Parkeerbeleid en deelmobiliteit als oplossing voor stedelijke verdichting
Ward de Jong
Ward de Jong
Adviseur Mobiliteit

Parkeerbeleid en deelmobiliteit als oplossing voor stedelijke verdichting

06 apr 2022

Veel steden in Nederland hebben te maken met een zogenoemde verdichtingsopgave. Door een groeiende bevolking, waarvoor meer woningen nodig zijn, is er sprake van steeds meer verdichting in de stedelijke gebieden. Nederlandse gemeenten besteden in hun beleid veel aandacht aan de verdichtingsopgave. Toch zien we dat sommige onderdelen in het beleid van gemeenten vaak niet goed aansluiten op de verdichting en ruimtegebruik. Zo is op de relatie tussen wonen en reizen nog veel te winnen. Onze manier van reizen heeft een enorme impact op ons ruimtegebruik in de stad, maar dit wordt vaak nog onvoldoende meegenomen in het beleid omtrent verdichting. In deze blog, onderdeel van de blogserie over deelmobiliteit, vertel ik je er meer over.  

 

Stedelijke gebieden in Nederland staan ​​steeds meer onder druk. Naast populaire steden als Amsterdam, Utrecht en Den Haag, worden ook kleinere steden (G40) steeds populairder. Het aanbod van voldoende woningen is momenteel het grootste probleem op de Nederlandse woningmarkt, met als gevolg een oplopend woningtekort. Dit betekent dat er aanzienlijk veel woningen bij moeten worden gebouwd. In veel gemeenten is afgesproken dat deze extra woningen niet in nieuwe wijken om de stad worden gebouwd, maar dat er wordt verdicht in bestaande wijken. In de binnensteden en direct omliggende woonwijken moet daarom ruimte worden gemaakt voor nieuwe woningen. Dit zijn echter gebieden waar de ruimte al vrij schaars is. Dit, in combinatie met een groeiende bevolking, zorgt ervoor dat de ruimte in middelgrote steden steeds meer onder druk komt te staan. Dit vraagt ​​om slimme en creatieve oplossingen voor het gebruik van schaarse ruimte. Daarbij wordt de prominente rol van parkeerbeleid vaak nog onderschat.  

 

Voor de meeste gemeenten in Nederland is verdichting de belangrijkste drijfveer voor hun parkeerbeleid. Met behulp van parkeerbeleid proberen gemeenten onder andere de rol van de geparkeerde auto in de openbare ruimte te beïnvloeden. Door bijvoorbeeld een bepaalde parkeernorm te hanteren beïnvloed je direct het aantal parkeerplaatsen in een gebied en dus ook het ruimtegebruik. Het parkeerbeleid van gemeenten staat echter vaak haaks op de visie op verdichting in de stad. Waar we zien dat er woningen bij moeten worden gebouwd en ruimte schaars is, zien we dat het parkeerbeleid vaak enorm achterblijft. Het hanteren van te ruime parkeernormen en de auto ruimbaan geven gaat niet samen met een enorme verdichtingsopgave. Wil je als gemeente de problemen omtrent verdichting serieus tegengaan, dan ontkom je er niet aan om ook het parkeerbeleid hierop aan te passen. Hierbij hoort helaas ook de vervelende boodschap richting autobezitters dat overal parkeren in de stad misschien niet altijd meer kan.  

 

Ook de rol van deelmobiliteit lijdt onder deze gebrekkige aansluiting van het parkeerbeleid op de problemen omtrent verdichting. Deelmobiliteit kan een belangrijke rol spelen in de verdichtingsopgave. Uit onderzoek blijkt dat deelauto’s in staat zijn om gemiddeld 4 tot 10 particuliere auto’s te vervangen. Door het aanbieden van deelauto’s wordt geprobeerd het probleem van stilstaande auto’s die veel ruimte innemen aan te pakken. Dit heeft als gevolg dat er meer ruimte vrijkomt voor andere dingen in de openbare ruimte, zoals de bouw van woningen. Deelmobiliteit kan dus een oplossing bieden voor de problemen die ontstaan in steden veroorzaakt door verdichting. Echter, doordat het parkeerbeleid vaak niet aansluit op de verdichtingsopgave, blijft de rol van deelmobiliteit erg beperkt.  

 

We zien dus dat parkeerbeleid een antwoord probeert te geven op de verdichtingsopgave in steden. Het parkeerbeleid van gemeenten sluit echter meestal niet goed aan op de problemen die gepaard gaan met verdichting. Enerzijds verdichting aanpakken, maar anderzijds te hoge parkeernormen hanteren, is tegenstrijdig beleid. Onderschat als gemeente niet de rol van onze manier van reizen op ons ruimtegebruik. De verdichtingsopgave kan alleen opgelost worden als ook mobiliteit hierin wordt meegenomen. Concepten zoals deelmobiliteit kunnen hier een mooie oplossing in bieden. Op deze manier pak je effectief de verdichting aan in stedelijk gebied.  

 

Deze blog is deel 1 uit een serie van 5 blogs, waarin vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken naar deelmobiliteit. In deel 2 ga ik dieper in op de invloed van nudging op het gebruik van deelmobiliteit. 

 

Wil je meer weten over de rol van parkeerbeleid en deelmobiliteit in het aanpakken van problemen omtrent verdichting? Neem dan gerust contact op.  

 

Terug naar overzicht

Neem contact op over dit project

Gewoon een vraag of wilt u graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul onderstaand formulier in en wij nemen uiterlijk de eerstvolgende werkdag contact met u op.

Andere projecten

Ook leuk om te lezen

Keypoint ondersteunt de gemeente Almelo bij de ontwikkeling van XL Businesspark 2

Project

27 jun
Patrick van Soest Door

Patrick van Soest

Keypoint ondersteunt de gemeente Almelo bij de ontwikkeling van XL Businesspark 2

Met XL Bussinespark 2 wil Almelo nieuw ondernemerschap aantrekken. Hierbij wenst de gemeente dat de activiteiten op het nieuwe businesspark goed gebruik maken van de beschikbare ruimte. Keypoint ondersteunt de gemeente met een gericht mobiliteitsplan.

Lees verder
Even voorstellen: John Hünteler

Project

07 mei
Michiel Doelman Door

Michiel Doelman

Even voorstellen: John Hünteler

Deze week hebben wij John Hünteler mogen verwelkomen op ons kantoor in Enschede. John is een Civiele techniek student aan de Universiteit Twente. Hij zal de komende maanden bij ons stage lopen onder begeleiding van Michiel Doelman.

Lees verder
Even voorstellen: Lemmy Isenbugel

Project

30 apr
Patrick van Soest Door

Patrick van Soest

Even voorstellen: Lemmy Isenbugel

Enkele weken geleden hebben we Lemmy Isenbugel mogen verwelkomen bij Keypoint. Hij loopt op onze nieuwe locatie in Utrecht stage onder begeleiding van Patrick van Soest.

Lees verder