Deelmobiliteit en Hubs

Deelmobiliteit, Hubs en Mobility as a Service (MaaS) zijn een logische exponent van de maatschappelijke ontwikkeling ‘van bezit naar gebruik’. Muziek kopen we niet meer in de muziekwinkel, maar luisteren we via Spotify, we delen ons (vakantie)huis via Airbnb en ook deelmobiliteit en MaaS vormen een steeds aantrekkelijker alternatief voor het bezit van bijvoorbeeld een eigen auto. 

Deelmobiliteit en Hubs
Op straat zien we steeds meer verschillende vormen van deelmobiliteit, zoals deelfietsen, deelscooters en deelauto’s. Ook deelsteps en andere vormen van Light Electric Vehicles (LEV’s) zijn in opkomst. Deelmobiliteit maakt duurzamere en meer ruimte-efficiënte mobiliteit mogelijk en kan oplossingen bieden voor meer flexibiliteit en fijnmazigheid in het (publieke) vervoersnetwerk. De opkomst van deelmobiliteit vraagt om een goede inpassing in onze leefomgeving. De groeiende vraag gaat immers gepaard met een groeiend aanbod, dat slim moet worden ingepast waarbij traditionele (auto)mobiliteit minder ruimte krijgt. De groei van deelmobiliteit gaat ook gepaard met een toenemende hoeveelheid data. Deelvoertuigen zijn meestal verbonden met een (MaaS-)app en zo ontstaat data over het gebruik van deelmobiliteit. De introductie én monitoring van deelmobiliteit in een gebied vraagt om een goede toepassing en verwerking van deze data.  

MaaS 
Mobility as a Service (MaaS) gaat om het plannen, boeken én betalen van al het mogelijke vervoer en mobiliteitsdiensten via een digitaal platform met veelal een app als ‘user interface’. Denk aan vervoer zoals een deelfiets, deelscooter, e-deelbakfiets, deelauto en openbaar vervoer, maar ook eigen vervoermiddelen. MaaS heeft hiermee de potentie om de grote verscheidenheid aan aanbieders van (deel)vervoer en hun proposities via één kanaal naar de gebruiker te ontsluiten. Dit levert meer toegang, gemak en zekerheid. 

Wat wij doen 
Keypoint adviseert partijen op diverse gebieden, van het opstellen van beleid tot concrete data-analyses. Voorbeelden van werkzaamheden:  

  • Concretisering van visie op MaaS naar daadwerkelijke producten en diensten 
  • Opstellen (regionale) aanpak opschaling deelmobiliteit en MaaS, zowel voor stedelijk als landelijk gebied 
  • Afwegingskader om te bepalen welke MaaS aanbiedingen wel en niet passen 
  • Data-analyse en advies over het daadwerkelijk gebruik van deelmobiliteit en MaaS 

Projecten en Blogs
Relevante projecten die wij hebben uitgevoerd zijn hieronder te vinden. Mocht je meer achtergrondinformatie willen hebben over deelmobiliteit, lees dan onze serie blogs waarin deelmobiliteit vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht.

Ward de Jong

Ward de Jong

Adviseur Mobiliteit

Streven naar optimale mobiliteit en ruimtegebruik

Ward is geïnteresseerd in de manier waarop wij als samenleving mobiliteit opnemen in de ruimte om ons heen.

Meer over Ward de Jong

Andere betrokken collega's:

Michiel Doelman Liesbeth Knap

Relevante projecten

Op het gebied van Deelmobiliteit en Hubs

Deelmobiliteit in Enschede: Waar zijn we, en waar gaan we naartoe?

Project

22 mar
Ramon Kienhuis Door

Ramon Kienhuis

Deelmobiliteit in Enschede: Waar zijn we, en waar gaan we naartoe?

Hoe verschillen ritpatronen tijdens de verschillende spitsperiodes? Welke hubs hebben een grotere vraag dan aanbod? Keypoint ondersteunt de gemeente Enschede met het analyseren van de deelmobiliteit in Enschede.

Lees verder
Deelmobiliteitshubs in Enschede – Hoe zien mensen de hubs?

Project

20 nov
Justin van Steijn Door

Justin van Steijn

Deelmobiliteitshubs in Enschede – Hoe zien mensen de hubs?

De gemeente Enschede heeft in 2022 deelmobiliteithubs geplaatst op het Kennispark. Het Kennispark bestaat uit de campus van de Universiteit Twente en het bedrijventerrein. Keypoint heeft onderzocht of de instructies op de borden duidelijk zijn voor gebruikers en of de hubs opvallen in de omgeving.

Lees verder
Data over deelmobiliteit in Hengelo & Enschede

Project

08 jun
Justin van Steijn Door

Justin van Steijn

Data over deelmobiliteit in Hengelo & Enschede

Keypoint heeft een data-analyse uitgevoerd met betrekking tot deelmobiliteit voor de steden Enschede en Hengelo. Deze analyse is gebaseerd op gegevens afkomstig van het landelijke dashboard voor deelmobiliteit.

Lees verder

Onze mensen

Drijfveren lopen uiteen, de passie is de gemeenschappelijke deler.