Nieuws

Met MaaS over de rivier!

05 jan 2021

Opdrachtgever

Keypoint Consultancy

Projectrol

Nieuws

Start project

jan 2021

Met MaaS over de rivier!
Michiel

Michiel

Vestigingsmanager Utrecht

Daadkrachtig, bouwer en verbinder, gericht op samenwerking, doel en resultaat

Mensen verplaatsen zich al eeuwen. In de loop der jaren maakten technische en maatschappelijke ontwikkelingen reisafstanden groter waardoor de wereld kleiner is geworden. Michiel is geïnteresseerd in de mogelijkheden die techniek nu en in de toekomst kan

Meer over Michiel

Andere betrokken collega's:

Projecthistorie

In het Programma A2 Deil-Vught werken het Ministerie, RWS, Gelderland, Brabant, ’s-Hertogenbosch en Riviereland intensief samen om de doorstroming op de A2 tussen knooppunt Deil en knooppunt Vught in beide richtingen te verbeteren, de bereikbaarheid van het omliggende gebied te vergroten én om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het traject A2 Deil – Vught (hierna: het Traject) is 25 km lang en integraal onderdeel van de A2 corridor tussen Amsterdam/Utrecht en ‘s-Hertogenbosch/Eindhoven.

Het Programma beoogt een goede doorstroming op het Traject wat moet leiden tot een betere bereikbaarheid van Brabant, Rivierenland en de as Utrecht-Eindhoven. Om dit te bereiken richt het Programma zich onder meer op alternatieve en duurzame mobiliteitsconcepten. Dit alles moet resulteren in: “Een transitie van modaliteit met doorstromingseffect op de A2 Deil-Vught in ochtend- en avondspits.” MaaS A2 wordt gezien als een instrument om deze doelstelling te realiseren.

De provincie Gelderland is namens het programma de trekker van MaaS A2 en heeft Keypoint gevraagd dit te begeleiden. Hiervoor heeft Keypoint zowel een markt- als publieke consultatie uitgevoerd. Zie https://www.keypoint.eu/projecten-en-nieuws/met-maas-over-de-rivier.

Op basis van deze publieke consultatie is in nauw overleg met de betrokken partners besloten een aanbesteding voor MaaS A2 op de markt te zetten. Keypoint heeft hiervoor diverse aanbestedingsstukken (programma van eisen, opdrachtbeschrijving, formulering KPI’s, conceptovereenkomst etc) opgesteld. Ook waren wij onderdeel van de beoordelingscommissie en betrokken bij de daaropvolgende concretiseringsfase.

Na definitieve gunning voert Keypoint tijdens de opstartfase van het project het projectbeheer uit namens de provincie Gelderland en het programma A2 Deil-Vught.

Terug naar overzicht

Neem contact op over dit project

Gewoon een vraag of wilt u graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul onderstaand formulier in en wij nemen uiterlijk de eerstvolgende werkdag contact met u op.

Andere projecten

Ook leuk om te lezen

Escapisme doorn in het oog van deelmobiliteit

Nieuws

14 dec
Ward Door

Ward

Escapisme doorn in het oog van deelmobiliteit

In zijn blogserie kijkt Ward de Jong vanuit verschillende invalshoeken naar deelmobiliteit en neemt hij de lezer mee in de wereld van dit snel groeiende fenomeen. De laatste blog uit de reeks: Escapisme doorn in het oog van deelmobiliteit.

Lees verder
Deelmobiliteit stimuleren als gemeente: Waar moet je rekening mee houden?

Nieuws

14 sept
Ward Door

Ward

Deelmobiliteit stimuleren als gemeente: Waar moet je rekening mee houden?

In zijn blogserie kijkt Ward de Jong vanuit verschillende invalshoeken naar deelmobiliteit en neemt hij de lezer mee in de wereld van dit snel groeiende fenomeen. De tweede blog: Nudging als duwtje in de richting van deelmobiliteit.

Lees verder
Veilig op weg met Safety Priority Services

Project

18 jul
Ronnie Poorterman Door

Ronnie Poorterman

Veilig op weg met Safety Priority Services

Safety Priority Services (SPS): het ministerie van IenW en zes bedrijven (ANWB, Be-Mobile, Hyundai, Inrix, Kia, TomTom) werken de komende jaren samen om meer en betere in-car veiligheidswaarschuwingen aan weggebruikers te leveren. Dat kan via het dashboard van hun auto of een navigatiedienst. Ronnie Poorterman is namens het ministerie actief als Operational Projectmanager voor SPS.

Lees verder