Digitalisering

 

“Digitalisering mobiliteitsdata, het fundament voor de mobiliteit van morgen.”

Steeds meer mensen maken gebruik van een navigatie-app onderweg. En daarbij wordt er steeds meer mogelijk. Toepassingen zoals real-time informatie over werkzaamheden, omleidingen bij incidenten of attenderen op je snelheid bij een schoolomgeving zijn afhankelijk van betrouwbare data.

Als de data op orde zijn, worden de toepassingen betrouwbaarder. In veel regio’s ondersteunt Keypoint de lokale overheden om hun data op orde te brengen en te houden. Daarnaast doet Keypoint onderzoek naar nieuwe toepassingen van die nieuwe databronnen en werken we vaak samen met overheden en serviceproviders aan de ontwikkeling en opschaling van concrete toepassingen. Wij zijn enthousiast om op deze manier bij te dragen aan een leefbare, veilige omgeving en een goede doorstroming.

Data op orde

In de landelijke digitaliseringsopgave ondersteunen wij meerdere regio’s bij het op orde brengen van de data top 15. Door deze mobiliteitsdata goed te ontsluiten en te beheren, kunnen overheden efficiënter werken (denk aan de onderlinge afstemming van geplande wegwerkzaamheden) en kunnen serviceproviders betere diensten aan de weggebruiker leveren. Onze ervaring op dit gebied gaat ver terug en beslaat landelijke programma’s zoals Beter Benutten en Talking Traffic en nu de landelijke digitaliseringsopgave. We ondersteunen regio’s in de rol van data-expert, adviseur of voorzitter regionaal datateam.

Onderzoek

Met de komst van nieuwe databronnen ontstaan nieuwe toepassingsmogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan data uit voertuigen. Daarmee worden snel en betrouwbaar incidenten gemeld (bijvoorbeeld wanneer een airbag afgaat), waardoor de verkeerscentrale incident management maatregelen kan inzetten. Maar wat is precies de kwaliteit van die nieuwe databron, en hoe past het gebruik ervan in de bestaande werkprocessen in de verkeerscentrale? Zomaar een voorbeeld van de vragen waar wij ons in onze onderzoeksprojecten mee bezighouden. Daarbij ligt onze focus altijd op de meerwaarde in de praktijk van de wegbeheerder.

Toepassing, beleid en techniek

Uiteindelijk gaat het om de toepassing van de data, zodanig dat de wegbeheerder en de weggebruiker er profijt van hebben. De stip op de horizon is om met maatschappelijk verantwoord digitaal verkeersmanagement een veilig, slim en duurzaam verkeers- en vervoerssysteem te realiseren. Data wordt daarbij ingezet ten behoeve van het algemeen belang. Zo wordt data over wegwerkzaamheden met serviceproviders gedeeld waardoor omleidingsroutes niet langer dan noodzakelijk actief zijn en sluipverkeer voorkomen wordt. En wordt data uit verkeerslichten gebruikt om specifieke doelgroepen zoals fietsers sneller door groen te laten gaan. Dit zijn concrete voorbeelden waar wij diverse overheden mee geholpen hebben. Overigens helpen we ook graag met de technische uitwerking van deze toepassingen (zie Intelligente Transport Systemen (ITS) | Keypoint Consultancy).

Voorbeelden

Van de hierboven benoemde expertisegebieden worden hieronder een drietal voorbeeld toepassingen toegelicht.

