Digitalisering

De landelijke digitaliseringsopgave is sinds 2018 een opgave voor alle Nederlandse overheden. 

In de BO MIRT overleggen is afgesproken dat de Data Top 15 voor alle wegbeheerders eind 2023 voor 90% op orde moet zijn. Dit is voor de Nederlandse wegbeheerders een organisatorische en inhoudelijke opgave. Deze opgave wordt vanuit de landsdelen en inliggende provincies getrokken, vaak onder begeleiding en met ondersteuning van experts uit het Regionaal Datateam (RDT).

Keypoint is vanuit de werkgroepen over data-items in Beter Benutten en Talking Traffic betrokken gebleven bij de digitaliseringsopgave. Inhoudelijk, maar ook als vertegenwoordiger van provincies/landsdeel in de landelijke overleggen en als mede-opsteller van regionale implementatieplannen. Dat laatste zowel als opdrachtgever en als opdrachtnemer. Keypoint is uw partij voor alle onderdelen van deze digitaliseringsopgave.  

Projectleiding

Wij helpen u graag bij het opstellen van een implementatieplan of een plan van aanpak om de digitaliseringsopgave in uw regio vorm te geven. Daarnaast vervullen we ook de rol van regisseur en adviseur in de regionale en/of landelijke overleggen over digitalisering. Door onze ervaring met bovengenoemde werkzaamheden weten we goed wat het landelijke speelveld is, wat er voor decentrale overheden nodig is. Belangrijk in deze opgave is om de gedragenheid van de opgave en de aanpak in de regio te borgen. Samen bereik je meer!

Inhoudelijke expertise

Door onze jarenlange ervaring binnen het ITS werkveld en de technische achtergrond van onze adviseurs, zijn we goed in staat om de wegbeheerders te helpen met de vraagstukken die de digitaliseringsopgave met zich meebrengt. Door de expertise en ervaring met verschillende data-items kunnen de adviseurs van Keypoint de inhoudelijke vragen beantwoorden en helpen met de implementatie van de verschillende data-items in de gemeentelijke werkprocessen.

Voorbeelden van werkzaamheden:

Een mooie, praktische toepassing van onze datakennis doen we in ons eigenDatapoint. Dit is een dashboard en analysetool waarin we mobiliteitsinformatie (o.a. iVRI’s, Fiets, NDOV  data)  combineren met geografische informatie (o.a. postcodegebieden, locaties van scholen en/of nood- en hulpdiensten). Door dit te doen is voor wegbeheerders in een oogopslag overzichtelijk waar er bijv. vertraging in reistijd zit en of deze vertraging door verkeerslichten kan worden veroorzaakt. Een ander mooi voorbeeld is de beschikbaarheid van informatie over snelheden. Door de verkeersbordendata te combineren met de snelheidskaarten is snel duidelijk voor wegbeheerders waar er hiaten zitten en waar er eventueel gegevens niet kloppen.
Bas

Bas

Adviseur Smart Mobility en ITS

Kent het speelveld en weet wat er speelt

Een prettige, comfortabele reis in de auto of op de fiets met de perfecte actuele reisinformatie veilig tot je beschikking incar of ‘on-bike’! Dat is waar Bas zich mee bezig houdt.

Meer over Bas

Andere betrokken collega's:

Ronnie Quaink Joanne