Project

Keypoint brengt in kaart of NEO haar mobiliteitsdoelstellingen gaat halen

28 feb 2020

Opdrachtgever

Provincie Overijssel

Projectrol

Projectleider

Start project

feb 2020

Keypoint brengt in kaart of NEO haar mobiliteitsdoelstellingen gaat halen
Patrick

Patrick

Directeur

”Werken met mensen in een wereld van techniek” is Patricks drijfveer

Patrick is directeur van Keypoint en is analytisch, gedreven en een 'mensen-mens'.

Meer over Patrick

Andere betrokken collega's:

Joanne

Nieuwe Energie Overijssel (NEO) is een alliantievorm van 8 kernpartners in Overijssel. NEO heeft 2 concrete doelstellingen geformuleerd: 20% Nieuwe Energie in Overijssel in 2023 en een energieneutraal Overijssel in 2050. Het Uitvoeringsprogramma 2017 – 2023 geeft concreet invulling aan de doelstelling op korte termijn voor verschillende clusters. Keypoint heeft halverwege het uitvoeringsprogramma een tussenevaluatie uitgevoerd voor het Mobiliteitscluster.

De doelstelling voor het Mobiliteitscluster is tweeledig: 10% van de mobiliteit in 2023 zero-emissie en een energiebesparing van 1 petajoule (PJ).

Doelstelling in perspectief

In de tussenevaluatie is de doelstelling van 1 PJ besparing allereerst in perspectief geplaatst om een concreter beeld te krijgen van de opgave. Het energieverbruik van 1 PJ is vergeleken met het totale energieverbruik (van de mobiliteitssector) in Overijssel. Daarnaast is het energieverbruik van 1 PJ geïllustreerd door het vergelijken van 1 PJ met onder andere het aardgas- en elektriciteitsverbruik van huishoudens (15.000), het aantal kilometers rijden met een benzineauto (375 miljoen kilometer) en de opbrengst van windmolens en zonnepanelenparken.

Hoe we de tussenresultaten in beeld brachten

Voor beide doelstellingen van het Mobiliteitscluster is vervolgens de stand van zaken in het basisjaar (2016), de gerealiseerde tussenstand (eind 2019) en de prognose voor 2023 berekend. Hiervoor zijn verschillende bronnen geraadpleegd, zoals de Klimaatmonitor, eerdere evaluaties en onze regionale kennis. Op basis daarvan zijn berekeningen en trendanalyses uitgevoerd om de huidige en toekomstige effecten te bepalen. Daaruit kwam naar voren dat de provincie goed op weg is, maar dat er nog wel extra inspanningen nodig zijn om de doelstelling voor 2023 te behalen.

De tussenevaluatie heeft inzicht gegeven in de voortgang van het Mobiliteitscluster halverwege het Uitvoeringsprogramma 2017 – 2023. Met behulp van de uitkomsten kan de NEO haar uitvoeringsprogramma, waar nodig, bijstellen en zo bijdragen aan een nóg duurzamer Overijssel.

Terug naar overzicht

Neem contact op over dit project

Gewoon een vraag of wilt u graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul onderstaand formulier in en wij nemen uiterlijk de eerstvolgende werkdag contact met u op.

Andere projecten

Ook leuk om te lezen

Nudging: een duwtje in de richting van deelmobiliteit

Nieuws

25 apr
Ward Door

Ward

Nudging: een duwtje in de richting van deelmobiliteit

In zijn blogserie kijkt Ward de Jong vanuit verschillende invalshoeken naar deelmobiliteit en neemt hij de lezer mee in de wereld van dit snel groeiende fenomeen. De tweede blog: Nudging als duwtje in de richting van deelmobiliteit.

Lees verder
Minder Hinder met Digitaal verkeersmanagement

Project

22 apr
Ronnie Poorterman Door

Ronnie Poorterman

Minder Hinder met Digitaal verkeersmanagement

De wereld van digitaal verkeersmanagement is continu in ontwikkeling. De regio Arnhem-Nijmegen wil tijdens grootschalige werkwerkzaamheden in de zomer 2022 gebruik maken van de meest recente mogelijkheden. Keypoint voerde een analyse uit van het speelveld en de opties om de meest gebruikte apps, navigatiesystemen en services te gebruiken om de informatievoorziening naar reizigers goed op orde te hebben en de hinder te beperken.

Lees verder
Parkeerbeleid en deelmobiliteit als oplossing voor stedelijke verdichting

Nieuws

06 apr
Ward Door

Ward

Parkeerbeleid en deelmobiliteit als oplossing voor stedelijke verdichting

In zijn blogserie kijkt Ward de Jong vanuit verschillende invalshoeken naar deelmobiliteit en neemt hij de lezer mee in de wereld van dit snel groeiende fenomeen. De eerste blog: Parkeerbeleid en deelmobiliteit als oplossing voor stedelijke verdichting.

Lees verder