Op weg naar duurzame mobiliteit: het reisadvies van de toekomst

Op weg naar duurzame mobiliteit: het reisadvies van de toekomst

10 nov 2023

Er zijn veel problemen in de wereld die kruizen met de wereld van mobiliteit:

  • Onze steden worden steeds drukker met auto’s die de doorstroming belemmeren;

  • De strijd tegen klimaatverandering eist dat we minder leunen op auto’s met verbrandingsmotoren;

  • Door een afname van de bereikbaarheid in het OV neemt de mobiliteitsarmoede toe.

Deze specifieke voorbeelden tonen de noodzaak van een nieuwe blik op mobiliteit. Eentje waarbij we verwachten dat reizigers meer flexibiliteit tonen in hoe ze van A naar B komen. Er wordt veel bedacht om reizigers hierbij tegemoet te komen. Een verbeterde dienstregeling, deelmobiliteit of uitgebreide fietsinfrastructuur zijn allemaal oplossingen die veel aandacht krijgen. Echter, vandaag willen we ons richten op een aspect van mobiliteit dat vaak over het hoofd wordt gezien: navigatie.

Traditionele en innovatieve reisplanners

Hoe krijg je inzicht in de mogelijke reisopties waarbij ook de duurzame vervoerswijzen (denk aan OV, fietsen en elektrische voertuigen) deels of volledig zijn meegenomen? Traditionele reisplanners blijven in veel opzichten beperkt in hun vermogen om inzicht te bieden in mogelijke reisopties, vooral wanneer het gaat om duurzame vervoerswijzen. Dit beperkte perspectief heeft meerdere oorzaken. Deze reisplanners zijn vaak gericht op het gebruik van individuele auto's en zijn niet ontworpen om uitgebreide informatie te verstrekken over alternatieve, duurzame vervoerswijzen. Dit komt voort uit de overweging dat de meerderheid van de mensen op dit moment nog steeds afhankelijk is van auto's als hun belangrijkste vervoersmiddel.

Gelukkig zijn er innovatieve apps op de markt die wel duurzame opties presenteren, denk aan TripGo en de ‘Mobility as a Service (MaaS)’ app Gaiyo. Deze apps streven naar multimodaal reizen en bieden verschillende vervoerswijzen, waaronder openbaar vervoer, fietsen, lopen en elektrische voertuigen. Ze integreren ook prijsinformatie, zodat gebruikers kostenoverwegingen kunnen maken. Daarnaast presenteert TripGo CO2-uitstootgegevens voor reizen, waardoor gebruikers milieubewuste keuzes kunnen maken.

Ondanks deze veelbelovende ontwikkelingen, hebben zowel TripGo als Gaiyo nog steeds enkele tekortkomingen met betrekking tot dekking, gegevenskwaliteit en real-time informatie in sommige gebieden. Hierdoor zijn ze mogelijk niet altijd de meest betrouwbare bronnen voor reisinformatie.

Het blijft dus een uitdaging om volledige, betrouwbare informatie te verkrijgen over duurzame reismogelijkheden in je omgeving. Om deze kloof te dichten en ervoor te zorgen dat reizigers daadwerkelijk duurzame keuzes kunnen maken, is het essentieel om zowel bestaande reisplanners te verbeteren als nieuwe innovaties te ondersteunen. Alleen dan kunnen we een echte verschuiving realiseren richting duurzame en multimodale mobiliteit.

MMTIS

Om deze uitdagingen aan te pakken en beter aan te sluiten bij de nieuwe blik op mobiliteit, is het gewenst om multimodale reisinformatieplanners te ontwikkelen die de verschillende (deels) duurzame en traditionele reisopties naast elkaar zetten. De herziene gedelegeerde verordening Multimodal Travel Information Services (MMTIS), die de Europese Unie (EU) binnenkort verwacht te publiceren, is een kans om multimodale reisinformatie een stap verder te brengen. Deze herziene verordening is nodig, omdat is gebleken dat voor veel EU-landen de verplichtingen gekoppeld aan deadlines gesteld in de huidige verordening van 2017 niet haalbaar waren.

Deze deadlines zijn er voor het integreren van statische en dynamische reisinformatie in het National Access Point (NAP), het digitale platform dat wordt gebruikt voor het delen van deze informatie door lidstaten. Multimodale reisinformatiediensten zijn gebaseerd op deze statische en dynamische reisinformatie. Statische reisinformatie is van cruciaal belang voor de planning voor vertrek en moet daarom door alle lidstaten worden verstrekt. In de verordening staat dat vervoersbedrijven, wegbeheerders en andere partijen in de mobiliteitssector via het NAP de statische informatie, in het gevraagde formaat voor het gehele vervoersnetwerk van de EU, op uiterlijk 1 december 2023 verstrekken.

Dynamische informatie, bijvoorbeeld over storingen en vertragingen, geven gebruikers de mogelijkheid om geïnformeerde keuzes te maken en hen daardoor tijd besparen. De integratie van dynamische informatie in de NAP's kan echter extra inspanningen vergen. De lidstaten kunnen kiezen of zij deze dynamische informatie al dan niet in het NAP integreren. In de verordening wordt niet gespecificeerd wat de uiterlijke datum is om de bestaande dynamische reisinformatie te integreren, mochten lidstaten besluiten om dat te doen. Dit heeft alles te maken met het feit dat het beschikbaar stellen van dynamische informatie in deze verordening nog niet verplicht werd gesteld.

