Project

Minder Hinder met Digitaal verkeersmanagement

22 apr 2022

Opdrachtgever

RVMT Arnhem-Nijmegen

Projectrol

Advies

Start project

mrt 2022

Minder Hinder met Digitaal verkeersmanagement
Ronnie Poorterman

Ronnie Poorterman

Adviseur Smart Mobility en ITS

Slimme mobiliteit houdt je in beweging

Ronnie zorgt er graag voor dat innovaties in mobiliteit leiden tot een betere doorstroming van het verkeer, én een veiliger en duurzamer mobiliteitssysteem.

Meer over Ronnie Poorterman

Andere betrokken collega's:

Ronnie Quaink Ward

Projecthistorie

Aanleiding en doel
Het wordt een hete zomer in de regio Arnhem-Nijmegen. Er worden dan namelijk veel wegwerkzaamheden uitgevoerd. Denk aan werkzaamheden rond de John Frostbrug in Arnhem, de A326 die een aantal weken deels afgesloten wordt en de afsluitingen van de S100 in Nijmegen en de brug bij Grave. Deze werkzaamheden, maar ook werkzaamheden in de verdere toekomst aan andere wegen zoals de A50, hebben een grote impact op de verkeersafwikkeling in de regio.

Het is belangrijk om alle zeilen bij te zetten om de hinder te beperken en de verkeersveiligheid op peil te houden. Daarbij is het een must om ook in te zetten op digitaal verkeersmanagement. Het doel daarbij is om informatie over wegwerkzaamheden bij zoveel mogelijk weggebruikers in-car te krijgen zoals vooraankondigingen, filestaartwaarschuwingen, nood en hulpdiensten en snelheidsinformatie.

Digitaal verkeersmanagement voor de regio Arnhem-Nijmegen
De wereld van digitaal verkeersmanagement is continu in ontwikkeling. De regio Arnhem-Nijmegen wil tijdens grootschalige werkwerkzaamheden in de zomer 2022 gebruik maken van de meest recente mogelijkheden. Het Regionaal VerkeersManagement Team Arnhem-Nijmegen (RVMT AN) vroeg Keypoint daarom een analyse uit te voeren van het speelveld en de opties om de meest gebruikte apps, navigatiesystemen en services te gebruiken om de informatievoorziening naar reizigers goed op orde te hebben en de hinder te beperken.

Keypoint is zelf actief betrokken bij een aantal relevante trajecten op het gebied van digitaal verkeersmanagement. Zo leveren wij de projectleider van het project VM-IVRA (VerkeersManagement Informatie voor Route Advies) en de operationeel projectmanager voor het traject Safety Priority Services. In beide trajecten wordt intensief samengewerkt met serviceproviders om via digitaal verkeersmanagement met de weggebruiker te communiceren. De kennis uit deze trajecten, gecombineerd met kennis over Minder Hinder vormde de basis voor de analyse. Ook is de analyse getoetst bij enkele spelers uit het veld.

De analyse voor het RVMT is opgebouwd uit drie onderdelen:

  • Doelgroepen en verkeer in beeld. Dit beschrijft de mogelijkheden om, bijvoorbeeld via floating car data in beeld te krijgen welk verkeer over de in onderhoud te nemen wegen rijdt (herkomst-bestemmingsanalyse) en wat relevante alternatieve routes en mogelijke sluiproutes zijn. Dergelijke analyses zijn ook tijdens de werkzaamheden van belang om de resulterende verkeersstromen te kunnen monitoren (hebben de getroffen verkeersmanagementmaatregelen het beoogde effect, waar is het wenselijk om bij te sturen)
  • Kaartmateriaal op orde. Dit beschrijft het belang van het goed invoeren van wegwerkzaamheden in Melvin en het beschrijft ook hoe deze informatie correct en tijdig in de navigatiediensten van serviceproviders terecht komt.
  • Doelgroepgerichte (reis)informatie. Dit beschrijft hoe met weggebruikers gecommuniceerd kan worden over de maatregelen rondom de wegwerkzaamheden, zowel voorafgaand als tijdens de werkzaamheden en zowel richting gemotoriseerd verkeer als richting overige weggebruikers zoals fietsers. Het beschrijft hoe informatie van weggebruikers ingezet kan worden en wat de mogelijkheden zijn voor de inzet van social media kanalen zoals Facebook en Instagram en Google Ads.

Als resultaat van de analyse is een stappenplan met tijdlijn opgesteld, waarin is aangegeven welke acties op welk moment door het RVMT genomen kunnen worden, zodat de regio in de zomer van 2022 tijdens de werkzaamheden goed bereikbaar blijft.

Staat ook uw regio aan de vooravond van grootschalige werkzaamheden? En wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw specifieke situatie? Neem contact op met Ronnie Poorterman of Ronnie Quaink.

Terug naar overzicht

Neem contact op over dit project

Gewoon een vraag of wilt u graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul onderstaand formulier in en wij nemen uiterlijk de eerstvolgende werkdag contact met u op.

Andere projecten

Ook leuk om te lezen

Escapisme doorn in het oog van deelmobiliteit

Nieuws

14 dec
Ward Door

Ward

Escapisme doorn in het oog van deelmobiliteit

In zijn blogserie kijkt Ward de Jong vanuit verschillende invalshoeken naar deelmobiliteit en neemt hij de lezer mee in de wereld van dit snel groeiende fenomeen. De laatste blog uit de reeks: Escapisme doorn in het oog van deelmobiliteit.

Lees verder
Deelmobiliteit stimuleren als gemeente: Waar moet je rekening mee houden?

Nieuws

14 sept
Ward Door

Ward

Deelmobiliteit stimuleren als gemeente: Waar moet je rekening mee houden?

In zijn blogserie kijkt Ward de Jong vanuit verschillende invalshoeken naar deelmobiliteit en neemt hij de lezer mee in de wereld van dit snel groeiende fenomeen. De tweede blog: Nudging als duwtje in de richting van deelmobiliteit.

Lees verder
Veilig op weg met Safety Priority Services

Project

18 jul
Ronnie Poorterman Door

Ronnie Poorterman

Veilig op weg met Safety Priority Services

Safety Priority Services (SPS): het ministerie van IenW en zes bedrijven (ANWB, Be-Mobile, Hyundai, Inrix, Kia, TomTom) werken de komende jaren samen om meer en betere in-car veiligheidswaarschuwingen aan weggebruikers te leveren. Dat kan via het dashboard van hun auto of een navigatiedienst. Ronnie Poorterman is namens het ministerie actief als Operational Projectmanager voor SPS.

Lees verder