Project

Keypoint onderzoekt de gedragseffecten van in-car brugstatus informatie

11 nov 2019

Opdrachtgever

Blauwe Golf Verbindend

Projectrol

Onderzoek

Start project

jul 2019

Keypoint onderzoekt de gedragseffecten van in-car brugstatus informatie
Patrick

Patrick

Directeur

”Werken met mensen in een wereld van techniek” is Patricks drijfveer

Patrick is directeur van Keypoint en is analytisch, gedreven en een 'mensen-mens'.

Meer over Patrick

Andere betrokken collega's:

Justin

Binnen Blauwe Golf Verbindend wordt werk gemaakt van het ontsluiten van real-time statusinformatie van bruggen. In totaal wordt de status van meer dan 300 beweegbare bruggen ontsloten, waaronder de belangrijkste bruggen die van invloed zijn op het wegverkeer. (https://www.verkeerinbeeld.nl/nieuws/241019/betere-doorstroming-door-sensoren-op-130-bruggen)

Het ontsluiten van brugstatusinformatie is onderdeel van de beweging om verkeersinformatie zoveel mogelijk te digitaliseren, te combineren en te innoveren. Echter, waar de nadruk vaak sterk op technologie ligt, is het minstens zo interessant om naar de reactie van weggebruikers te kijken.

Onderzoeksaanpak

Keypoint Consultancy heeft, na een eerder verkennend onderzoek, voor Rijkswaterstaat de gedragseffecten van weggebruikers op het tonen van de brugstatus onderzocht. Weggebruikers kregen een melding te zien wanneer de brug op hun (waarschijnlijke) route omhoog stond. Gedurende de halve onderzoeksperiode zijn de meldingen onderdrukt om een referentiesituatie te creëren. Zo is de invloed van een melding zo zuiver mogelijk te meten. De data-analyse is uitgevoerd op basis van floating car data van Flitsmeister. Ook is een enquête uitgezet om de waardering van weggebruikers te onderzoeken.

De geselecteerde bruggen waren verspreid over Nederland en varieerden in configuratie. De steekproefgrootte was voor de meeste bruggen rond de 1000 gemeten ritten per richting, met enkele uitschieters. Een negatieve uitschieter was een kleine 100 gemeten ritten in stedelijk Tilburg. Een positieve uitschieter was meer dan 50000 ritten bij de Botlekbrug.

Resultaten

Uit de analyse bleek dat een melding bij de meeste bruggen zorgt voor een meer geleidelijke afname van snelheid. Verkeer lijkt iets eerder de snelheid te verminderen en de brug rustiger te naderen. Dichterbij de brug ligt de snelheid doorgaans iets hoger dan de snelheid van verkeer zonder melding.

Opvallend was het snelheidsverloop bij bruggen waar de brug vrij laat achter een rij huizen of bomen tevoorschijn kwam. Verkeer zonder melding liet op dat punt een sterke “knik” in snelheid zien, terwijl verkeer met melding geleidelijk bleef afremmen.

Uit de enquêtes bleek dat de weggebruikers bijzonder tevreden waren over de meldingen. Een gemiddelde waardering van een 7,8 kan als zeer hoog worden aangemerkt. Verder gaf grofweg de helft van de ondervraagden aan actie te hebben ondernomen na het zien van de melding. Voor de helft hiervan was dit meer geleidelijk afremmen en een derde gaf aan een alternatieve route te kiezen.

Terug naar overzicht

Neem contact op over dit project

Gewoon een vraag of wilt u graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul onderstaand formulier in en wij nemen uiterlijk de eerstvolgende werkdag contact met u op.

Andere projecten

Ook leuk om te lezen

Veilig op weg met Safety Priority Services

Project

18 jul
Ronnie Poorterman Door

Ronnie Poorterman

Veilig op weg met Safety Priority Services

Safety Priority Services (SPS): het ministerie van IenW en zes bedrijven (ANWB, Be-Mobile, Hyundai, Inrix, Kia, TomTom) werken de komende jaren samen om meer en betere in-car veiligheidswaarschuwingen aan weggebruikers te leveren. Dat kan via het dashboard van hun auto of een navigatiedienst. Ronnie Poorterman is namens het ministerie actief als Operational Projectmanager voor SPS.

Lees verder
Enschede gaat verrommeling tegen door deelmobiliteitshubs

Nieuws

12 jul
Cees Door

Cees

Enschede gaat verrommeling tegen door deelmobiliteitshubs

'Verrommeling van de openbare ruimte' is een veel gebruikte beschrijving bij de opkomst van deelfiets en -scooters die her en der in de stad worden geparkeerd.

Lees verder
Slim routeadvies voor iedere automobilist.

Project

11 jul
Ronnie Quaink Door

Ronnie Quaink

Slim routeadvies voor iedere automobilist.

Slim routeadvies voor iedere automobilist. Wegbeheerders en navigatiepartijen werken daar aan binnen het project VM-IVRA. Dat doen ze door samen innovatieve in-car diensten te ontwikkelen, beproeven en op te schalen.

Lees verder