Met brains in de bus: ontwerpstudie Tangent Brainportlijn

Met brains in de bus: ontwerpstudie Tangent Brainportlijn

02 okt 2023
In opdracht van de provincie Noord-Brabant en in samenwerking met de gemeenten Best, Eindhoven, Oirschot en Veldhoven hebben wij een studie uitgevoerd naar een mogelijk tracé voor de tangent Brainportlijn. De tangent Brainportlijn is een nieuw te realiseren schakel in het ov-netwerk van de Brainportregio dat geschikt moet zijn voor een zelfrijdend BRT-systeem. De tangent bundelt aan de westkant van Eindhoven regionale buslijnen op vrijliggende infrastructuur en creëert daarmee een snelle verbinding tussen regionale mobiliteithubs en belangrijke werklocaties, zoals de Brainport Industrie Campus en de High Tech Campus in Eindhoven en ASML in Veldhoven.  
 
Aanleiding voor de studie is de verwachting dat in 2040 het huidige vervoersnetwerk in de regio onder druk komt te staan door een toename van het aantal inwoners en arbeidsplaatsen. Naar verwachting leidt dit tot vergaande congestie en is een mobiliteitstransitie noodzakelijk. Omdat de beschikbare (openbare) ruimte beperkt is, moeten er lastige keuzes gemaakt worden over hoe deze ruimte in de toekomst optimaal benut wordt. Onze studie biedt beleidsmakers en bestuurders handvatten om die keuzes te maken.
 
Keypoint heeft samen met specialistische partners (voor ontwerp en modelstudie) varianten opgesteld en deze in een trechteringsproces getoetst op onder meer technische, vervoerkundige, infrastructurele, sociale en financiële aspecten om uiteindelijk tot een voorkeursvariant te komen. Voor deze voorkeursvariant worden een schetsontwerp, faseringsplan en SSK-raming opgesteld. Dit project heeft veel raakvlakken met HOV4, waar Keypoint ook bij betrokken is geweest.
Terug naar overzicht

Neem contact op over dit project

Gewoon een vraag of wilt u graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul onderstaand formulier in en wij nemen uiterlijk de eerstvolgende werkdag contact met u op.

Andere projecten

Ook leuk om te lezen

Afstudeerscriptie Helen de Sain: Crowd-Source data voor verkeerscentrales

Project

05 dec
Helen de Sain Door

Helen de Sain

Afstudeerscriptie Helen de Sain: Crowd-Source data voor verkeerscentrales

“Kan Crowd-Sourced data gebruikt worden in het Incident-Management proces in verkeerscentrales van Rijkswaterstaat?” Deze vraag heeft Helen de Sain willen beantwoorden tijdens haar stage bij Keypoint.

Lees verder
Afstudeerscriptie Daan de Wit: BRT in Nederland

Project

04 dec
Cees Bakker Door

Cees Bakker

Afstudeerscriptie Daan de Wit: BRT in Nederland

Daan de Wit heeft bij Keypoint een diepgaand onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van Bus Rapid Transit (BRT) in Nederland. Welke factoren beïnvloeden de levensvatbaarheid van deze vorm van openbaar vervoer? Daan heeft dit grondig onderzocht.

Lees verder
Schoolzones in het tijdperk van digitaal verkeersmanagement

Project

30 nov
Ronnie Quaink Door

Ronnie Quaink

Schoolzones in het tijdperk van digitaal verkeersmanagement

De opkomst van digitaal verkeersmanagement brengt nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid met zich mee. In 2024 kunnen automobilisten een waarschuwing verwachten wanneer ze een schoolzone betreden. Keypoint draagt bij aan deze ontwikkeling.

Lees verder