Project

iVRI en de Metropool Regio Amsterdam. Huidige uitrol en hoe verder

10 nov 2021

Opdrachtgever

MRA

Projectrol

iVRI specialist

Start project

okt 2020

iVRI en de Metropool Regio Amsterdam. Huidige uitrol en hoe verder
Ronny

Ronny

Adviseur Smart Mobility en ITS

Ronny's drijfveren zijn innovatie en kansen benutten

Ronny is een gedreven en betrokken persoon. Zijn drijfveren zijn innovatie en kansen benutten. Hij heeft zich verdiept in de laatste ontwikkelingen op het gebied van de verkeerslichten.

Meer over Ronny

Andere betrokken collega's:

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van de iVRI, onder andere door te participeren in de landelijke samenwerking Talking Traffic. Dit initiatief heeft de MRA veel kennis gebracht over de iVRI, als wegbeheerder en als opdrachtgever voor de uitrol van iVRI’s in de regio. De MRA constateert dat de uitrol van de nieuwe iVRI in de regio stagneert. Dit was aanleiding om een onderzoek te doen naar de oorzaken van deze stagnatie. Het onderzoek heeft geleid tot een advies over de te nemen vervolgstappen, gericht op het gehele spectrum: technisch, organisatorisch, financieel en kennis.

Samen met Arcadis heeft Keypoint Consultancy onderzoek gedaan naar de oorzaken en gevolgen hiervan, waarbij Keypoint de inventarisatie van de stand van zaken over de iVRI, zowel regionaal als landelijk voor haar rekening heeft genomen. Ronny heeft vanuit zijn ervaring als iVRI deskundige bijgedragen aan het inventariseren van de stand van zaken bij de wegbeheerders en het ophalen van de visies van alle betrokken deskundigen over de iVRI, binnen de MRA. Deze informatie heeft het onderzoeksteam verwerkt in een rapport van bevindingen en adviezen. Het rapport is voor de MRA het vertrekpunt geweest voor het zetten van vervolgstappen om de uitrol verder te brengen. De MRA gaat hiervoor onderling intensiever samenwerken en de aanwezige kennis en kunde beter benutten. De intensievere samenwerking heeft tevens tot doel om een rol te blijven spelen in het verder optimaliseren van de iVRI door een gezamenlijke en gedragen visie uit te dragen.

Terug naar overzicht

Neem contact op over dit project

Gewoon een vraag of wilt u graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul onderstaand formulier in en wij nemen uiterlijk de eerstvolgende werkdag contact met u op.

Andere projecten

Ook leuk om te lezen

iVRI en de Metropool Regio Amsterdam. Huidige uitrol en hoe verder

Project

10 nov
Ronny Door

Ronny

iVRI en de Metropool Regio Amsterdam. Huidige uitrol en hoe verder

Eind 2020 stagneerde de uitrol van iVRI’s binnen de MRA. Keypoint Consultancy en Arcadis hebben in een gezamenlijk onderzoek de oorzaken in kaart gebracht en de adviezen gegeven voor het vervolg.

Lees verder
Rotondes maken plaats voor iVRI om doorstroming te bevorderen.

Project

10 nov
Ronny Door

Ronny

Rotondes maken plaats voor iVRI om doorstroming te bevorderen.

In de provincie Noord Brabant is de N264 een belangrijke oost-westverbinding tussen de A50 bij Uden en de A73 bij Haps. Omdat de verkeersafwikkeling in met name de ochtend en avondspitsen regelmatig tot problemen leidt heeft de provincie aan Witteveen+Bos en Keypoint Consultancy de opdracht gegeven dit aan te pakken met als doel de doorstroming op, en de leefbaarheid rond de N264 te verbeteren.

Lees verder
Verkeersplan Twekkelo

Project

19 okt
Erik Door

Erik

Verkeersplan Twekkelo

Keypoint faciliteert de Vereniging Behoud Twekkelo bij het maken van een Verkeersplan. Het doel is om het buurtschap te ondersteunen bij het maken van een gedragen Verkeersplan dat Twekkelo verkeersluw en veiliger maakt en tegelijkertijd bereikbaar houdt voor bewoners en bezoekers.

Lees verder