  • Cijfers, borden en parkeerplekken. Hoe Zuid-Limburg digitaliseert. Als deel van het landelijk project “Digitalisering mobiliteitsdata” maken regio’s er werk van om 15 datapunten op orde te krijgen. Voorbeelden van datapunten zijn maximumsnelheden en de locaties van verkeersborden. Maar ook zaken als geplande wegwerkzaamheden of logistieke data vallen hieronder. Regio Zuid-Limburg is één van de regio’s die de digitaliseringsopgave op orde aan het brengen is. Keypoint ondersteunt de regio met het op orde brengen van hun data. Meer informatie: Cijfers, borden en parkeerplekken. Hoe Zuid-Limburg digitaliseert | Keypoint Consultancy
  • Nieuwe databronnen in beeld. In opdracht van het LVMB heeft Keypoint onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van een aantal nieuwe databronnen, te weten voertuigdata, floating car data, cellulaire data en photonica (glasvezel). Aan de hand van relevante criteria, zoals stand van de technologie, beleid, Europese regelgeving is (afgestemd met wegbeheerders die actief zijn op het betreffende domein) een scan gemaakt van de huidige status en potentie van deze nieuwe bronnen. Samen met de stakeholders zijn vervolgens roadmaps en kwalitatieve businesscases opgesteld voor de toepassingen Incidentmanagement en Gladheidsbestrijding. Meer informatie: Nieuwe databronnen in beeld | Keypoint Consultancy
  • Waar plaats ik mijn fiets? Open data voor vellige stallingen. Steeds meer gemeentes en organisaties zetten in op de fiets. Ze willen groener en schoner vervoeren en maken daarom de transitie naar een ruimtelijke omgeving waar het steeds aantrekkelijker wordt om de fiets te pakken. Fietsendiefstal staat hier echter in de weg. Dit leidt tot een belangrijke vraag: Waar plaats ik mijn fiets veilig? Keypoint is de samenwerking aangegaan om met CROW, NS en gemeentes een data-standaard te ontwikkelen voor de informatie over fietsenstallingen. Denk hierbij aan locatie, naam, openingstijden en wat voor type stalling het is. Vervolgens hebben we een aantal gemeenten op weg geholpen met het invoeren en actualiseren van de data over hun fietsenstallingen. Deze informatie kan gebruikt worden voor routeplanners, gemeentelijke websites of MaaS apps. Meer informatie: Waar plaats ik mijn fiets? Open data voor vellige stallingen | Keypoint Consultancy
Ronnie Poorterman

Ronnie Poorterman

Adviseur Smart Mobility en ITS

Slimme mobiliteit houdt je in beweging

Ronnie zorgt er graag voor dat innovaties in mobiliteit leiden tot een betere doorstroming van het verkeer, én een veiliger en duurzamer mobiliteitssysteem.

Meer over Ronnie Poorterman

Andere betrokken collega's:

Ramon Kamphuis Joanne Bakhuis

Relevante projecten

Op het gebied van Digitalisering

Plan van aanpak verkeersborden Gemeente Maastricht

Project

25 mar
Joanne Bakhuis Door

Joanne Bakhuis

Plan van aanpak verkeersborden Gemeente Maastricht

De gemeente Maastricht is hard aan de slag met de digitaliseringsopgave. Als onderdeel van de data top 15 staat ook het op orde brengen en organisatorisch borgen van verkeersborden op de agenda. Keypoint ondersteunt de gemeente Maastricht met deze taak.

Lees verder
Keypoint Verhuist naar Nieuwegracht 24a in Utrecht

Nieuws

12 mar
Michiel Doelman Door

Michiel Doelman

Keypoint Verhuist naar Nieuwegracht 24a in Utrecht

Na 7 jaar zeggen we gedag tegen ons kantoor aan de Ganzenmarkt. Tijdens deze periode hebben we talloze mooie herinneringen gecreëerd en interessante mensen ontmoet. Maar nu is het tijd voor een nieuwe fase in ons verhaal.

Lees verder
Nieuwe handreiking digitaal verkeersmanagement

Project

08 feb
Ronnie Poorterman Door

Ronnie Poorterman

Nieuwe handreiking digitaal verkeersmanagement

De ontwikkelingen op het gebied van digitaal verkeersmanagement gaan snel! Daarom was het tijd om de handreiking digitaal verkeersmanagement uit 2022 bij te werken en uit te breiden met een aantal nieuwe toepassingen zoals digitale schoolzones. In opdracht van het LVMB stelde Keypoint de nieuwe handreiking op.

Lees verder

Onze mensen

Drijfveren lopen uiteen, de passie is de gemeenschappelijke deler.