Deelmobiliteit en MaaS

Deelmobiliteit en Mobility as a Service (MaaS) zijn een logische exponent van de maatschappelijke ontwikkeling ‘van bezit naar gebruik’. Muziek kopen we niet meer in de muziekwinkel, maar luisteren we via Spotify, we delen ons (vakantie)huis via Airbnb en ook deelmobiliteit en MaaS vormen een steeds aantrekkelijker alternatief voor het bezit van bijvoorbeeld een eigen auto. 

Deelmobiliteit
Op straat zien we steeds meer verschillende vormen van deelmobiliteit, zoals deelfietsen, deelscooters en deelauto’s. Ook deelsteps en andere vormen van Light Electric Vehicles (LEV’s) zijn in opkomst. Deelmobiliteit maakt duurzamere en meer ruimte-efficiënte mobiliteit mogelijk en kan oplossingen bieden voor meer flexibiliteit en fijnmazigheid in het (publieke) vervoersnetwerk. De opkomst van deelmobiliteit vraagt om een goede inpassing in onze leefomgeving. De groeiende vraag gaat immers gepaard met een groeiend aanbod, dat slim moet worden ingepast waarbij traditionele (auto)mobiliteit minder ruimte krijgt. De groei van deelmobiliteit gaat ook gepaard met een toenemende hoeveelheid data. Deelvoertuigen zijn meestal verbonden met een (MaaS-)app en zo ontstaat data over het gebruik van deelmobiliteit. De introductie én monitoring van deelmobiliteit in een gebied vraagt om een goede toepassing en verwerking van deze data.  

MaaS 
Mobility as a Service (MaaS) gaat om het plannen, boeken én betalen van al het mogelijke vervoer en mobiliteitsdiensten via een digitaal platform met veelal een app als ‘user interface’. Denk aan vervoer zoals een deelfiets, deelscooter, e-deelbakfiets, deelauto en openbaar vervoer, maar ook eigen vervoermiddelen. MaaS heeft hiermee de potentie om de grote verscheidenheid aan aanbieders van (deel)vervoer en hun proposities via één kanaal naar de gebruiker te ontsluiten. Dit levert meer toegang, gemak en zekerheid. 

Wat wij doen 
Keypoint adviseert partijen op diverse gebieden, van het opstellen van beleid tot concrete data-analyses. Voorbeelden van werkzaamheden:  

  • Concretisering van visie op MaaS naar daadwerkelijke producten en diensten 
  • Opstellen (regionale) aanpak opschaling deelmobiliteit en MaaS, zowel voor stedelijk als landelijk gebied 
  • Afwegingskader om te bepalen welke MaaS aanbiedingen wel en niet passen 
  • Data-analyse en advies over het daadwerkelijk gebruik van deelmobiliteit en MaaS 

Projecten en Blogs
Relevante projecten die wij hebben uitgevoerd zijn hieronder te vinden. Mocht je meer achtergrondinformatie willen hebben over deelmobiliteit, lees dan onze serie blogs waarin deelmobiliteit vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht.

Michiel

Michiel

Vestigingsmanager Utrecht

Daadkrachtig, bouwer en verbinder, gericht op samenwerking, doel en resultaat

Mensen verplaatsen zich al eeuwen. In de loop der jaren maakten technische en maatschappelijke ontwikkelingen reisafstanden groter waardoor de wereld kleiner is geworden. Michiel is geïnteresseerd in de mogelijkheden die techniek nu en in de toekomst kan

Meer over Michiel

Andere betrokken collega's:

Ronnie Poorterman Ward

Relevante projecten

Op het gebied van Deelmobiliteit en MaaS

Een netwerk van compacte buurthubs voor deelmobiliteit – de eerste ervaringen in Enschede

Project

01 feb
Justin Door

Justin

Een netwerk van compacte buurthubs voor deelmobiliteit – de eerste ervaringen in Enschede

In toenemende mate werken publieke en private partijen samen aan duurzame oplossingen voor verstedelijking en mobiliteit. Eén van die oplossingen is het realiseren van buurthubs waar diverse providers deelmobiliteit aanbieden. Ook Enschede heeft zich op dat pad begeven en gaat voor een uitgebreid netwerk van compacte buurthubs. Keypoint heeft een tussenevaluatie gemaakt voor deze hubs.

Lees verder
Escapisme doorn in het oog van deelmobiliteit

Nieuws

14 dec
Ward Door

Ward

Escapisme doorn in het oog van deelmobiliteit

In zijn blogserie kijkt Ward de Jong vanuit verschillende invalshoeken naar deelmobiliteit en neemt hij de lezer mee in de wereld van dit snel groeiende fenomeen. De laatste blog uit de reeks: Escapisme doorn in het oog van deelmobiliteit.

Lees verder
Deelmobiliteit stimuleren als gemeente: Waar moet je rekening mee houden?

Nieuws

14 sep
Ward Door

Ward

Deelmobiliteit stimuleren als gemeente: Waar moet je rekening mee houden?

In zijn blogserie kijkt Ward de Jong vanuit verschillende invalshoeken naar deelmobiliteit en neemt hij de lezer mee in de wereld van dit snel groeiende fenomeen. De tweede blog: Nudging als duwtje in de richting van deelmobiliteit.

Lees verder