Project

Met MaaS over de rivier

29 jun 2021

Opdrachtgever

Provincie Gelderland

Projectrol

Projectbeheer & -management

Start project

okt 2019

Met MaaS over de rivier
Michiel

Michiel

Vestigingsmanager Utrecht

Daadkrachtig, bouwer en verbinder, gericht op samenwerking, doel en resultaat

Mensen verplaatsen zich al eeuwen. In de loop der jaren maakten technische en maatschappelijke ontwikkelingen reisafstanden groter waardoor de wereld kleiner is geworden. Michiel is geïnteresseerd in de mogelijkheden die techniek nu en in de toekomst kan

Meer over Michiel

Andere betrokken collega's:

Projecthistorie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant, provincie Gelderland, regio Rivierenland en gemeente ‘s-Hertogenbosch werken samen in het Programma A2 Deil-Vught aan maatregelen om de files te verminderen op de A2 tussen knooppunten Deil en Vught.

Naast infrastructurele uitbreiding is het programma ook gericht op anders reizen met als doel het bewerkstelligen van doorstromingseffect op de A2 Deil-Vught in ochtend- en avondspits en het bijdragen aan  de mobiliteitstransitie. 

In opdracht van het programma A2 Deil Vught zijn wij sinds het najaar van 2019 betrokken als adviseur en projectleider bij het project MaaS A2 Deil Vught. Om MaaS in deze regio vorm te geven zijn wij gestart met een markt- en publieke consultatie. Op basis van deze consultaties hebben wij samen met het programma de Europese aanbesteding vormgegeven en het hele traject begeleidt.

In maart 2021 is, onder begeleiding van ons, door de serviceproviders Innovactory en MobilityMixx gestart met de uitvoering van het project MaaS A2 met inzet van de apps Gaiyo en Mixx.

Met deze apps is het mogelijk online parkeertransacties, OV, fiets, scooter en auto te boeken en te betalen. Kortom een volwaardig binnen handbereik op je telefoon

De komende 4 jaar moet dit resulteren in minimaal 20.000 actieve MaaS gebruikers in de regio en minimaal 725 (dagelijkse) spitsriten op de A2 die worden vervangen door een ‘MaaS-rit’. Daarbij is het uitgangspunt dat MaaS blijvend is in de regio ook als het project na 4 jaar stopt!

In het project richten wij ons op reizigers met op de A2 corridor Utrecht – Eindhoven met een herkomst en/of bestemming in grofweg het gebied tussen A27 en A50.

Op dit moment krijgen inwoners van ’s-Hertogenbosch te maken met de (online) campagne van de serviceproviders. In het najaar van 2021 wordt deze campagne uitgebreid met (de regio) Utrecht en Eindhoven en de komende jaren natuurlijk ook de rest van het gebied.

In het project sluiten we aan op (landelijke) randvoorwaarden op het gebied van standaardisatie, privacy en security.

Het contract met de serviceproviders is (deels) op basis van prestatie door middel van kritieke prestatie indicatoren welke regelmatig gemonitord worden. Hierdoor kan het programma de serviceproviders in zijn kracht zetten en toch vinger aan de pols houden.

Terug naar overzicht

Neem contact op over dit project

Gewoon een vraag of wilt u graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul onderstaand formulier in en wij nemen uiterlijk de eerstvolgende werkdag contact met u op.

Andere projecten

Ook leuk om te lezen

iVRI en de Metropool Regio Amsterdam. Huidige uitrol en hoe verder

Project

10 nov
Ronny Door

Ronny

iVRI en de Metropool Regio Amsterdam. Huidige uitrol en hoe verder

Eind 2020 stagneerde de uitrol van iVRI’s binnen de MRA. Keypoint Consultancy en Arcadis hebben in een gezamenlijk onderzoek de oorzaken in kaart gebracht en de adviezen gegeven voor het vervolg.

Lees verder
Rotondes maken plaats voor iVRI om doorstroming te bevorderen.

Project

10 nov
Ronny Door

Ronny

Rotondes maken plaats voor iVRI om doorstroming te bevorderen.

In de provincie Noord Brabant is de N264 een belangrijke oost-westverbinding tussen de A50 bij Uden en de A73 bij Haps. Omdat de verkeersafwikkeling in met name de ochtend en avondspitsen regelmatig tot problemen leidt heeft de provincie aan Witteveen+Bos en Keypoint Consultancy de opdracht gegeven dit aan te pakken met als doel de doorstroming op, en de leefbaarheid rond de N264 te verbeteren.

Lees verder
Verkeersplan Twekkelo

Project

19 okt
Patrick Door

Patrick

Verkeersplan Twekkelo

Keypoint faciliteert de Vereniging Behoud Twekkelo bij het maken van een Verkeersplan. Het doel is om het buurtschap te ondersteunen bij het maken van een gedragen Verkeersplan dat Twekkelo verkeersluw en veiliger maakt en tegelijkertijd bereikbaar houdt voor bewoners en bezoekers.

Lees verder