Nieuws

Meten = weten: hoe we de effecten van programma’s en maatregelen in beeld brengen

25 mei 2020

Opdrachtgever

Keypoint

Projectrol

Nieuws

Start project

mei 2020

Meten = weten: hoe we de effecten van programma’s en maatregelen in beeld brengen
Patrick

Patrick

Directeur

”Werken met mensen in een wereld van techniek” is Patricks drijfveer

Patrick is directeur van Keypoint en is analytisch, gedreven en een 'mensen-mens'.

Meer over Patrick

Andere betrokken collega's:

Joanne

Opdrachtgevers vragen ons vaak om in beeld te brengen hoe succesvol de maatregelen zijn die zij uitvoeren. Dat kan bijvoorbeeld gaan om gedragsbeïnvloedingsprojecten, maar ook projecten die op een andere manier bijdragen aan slimme en schone mobiliteit. Aan de hand van een aantal voorbeelden nemen we u mee in het nut van deze metingen en onze aanpak.

Waarom meten?
Meten is geen doel op zich. Het belangrijkste doel van het meten van effect is vaak om in beeld te brengen wat wel en wat juist niet effectief is geweest. Op basis daarvan kunnen de toekomstige maatregelen dan meer gericht worden ingezet.

Een andere reden om effecten te meten is om te monitoren of een programma op koers ligt om het beoogde eindresultaat te halen.

Tot slot zijn er projecten waar het inzichtelijk maken van de effecten een subsidievoorwaarde is. Daarbij geldt dan uiteraard ook één van de voorgaande doelen.

Voorbeelden uit de praktijk
Twente Mobiel
Twente Mobiel voert mobiliteitsmanagementmaatregelen uit met en voor bedrijven in Twente. Twente Mobiel registreert zelf wat deze maatregelen opleveren (output) en vroeg ons om op basis daarvan de resultaten in spitsmijdingen en bespaarde CO2 uitstoot (outcome) te berekenen. Deze resultaten verwerkten we in een factsheet per maatregel, zodat de Stuurgroep een helder overzicht had van het succes van de maatregelen. De conclusies uit de factsheets zijn ook gebruikt om de maatregelen in de periode daarna bij te stellen en nieuwe maatregelen te ontwikkelen.

Voor meer informatie over dit project klik hier.

Cleantech Index
De Cleantech Regio zet middels het programma Slimme en Schone Mobiliteit in op het verbeteren van bereikbaarheid, verduurzamen van mobiliteit en een toename van slimme mobiliteit. Keypoint monitort de voortgang en de effecten van de maatregelen van het programma in een zogenaamde Prestatiemonitor. Daarnaast brengen we de algemene ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit in de regio in beeld in een Effectmonitor. Op basis van deze gegevens stelt Saxion een jaarlijkse Cleantech Index op, waarin alle ontwikkeling van de regio (ook buiten het mobiliteitsdomein) te vinden zijn.

In totaal brengen we voor deze opdracht 30 indicatoren in beeld. Dat gaat van algemene zaken, zoals het energieverbruik van mobiliteit en het aantal elektrische auto’s, tot specifieke projectresultaten, zoals bespaarde CO2 uitstoot en spitsmijdingen.

Voor meer informatie over dit project klik hier.

Nieuwe Energie Overijssel
Het programma Nieuwe Energie Overijssel (NEO) streeft naar een energieneutraal Overijssel in 2050. In het uitvoeringsprogramma 2017-2023 zijn de eerste stappen richting die einddoelstelling beschreven en is een (tussen-)doelstelling voor 2023 benoemd.

Voor het Mobiliteitscluster brachten we in beeld wat de tussenstand halverwege het uitvoeringsprogramma is en welke effecten er al, met redelijke zekerheid, ingeboekt kunnen worden voor 2023. Hiervoor brachten we zowel in beeld hoeveel Peta Joule er is bespaard in welk deel van de mobiliteit zero-emissie is.

Voor meer informatie over dit project klik hier.

Kortom
Meten dient verschillende doelen en is op verschillende manieren aan te pakken.

Heeft u een vraag over de monitoring of evaluatie van uw project? Of wilt u graag dat wij vooraf meedenken bij het opstellen van een monitoringsprogramma? Neem dan contact op met Erik Klok.

Terug naar overzicht

Neem contact op over dit project

Gewoon een vraag of wilt u graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Vul onderstaand formulier in en wij nemen uiterlijk de eerstvolgende werkdag contact met u op.

Andere projecten

Ook leuk om te lezen

Escapisme doorn in het oog van deelmobiliteit

Nieuws

14 dec
Ward Door

Ward

Escapisme doorn in het oog van deelmobiliteit

In zijn blogserie kijkt Ward de Jong vanuit verschillende invalshoeken naar deelmobiliteit en neemt hij de lezer mee in de wereld van dit snel groeiende fenomeen. De laatste blog uit de reeks: Escapisme doorn in het oog van deelmobiliteit.

Lees verder
Deelmobiliteit stimuleren als gemeente: Waar moet je rekening mee houden?

Nieuws

14 sept
Ward Door

Ward

Deelmobiliteit stimuleren als gemeente: Waar moet je rekening mee houden?

In zijn blogserie kijkt Ward de Jong vanuit verschillende invalshoeken naar deelmobiliteit en neemt hij de lezer mee in de wereld van dit snel groeiende fenomeen. De tweede blog: Nudging als duwtje in de richting van deelmobiliteit.

Lees verder
Veilig op weg met Safety Priority Services

Project

18 jul
Ronnie Poorterman Door

Ronnie Poorterman

Veilig op weg met Safety Priority Services

Safety Priority Services (SPS): het ministerie van IenW en zes bedrijven (ANWB, Be-Mobile, Hyundai, Inrix, Kia, TomTom) werken de komende jaren samen om meer en betere in-car veiligheidswaarschuwingen aan weggebruikers te leveren. Dat kan via het dashboard van hun auto of een navigatiedienst. Ronnie Poorterman is namens het ministerie actief als Operational Projectmanager voor SPS.

Lees verder

Andere projecten

Projecten in de buurt

De bijdrage van Twente Mobiel aan een duurzaam bereikbaar Twente

Project

04 feb
Patrick Door

Patrick

De bijdrage van Twente Mobiel aan een duurzaam bereikbaar Twente

Voor Twente Mobiel brachten we de effectiviteit van zes van haar maatregelen in beeld. De maatregelen dragen bij aan minder auto’s in de spits en een verminderde CO2 uitstoot.

Lees verder
Keypoint brengt in kaart of NEO haar mobiliteitsdoelstellingen gaat halen

Project

28 feb
Patrick Door

Patrick

Keypoint brengt in kaart of NEO haar mobiliteitsdoelstellingen gaat halen

Keypoint heeft voor het Mobiliteitscluster van Nieuwe Energie Overijssel een tussenevaluatie uitgevoerd. Daarbij brachten we in beeld hoeveel energie er al is bespaard en welk deel van de mobiliteit zero-emissie is. Tevens gaven we een doorkijk richting 2023.

Lees verder