Project

Ondersteuning Programma Mobiliteit Regio Twente

03 apr 2013

Opdrachtgever

Regio Twente

Projectrol

Advies

Start project

apr 2013

Ondersteuning Programma Mobiliteit Regio Twente
Patrick

Patrick

Directeur

”Werken met mensen in een wereld van techniek” is Patricks drijfveer

Patrick is directeur van Keypoint en is analytisch, gedreven en een 'mensen-mens'.

Meer over Patrick

Andere betrokken collega's:

Keypoint ondersteunt het Programma Mobiliteit van Regio Twente. Regio Twente is OV-autoriteit in Twente en speelt een coördinerende rol in het regionale mobiliteitsbeleid. De ondersteuning vindt plaats op verschillende onderwerpen:Rijksprogramma Beter Benutten: Beter Benutten (BB) staat voor minder files en groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, overheden en bedrijfsleven nemen samen in de regio's innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Het Twentse BB-programma bestaat uit 22 maatregelen en omvat in totaal circa ¤24,5 miljoen, waarvan ¤5 miljoen Rijksbijdrage. Keypoint ondersteunt de programmamanager van Regio Twente met de monitoring van de verschillende maatregelen, het begeleiden van de subsidieaanvraag voor nieuwe maatregelen en het opstellen van voortgangsrapportages, in samenwerking met de projectmanagers van de verschillende maatregelen.Gebiedsgericht Benutten: Binnen Gebiedsgericht Benutten (GGB) wordt in kaart gebracht welke knelpunten er nu en in de toekomst op het Twentse wegennetwerk aanwezig zijn. Op basis hiervan worden de knelpunten geprioriteerd en worden mogelijke maatregelen in kaart gebracht. Keypoint verzorgd binnen GGB de algemene projectondersteuning, onder ander bestaande uit: Meeschrijven aan de rapportage, beschrijven en prioriteren knelpunten en mogelijke maatregelen en verslaglegging van projectgroepbijeenkomsten. Overige onderwerpen: Naast deze twee grotere projecten ondersteunt Keypoint Regio Twente ook waar nodig op andere onderwerpen. Enkele voorbeelden daarvan zijn: Fietssnelweg F35 en het Programma Hoogfrequent Spoor.
Terug naar overzicht

Neem contact op over dit project

Gewoon een vraag of wilt u graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul onderstaand formulier in en wij nemen uiterlijk de eerstvolgende werkdag contact met u op.

Andere projecten

Ook leuk om te lezen

Veilig op weg met Safety Priority Services

Project

18 jul
Ronnie Poorterman Door

Ronnie Poorterman

Veilig op weg met Safety Priority Services

Safety Priority Services (SPS): het ministerie van IenW en zes bedrijven (ANWB, Be-Mobile, Hyundai, Inrix, Kia, TomTom) werken de komende jaren samen om meer en betere in-car veiligheidswaarschuwingen aan weggebruikers te leveren. Dat kan via het dashboard van hun auto of een navigatiedienst. Ronnie Poorterman is namens het ministerie actief als Operational Projectmanager voor SPS.

Lees verder
Enschede gaat verrommeling tegen door deelmobiliteitshubs

Nieuws

12 jul
Cees Door

Cees

Enschede gaat verrommeling tegen door deelmobiliteitshubs

'Verrommeling van de openbare ruimte' is een veel gebruikte beschrijving bij de opkomst van deelfiets en -scooters die her en der in de stad worden geparkeerd.

Lees verder
Slim routeadvies voor iedere automobilist.

Project

11 jul
Ronnie Quaink Door

Ronnie Quaink

Slim routeadvies voor iedere automobilist.

Slim routeadvies voor iedere automobilist. Wegbeheerders en navigatiepartijen werken daar aan binnen het project VM-IVRA. Dat doen ze door samen innovatieve in-car diensten te ontwikkelen, beproeven en op te schalen.

Lees verder