Project

Data met beleid

21 apr 2020

Opdrachtgever

Vervoerregio Amsterdam

Projectrol

Advies

Start project

jun 2019

Data met beleid
Ronnie Poorterman

Ronnie Poorterman

Adviseur Smart Mobility en ITS

Slimme mobiliteit houdt je in beweging

Ronnie zorgt er graag voor dat innovaties in mobiliteit leiden tot een betere doorstroming van het verkeer, én een veiliger en duurzamer mobiliteitssysteem.

Meer over Ronnie Poorterman

Andere betrokken collega's:

Projecthistorie

Data met beleid

21 apr 2020

Data zorgen ervoor dat je als overheid je taken beter kunt uitvoeren. Ze zijn na weg, spoor, water en lucht de vijfde modaliteit aan het worden (Publiek Denken, 2019). Dit maakt wel duidelijk dat het ambitieniveau, om hier een goede invulling aan te kunnen geven, hoog moet zijn. En dat is bij de Vervoerregio Amsterdam het geval. Zij vroeg Keypoint invulling te geven aan het databeleid. Lees hier hoe Keypoint dat gedaan heeft.

Digitalisering van mobiliteit
De mobiliteitswereld verandert in hoog tempo. We zien nieuwe mobiliteitsvormen en een ander gebruik van de infrastructuur. Veel mobiliteitsontwikkelingen hebben een duidelijke datacomponent in zich, zoals het reserveren van deelmobiliteit via een app, of het bewaken van het functioneren van ‘assets’ zoals roltrappen met sensoren. Met de opkomende digitalisering neemt de hoeveelheid beschikbare data en het belang van het juiste gebruik van deze data (en daarmee databeleid), dan ook in hoog tempo toe. We zien dat ook in de werkzaamheden van de Vervoerregio terug.

Databeleid
Het belang van data werd bij de Vervoerregio al wel (h)erkend, maar het beleid daarvoor was tot op heden binnen de Vervoerregio slechts beperkt ingevuld. Daarom vroeg de Vervoerregio aan Keypoint om het databeleid voor mobiliteitsdata op te stellen. Belangrijk daarbij is dat iedere medewerker van de Vervoerregio in het databeleid snel ziet welke aspecten voor zijn of haar werkzaamheden van belang zijn. Daarom brachten we een onderscheid aan op basis van de verschillende typen werkzaamheden (primaire en secundaire proces) binnen de Vervoerregio. Vervolgens stelden we databeleid op, met onderscheid naar de verschillende fasen in het datalandschap: 1) data inwinnen en ontsluiten, 2) data aggregeren, 3) data bewerken, 4) applicatieontwikkeling en 5) diensten beschikbaar stellen voor eindgebruikers. Afhankelijk van de fase spelen andere aspecten ten aanzien van de omgang met data een rol. Het resulterende databeleid beschrijft de relevante onderwerpen op een relatief hoog abstractieniveau en is daarmee beleidsvast. In een implementatieplan wordt uitgewerkt hoe het databeleid voor de korte termijn verder vorm krijgt.

Data in OV-concessies
Naast het opstellen van het databeleid leverde Keypoint input aan de dataparagraaf voor de nieuwe OV-concessie Zaanstreek-Waterland. Daartoe verkenden we breed welke mogelijkheden er zijn om data in te zetten ten behoeve van (het beheer van) de concessie. Denk aan monitoring van de onderhoudstoestand van assets, de doorstroming van de bussen en de tevredenheid van de reizigers. Uit het resulterende overzicht van mogelijke data-inzet heeft het aanbestedingsteam onderdelen verwerkt in de aanbestedingsdocumenten voor de OV-concessie.

Hoe gaat u in uw werkzaamheden om met data? En welke keuzes maakt u daarin, bewust én onbewust? Onze adviseurs gaan hierover graag het gesprek met u aan.

Terug naar overzicht

Neem contact op over dit project

Gewoon een vraag of wilt u graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul onderstaand formulier in en wij nemen uiterlijk de eerstvolgende werkdag contact met u op.

Andere projecten

Ook leuk om te lezen

Nudging: een duwtje in de richting van deelmobiliteit

Nieuws

25 apr
Ward Door

Ward

Nudging: een duwtje in de richting van deelmobiliteit

In zijn blogserie kijkt Ward de Jong vanuit verschillende invalshoeken naar deelmobiliteit en neemt hij de lezer mee in de wereld van dit snel groeiende fenomeen. De tweede blog: Nudging als duwtje in de richting van deelmobiliteit.

Lees verder
Minder Hinder met Digitaal verkeersmanagement

Project

22 apr
Ronnie Poorterman Door

Ronnie Poorterman

Minder Hinder met Digitaal verkeersmanagement

De wereld van digitaal verkeersmanagement is continu in ontwikkeling. De regio Arnhem-Nijmegen wil tijdens grootschalige werkwerkzaamheden in de zomer 2022 gebruik maken van de meest recente mogelijkheden. Keypoint voerde een analyse uit van het speelveld en de opties om de meest gebruikte apps, navigatiesystemen en services te gebruiken om de informatievoorziening naar reizigers goed op orde te hebben en de hinder te beperken.

Lees verder
Parkeerbeleid en deelmobiliteit als oplossing voor stedelijke verdichting

Nieuws

06 apr
Ward Door

Ward

Parkeerbeleid en deelmobiliteit als oplossing voor stedelijke verdichting

In zijn blogserie kijkt Ward de Jong vanuit verschillende invalshoeken naar deelmobiliteit en neemt hij de lezer mee in de wereld van dit snel groeiende fenomeen. De eerste blog: Parkeerbeleid en deelmobiliteit als oplossing voor stedelijke verdichting.

Lees verder