Nieuws

Met MaaS over de rivier!

05 jan 2021

Opdrachtgever

Keypoint Consultancy

Projectrol

Nieuws

Start project

jan 2021

Met MaaS over de rivier!
Michiel

Michiel

Vestigingsmanager Utrecht

Daadkrachtig, bouwer en verbinder, gericht op samenwerking, doel en resultaat

Mensen verplaatsen zich al eeuwen. In de loop der jaren maakten technische en maatschappelijke ontwikkelingen reisafstanden groter waardoor de wereld kleiner is geworden. Michiel is geïnteresseerd in de mogelijkheden die techniek nu en in de toekomst kan

Meer over Michiel

Andere betrokken collega's:

Projecthistorie

In het Programma A2 Deil-Vught werken het Ministerie, RWS, Gelderland, Brabant, ’s-Hertogenbosch en Riviereland intensief samen om de doorstroming op de A2 tussen knooppunt Deil en knooppunt Vught in beide richtingen te verbeteren, de bereikbaarheid van het omliggende gebied te vergroten én om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het traject A2 Deil – Vught (hierna: het Traject) is 25 km lang en integraal onderdeel van de A2 corridor tussen Amsterdam/Utrecht en ‘s-Hertogenbosch/Eindhoven.

Het Programma beoogt een goede doorstroming op het Traject wat moet leiden tot een betere bereikbaarheid van Brabant, Rivierenland en de as Utrecht-Eindhoven. Om dit te bereiken richt het Programma zich onder meer op alternatieve en duurzame mobiliteitsconcepten. Dit alles moet resulteren in: “Een transitie van modaliteit met doorstromingseffect op de A2 Deil-Vught in ochtend- en avondspits.” MaaS A2 wordt gezien als een instrument om deze doelstelling te realiseren.

De provincie Gelderland is namens het programma de trekker van MaaS A2 en heeft Keypoint gevraagd dit te begeleiden. Hiervoor heeft Keypoint zowel een markt- als publieke consultatie uitgevoerd. Zie https://www.keypoint.eu/projecten-en-nieuws/met-maas-over-de-rivier.

Op basis van deze publieke consultatie is in nauw overleg met de betrokken partners besloten een aanbesteding voor MaaS A2 op de markt te zetten. Keypoint heeft hiervoor diverse aanbestedingsstukken (programma van eisen, opdrachtbeschrijving, formulering KPI’s, conceptovereenkomst etc) opgesteld. Ook waren wij onderdeel van de beoordelingscommissie en betrokken bij de daaropvolgende concretiseringsfase.

Na definitieve gunning voert Keypoint tijdens de opstartfase van het project het projectbeheer uit namens de provincie Gelderland en het programma A2 Deil-Vught.

Terug naar overzicht

Neem contact op over dit project

Gewoon een vraag of wilt u graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul onderstaand formulier in en wij nemen uiterlijk de eerstvolgende werkdag contact met u op.

Andere projecten

Ook leuk om te lezen

Van GVVP naar centrumcarré

Project

15 okt
Ronnie Poorterman Door

Ronnie Poorterman

Van GVVP naar centrumcarré

Op de centrumcarré van Zeewolde komen veel verschillende verkeersstromen samen. En daarbij is ruimte voor verbetering. Wij maken een nieuw wegontwerp, ter verbetering van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Dit is de uitwerking van de eerste maatregel uit het recent door ons opgestelde GVVP Zeewolde.

Lees verder
Deelmobiliteit in het landelijk gebied – nog veel te ontdekken

Nieuws

08 okt
Ronnie Poorterman Door

Ronnie Poorterman

Deelmobiliteit in het landelijk gebied – nog veel te ontdekken

De kennis en ervaringen die we opdoen met betrekking tot deelmobiliteit en hubs komt meestal uit de grote steden in ons land. Maar ook in landelijk gebied liggen kansen. In dit artikel, dat we opstelden samen met de HAN en gebaseerd op o.a. een onderzoek dat we uitvoerden in opdracht van het GEA / provincie Gelderland, nemen we u graag hierin mee.

Lees verder
Slimme, innovatieve oversteek

Project

29 jun
Mark Door

Mark

Slimme, innovatieve oversteek

Keypoint zorgt in deze opdracht voor een gestroomlijnd proces om van veel innovatieve ideeën te komen tot een plan van aanpak voor realisatie van de Slimme oversteek tussen Universiteit Twente en Kennispark.

Lees verder