Het doel van de herziene verordening is dan ook om in Europees verband de uitwisseling van reisinformatie verder te harmoniseren en afspraken te maken hoe dit te doen. In de ideale situatie zou je als eindgebruiker in de toekomst het volgende willen:

  1. Volledige multimodale informatie: reizigers willen eenvoudig kunnen schakelen tussen verschillende vervoerswijzen om de meest geschikte en duurzame reisroutes te vinden die ook over de (Europese) grenzen heen gaat. Hiervoor is het wenselijk dat reisplanners niet alleen informatie geven over autovervoer, maar ook over openbaar vervoer, fietsverhuur, wandelroutes, en andere duurzame vervoerswijzen. In deze reisplanners wordt dan alle informatie van verschillende vervoerswijzen gebundeld.

  2. Real-time updates en aanbevelingen: reizigers willen real-time informatie over beschikbaarheid, vertragingen en alternatieve routes voor alle vervoerswijzen. Ook willen ze intelligente aanbevelingen ontvangen op basis van persoonlijke voorkeuren, zoals duurzaamheid, kosten en reistijd.

  3. Soepel overstappen tussen verschillende vervoerswijzen: reizigers willen soepel kunnen overstappen tussen verschillende vervoerswijzen bij reizen door meerdere Europese landen zonder gedoe met losse tickets, apps en reserveringen. Denk aan één digitale transactie voor een reis bestaande uit een trein in Nederland, een trein in Duitsland, parkeren in Duitsland en vanaf daar verder met een fiets. Hiervoor is het nodig dat verschillende vervoersbedrijven, steden en regio's samenwerken.

Voordelen van MMTIS:

Het omarmen van MMTIS door de mobiliteitssector brengt verschillende voordelen met zich mee:

  1. Duurzamere mobiliteit: reizigers hebben gemakkelijker toegang tot duurzame vervoerswijzen, wat de uitstoot van broeikasgassen en files kan verminderen.

  2. Efficiëntie: reizigers kunnen tijd en moeite besparen door naadloos tussen verschillende vervoerswijzen over te stappen en real-time informatie hierover te ontvangen.

  3. Mobiliteitsopties voor iedereen: MMTIS maakt mobiliteit toegankelijker voor iedereen, inclusief mensen zonder eigen auto's of mensen met beperkte mobiliteit. MMTIS kan bijvoorbeeld informatie verstrekken over de beschikbaarheid van rolstoeltoegankelijke openbaar vervoer- en taxi-opties.

  4. Stimulans voor economische groei: het bevordert de ontwikkeling van innovatieve mobiliteitsdiensten en creëert nieuwe zakelijke kansen in de mobiliteitssector.

Het omarmen van MMTIS is een belangrijke stap naar een toekomst waarin mobiliteit flexibel, duurzaam en voor iedereen toegankelijk is.

Conclusie

Het is belangrijk om te benadrukken dat het NAP voortdurend moet worden onderhouden, verbeterd en ontwikkeld om reizigers flexibeler van A naar B te laten reizen. Er is nog veel werk te doen voordat alles in orde is. Hiervoor is het cruciaal dat wegbeheerders, vervoersbedrijven en andere partijen in de mobiliteitssector goed de herziene MMTIS-verordening in de gaten te houden en hier ook adequaat naar gaan handelen.

Maar laten we niet vergeten welke enorme vooruitgang we al hebben geboekt. In slechts 10 jaar tijd hebben we de sprong gemaakt van statische kaarten op onze navigatiesystemen naar dynamische apps die onze routes kunnen aanpassen op basis van real-time verkeersinformatie. We hebben de kracht van datagestuurde mobiliteit ervaren en kunnen ons voorstellen wat de volgende sprong voor ons in petto heeft, die minder ver weg is dan het lijkt…Dus laten we blijven streven naar een wereld waarin mobiliteitsinformatie naadloos, duurzaam en voor iedereen toegankelijk is. De toekomst van reizen en mobiliteit wacht op ons, en de mogelijkheden zijn schijnbaar eindeloos!

 

Terug naar overzicht

Neem contact op over dit project

Gewoon een vraag of wilt u graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul onderstaand formulier in en wij nemen uiterlijk de eerstvolgende werkdag contact met u op.

Andere projecten

Ook leuk om te lezen

Keypoint ondersteunt de Stedendriehoek bij aanbesteding NMS

Project

04 jun
Gertjan Stoel Door

Gertjan Stoel

Keypoint ondersteunt de Stedendriehoek bij aanbesteding NMS

Het contract voor het huidige verkeersmanagementsysteem van Deventer en Apeldoorn, DevIS, loopt in 2025 af. Regio Stedendriehoek gaat een nieuw verkeersmanagementsysteem aanbesteden. Keypoint verwerkt de wensen en eisen van alle betrokkenen tot een functioneel programma van eisen (PvE) en een marktbenaderingsadvies.

Lees verder
Wat is het effect van GOW30 op de rijtijden van het ov?

Project

03 jun
Justin van Steijn Door

Justin van Steijn

Wat is het effect van GOW30 op de rijtijden van het ov?

Veel gemeenten zijn bezig met het invoeren van 30 km/uur als maximumsnelheid binnen een groot deel van de bebouwde kom. Wij maken voor gemeenten en provincies graag inzichtelijk wat de invloed is van de nieuwe maximumsnelheden op de rijtijden van het ov. Hiervoor maken we onder andere gebruik van floating car data uit bussen.

Lees verder
Keypoint Verhuist naar Nieuwegracht 24a in Utrecht

Nieuws

12 mrt
Michiel Doelman Door

Michiel Doelman

Keypoint Verhuist naar Nieuwegracht 24a in Utrecht

Na 7 jaar zeggen we gedag tegen ons kantoor aan de Ganzenmarkt. Tijdens deze periode hebben we talloze mooie herinneringen gecreëerd en interessante mensen ontmoet. Maar nu is het tijd voor een nieuwe fase in ons verhaal.

Lees verder