Project

Van GVVP naar centrumcarré

15 okt 2021

Opdrachtgever

Gemeente Zeewolde

Projectrol

Advies

Start project

jul 2020

Van GVVP naar centrumcarré
Ronnie Poorterman

Ronnie Poorterman

Adviseur Smart Mobility en ITS

Slimme mobiliteit houdt je in beweging

Ronnie zorgt er graag voor dat innovaties in mobiliteit leiden tot een betere doorstroming van het verkeer, én een veiliger en duurzamer mobiliteitssysteem.

Meer over Ronnie Poorterman

Andere betrokken collega's:

Luuk

Projecthistorie

Verkeersplan Twekkelo

19 okt 2021

GVVP Zeewolde

11 sept 2020

Eerste maatregel uit nieuwe GVVP

Op 24 juni stelde de gemeenteraad van Zeewolde unaniem het door Keypoint opgestelde Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan Zeewolde vast. Daarbij vroeg de raad om als eerste vervolgstap de in het GVVP opgenomen maatregel ‘centrumcarré Zeewolde 30 km/uur’ op te pakken. Wij zijn verheugd dat wij ook deze opdracht mogen uitvoeren.

Wat speelt er op de centrumcarré

De centrumcarré bestaat uit de Gelderseweg, Horsterweg, Zuiderzeeweg, Flevoweg en Stevinweg. Samen vormen deze wegen (zoals de naam al doet vermoeden) een vierkant om het centrum, waar veel voorzieningen zoals winkels en zorginstellingen en woningen aanwezig zijn. Op de centrumcarré gelden nu nog verschillende maximumsnelheden (15, 30 en 50 km/uur). Door de centrumcarré volledig als 30 km/uur route in te richten, ontstaan mogelijkheden voor een meer uniforme weginrichting, waardoor bijvoorbeeld de voorrangssituaties en oversteekvoorzieningen eenduidiger, voorspelbaarder en daarmee veiliger worden. Dit stimuleert ook om vaker te voet of per fiets naar het centrum te komen.

Keypoint en HGCA

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden werken we samen met civieltechnisch adviesbureau HGCA. We maken een verkeerkundige analyse en werken een ontwerp en bijpassende kostenraming voor de centrumcarré uit. Dit doen we in afstemming met de direct omwonenden.

Terug naar overzicht

Neem contact op over dit project

Gewoon een vraag of wilt u graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul onderstaand formulier in en wij nemen uiterlijk de eerstvolgende werkdag contact met u op.

Andere projecten

Ook leuk om te lezen

iVRI en de Metropool Regio Amsterdam. Huidige uitrol en hoe verder

Project

10 nov
Ronny Door

Ronny

iVRI en de Metropool Regio Amsterdam. Huidige uitrol en hoe verder

Eind 2020 stagneerde de uitrol van iVRI’s binnen de MRA. Keypoint Consultancy en Arcadis hebben in een gezamenlijk onderzoek de oorzaken in kaart gebracht en de adviezen gegeven voor het vervolg.

Lees verder
Rotondes maken plaats voor iVRI om doorstroming te bevorderen.

Project

10 nov
Ronny Door

Ronny

Rotondes maken plaats voor iVRI om doorstroming te bevorderen.

In de provincie Noord Brabant is de N264 een belangrijke oost-westverbinding tussen de A50 bij Uden en de A73 bij Haps. Omdat de verkeersafwikkeling in met name de ochtend en avondspitsen regelmatig tot problemen leidt heeft de provincie aan Witteveen+Bos en Keypoint Consultancy de opdracht gegeven dit aan te pakken met als doel de doorstroming op, en de leefbaarheid rond de N264 te verbeteren.

Lees verder
Verkeersplan Twekkelo

Project

19 okt
Erik Door

Erik

Verkeersplan Twekkelo

Keypoint faciliteert de Vereniging Behoud Twekkelo bij het maken van een Verkeersplan. Het doel is om het buurtschap te ondersteunen bij het maken van een gedragen Verkeersplan dat Twekkelo verkeersluw en veiliger maakt en tegelijkertijd bereikbaar houdt voor bewoners en bezoekers.

Lees verder