Deelmobiliteit en Hubs

Als adviesbureau op het gebied van mobiliteit zijn wij altijd bezig met de nieuwste trends binnen de mobiliteitswereld. Zo zien we een toenemende focus op hubs waar verschillende vormen van mobiliteit samenkomen. Daarnaast zien we dat we onze reis niet meer altijd met ons eigen vervoersmiddel hoeven te maken. Deelvoertuigen zoals de deelauto, OV-fiets en deelscooters zijn tegenwoordig een steeds beter alternatief voor eigen bezit. Bovendien kunnen gebruikers steeds vaker via één MaaS-platform een multimodaal reisadvies krijgen, waarmee hun reis van deur-tot-deur kan worden gepland.

Hubs

Hubs zijn knooppunten in ons mobiliteitssysteem waar verschillende vervoersmiddelen samenkomen, zoals treinen, bussen, trams, auto's en fietsen. Op deze plekken kunnen reizigers op een comfortabele en snelle manier wisselen van vervoersmiddel. Bijvoorbeeld door de auto te parkeren in een hub aan de rand van het centrum, en het laatste gedeelte van de reis met het openbaar vervoer of de deelfiets te vervolgen. Hierdoor is reizen sneller, gemakkelijker en neemt de leefbaarheid van onze omgeving toe. In Nederland worden hubs steeds vaker toegepast vanwege de groeiende drukte op de weg en de ambities voor een duurzaam mobiliteitssysteem. Steden investeren in multifunctionele hubs met goede voorzieningen, zoals fietsenstallingen, parkeergelegenheid en laadpunten voor elektrische voertuigen. Daarmee wordt niet alleen een sterk mobiliteitsnetwerk gerealiseerd, maar wordt ook de leefbaarheid bij belangrijke overstappunten verbeterd. 

Deelmobiliteit

Met deelmobiliteit bedoelen we het delen van een voertuig, zoals bijvoorbeeld een deelauto, scooter of (bak)fiets. Openbaar vervoer valt hier niet onder. De gebruiker is daarbij niet de enige eigenaar, en kan het voertuig gebruiken op de momenten dat er behoefte aan is. Daarmee is deelmobiliteit een flexibele aanvulling op andere vormen van mobiliteit, zoals het openbaar vervoer en privébezit van voertuigen. In Nederland zien we dat deze vorm van mobiliteit steeds vaker en op meer plekken beschikbaar is, en het in populariteit toeneemt.

In Nederland zijn er steeds meer gemeenten die zich afvragen hoe zij moeten omgaan met deelmobiliteit in de openbare ruimte. Het opkomen van deelvoertuigen biedt kansen voor een duurzaam en ruimte-efficiënt mobiliteitssysteem. Het feit dat bijvoorbeeld deelauto’s op de lange termijn privéauto’s kunnen vervangen is een positief effect in het kader van schaarse ruimte in Nederlandse steden. Daarnaast biedt deelmobiliteit meer variatie in de mobiliteitskeuze voor reizigers en kan het als aanvullend vervoer dienen op het openbaar vervoer. Tegelijkertijd kan deelmobiliteit problemen met zich meebrengen, zoals verrommeling van de openbare ruimte en onveilige (parkeer)situaties.  

Kortom, genoeg redenen voor gemeenten om in te zetten op duurzame en ruimte-efficiënte deelmobiliteit, maar om tevens terughoudend te zijn met het toelaten van deelmobiliteit aanbieders in de leefruimte.  

MaaS

Mobility as a Service (MaaS) gaat om het plannen, boeken én betalen van verschillende vormen van vervoer tijdens een reis via een enkele website of app. Hierbij is het mogelijk op één plek, voor de gehele reis een reisadvies te krijgen en tegelijkertijd één of meerdere vervoersmiddelen (van verschillende aanbieders) te reserveren en te boeken. Hieronder valt deelmobiliteit, openbaar vervoer, maar ook eigen vervoersmiddelen. MaaS is daarmee vooral een makkelijke en gebruiksvriendelijke manier om een ketenreis te maken.

Wat wij doen

Keypoint adviseert binnen het gehele domein van deelmobiliteit, hubs en MaaS; van het opstellen van beleidsdocumenten tot het uitvoeren van (data-)analyses. Voorbeelden van onze werkzaamheden zijn:

  • Monitoring & evaluatie, zoals het uitvoeren van evaluatieonderzoek van hubs en het monitoren van  deelmobiliteit en hubs.  
  • Gebruikersonderzoek, zoals het afnemen van enquêtes onder reizigers en het uitvoeren van data-analyses.  
  • Het opstellen mobiliteitsplannen, visies en beleid.

Projecten en Blogs

Relevante projecten die wij hebben uitgevoerd zijn hieronder te vinden. Mocht je meer achtergrondinformatie willen hebben over deelmobiliteit, lees dan onze serie blogs waarin deelmobiliteit vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht.

Ward de Jong

Ward de Jong

Adviseur Mobiliteit

Streven naar optimale mobiliteit en ruimtegebruik

Ward is geïnteresseerd in de manier waarop wij als samenleving mobiliteit opnemen in de ruimte om ons heen.

Meer over Ward de Jong

Andere betrokken collega's:

Michiel Doelman Liesbeth Knap

Relevante projecten

Op het gebied van Deelmobiliteit en Hubs

Keypoint ondersteunt de gemeente Almelo bij de ontwikkeling van XL Businesspark 2

Project

27 jun
Patrick van Soest Door

Patrick van Soest

Keypoint ondersteunt de gemeente Almelo bij de ontwikkeling van XL Businesspark 2

Met XL Bussinespark 2 wil Almelo nieuw ondernemerschap aantrekken. Hierbij wenst de gemeente dat de activiteiten op het nieuwe businesspark goed gebruik maken van de beschikbare ruimte. Keypoint ondersteunt de gemeente met een gericht mobiliteitsplan.

Lees verder
Even voorstellen: John Hünteler

Project

07 may
Michiel Doelman Door

Michiel Doelman

Even voorstellen: John Hünteler

Deze week hebben wij John Hünteler mogen verwelkomen op ons kantoor in Enschede. John is een Civiele techniek student aan de Universiteit Twente. Hij zal de komende maanden bij ons stage lopen onder begeleiding van Michiel Doelman.

Lees verder
Even voorstellen: Lemmy Isenbugel

Project

30 apr
Patrick van Soest Door

Patrick van Soest

Even voorstellen: Lemmy Isenbugel

Enkele weken geleden hebben we Lemmy Isenbugel mogen verwelkomen bij Keypoint. Hij loopt op onze nieuwe locatie in Utrecht stage onder begeleiding van Patrick van Soest.

Lees verder

Onze mensen

Drijfveren lopen uiteen, de passie is de gemeenschappelijke deler.