ronnie zorgt er graag voor dat innovaties in mobiliteit leiden tot een betere doorstroming van het verkeer, én een veiliger en duurzamer mobiliteitssysteem.

Meer over Ronnie

Andere betrokken collega's:

Sander Hester

Projecthistorie

Data met beleid

21 apr 2020

Data zorgen ervoor dat je als overheid je taken beter kunt uitvoeren. Ze zijn na weg, spoor, water en lucht de vijfde modaliteit aan het worden (Publiek Denken, 2019). Dit maakt wel duidelijk dat het ambitieniveau, om hier een goede invulling aan te kunnen geven, hoog moet zijn. En dat is bij de Vervoerregio Amsterdam het geval. Zij vroeg Keypoint invulling te geven aan het databeleid. Lees hier hoe Keypoint dat gedaan heeft.

Digitalisering van mobiliteit
De mobiliteitswereld verandert in hoog tempo. We zien nieuwe mobiliteitsvormen en een ander gebruik van de infrastructuur. Veel mobiliteitsontwikkelingen hebben een duidelijke datacomponent in zich, zoals het reserveren van deelmobiliteit via een app, of het bewaken van het functioneren van ‘assets’ zoals roltrappen met sensoren. Met de opkomende digitalisering neemt de hoeveelheid beschikbare data en het belang van het juiste gebruik van deze data (en daarmee databeleid), dan ook in hoog tempo toe. We zien dat ook in de werkzaamheden van de Vervoerregio terug.

Databeleid
Het belang van data werd bij de Vervoerregio al wel (h)erkend, maar het beleid daarvoor was tot op heden binnen de Vervoerregio slechts beperkt ingevuld. Daarom vroeg de Vervoerregio aan Keypoint om het databeleid voor mobiliteitsdata op te stellen. Belangrijk daarbij is dat iedere medewerker van de Vervoerregio in het databeleid snel ziet welke aspecten voor zijn of haar werkzaamheden van belang zijn. Daarom brachten we een onderscheid aan op basis van de verschillende typen werkzaamheden (primaire en secundaire proces) binnen de Vervoerregio. Vervolgens stelden we databeleid op, met onderscheid naar de verschillende fasen in het datalandschap: 1) data inwinnen en ontsluiten, 2) data aggregeren, 3) data bewerken, 4) applicatieontwikkeling en 5) diensten beschikbaar stellen voor eindgebruikers. Afhankelijk van de fase spelen andere aspecten ten aanzien van de omgang met data een rol. Het resulterende databeleid beschrijft de relevante onderwerpen op een relatief hoog abstractieniveau en is daarmee beleidsvast. In een implementatieplan wordt uitgewerkt hoe het databeleid voor de korte termijn verder vorm krijgt.

Data in OV-concessies
Naast het opstellen van het databeleid leverde Keypoint input aan de dataparagraaf voor de nieuwe OV-concessie Zaanstreek-Waterland. Daartoe verkenden we breed welke mogelijkheden er zijn om data in te zetten ten behoeve van (het beheer van) de concessie. Denk aan monitoring van de onderhoudstoestand van assets, de doorstroming van de bussen en de tevredenheid van de reizigers. Uit het resulterende overzicht van mogelijke data-inzet heeft het aanbestedingsteam onderdelen verwerkt in de aanbestedingsdocumenten voor de OV-concessie.

Hoe gaat u in uw werkzaamheden om met data? En welke keuzes maakt u daarin, bewust én onbewust? Onze adviseurs gaan hierover graag het gesprek met u aan.

Terug naar overzicht

Neem contact op over dit project

Gewoon een vraag of wilt u graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul onderstaand formulier in en wij nemen uiterlijk de eerstvolgende werkdag contact met u op.

Andere projecten

Ook leuk om te lezen

Optimalisatie openbaar vervoer in de regio Haarlemmermeer

Project

28 mei
Heleen Door

Heleen

Optimalisatie openbaar vervoer in de regio Haarlemmermeer

Hoe zien de reizigersstromen met het openbaar vervoer in de regio Haarlemmermeer eruit en hoe kan het OV-netwerk geoptimaliseerd worden? Het gebruik van concessie-overstijgende reisgegevens van trein, bus, tram en metro vormt de sleutel tot succes. Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? Lees dan vooral verder.

Lees verder
Verschuivende focus in de mobiliteitswereld

Nieuws

28 mei
Ronnie Door

Ronnie

Verschuivende focus in de mobiliteitswereld

Corona heeft ons in de greep. Wat betekent dit voor onze samenleving in de toekomst? Wij kijken vooruit en vertellen aan de hand van trends welke blijvende veranderingen wij zien.

Lees verder
Meten = weten: hoe we de effecten van programma’s en maatregelen in beeld brengen

Nieuws

25 mei
Erik Door

Erik

Meten = weten: hoe we de effecten van programma’s en maatregelen in beeld brengen

Door goed in beeld te brengen wat maatregelen en programma’s opleveren, kunnen overheden betere beslissingen maken over de inzet van hun middelen. We nemen u mee naar een aantal voorbeelden uit onze praktijk.

Lees verder