Keypoint Consultancy

Datapoint

Keypoint Consultancy heeft op basis van haar ervaring met mobiliteitsdata een online kaart samengesteld: Datapoint. Deze interactieve kaart laat zien welke databronnen het meest worden gebruikt in de mobiliteitswereld en wat je daar als beleidsmaker mee kunt. Maar wat is het achterliggende idee?

Naar Datapoint

Het probleem

De beschikbare data is moeilijk toegankelijk en versplinterd

Datapoint bevat gegevens uit een breed scala aan databronnen, zoals de Nationale Databank Openbaar Vervoer, OpenStreetMap en het Nationaal Wegenbestand. Voor inzicht in één onderwerp zijn vaak meerdere databronnen nodig. De beschikbare kaartlagen kunnen naar wens gecombineerd worden. Zo kan bijvoorbeeld de laag met verkeersongevallen gecombineerd worden met die van de OV-frequentie. Juist het combineren van deze bronnen leidt vaak tot nieuwe ideeën.

De oplossing

Datapoint biedt inzicht

Door veel bronnen te combineren
In onze ervaring is er in de mobiliteitswereld veel data beschikbaar. Deze data zetten we steeds vaker in bij mobiliteitsprojecten. We merken echter dat data vaak moeilijk toegankelijk en te interpreteren zijn. Daardoor wordt de waarde van data helaas vaak onbenut. Met Datapoint brengen we hier verandering in.

Elk project is uniek
Data krijgen pas waarde als ze worden geanalyseerd om inzicht te krijgen in een bepaald probleem. Elk probleem is anders en vereist zijn eigen aanpak. Toch bevat Datapoint een aantal voorbeeldanalyses die wij vast hebben uitgevoerd. We laten bijvoorbeeld zien waar de reistijd van OV-lijnen vaak vertraagd is. Ook laten we zien bij welke OV-fietspunten regelmatig geen fietsen meer beschikbaar zijn.

Elk probleem vereist maatwerkonderzoek
Een eerste inzicht of idee kan tot een vervolgonderzoek leiden waarin echt goed naar de data en eventuele verbanden wordt gekeken. We doen dan een specifieke analyse en geven daarbij passende adviezen. Hiervoor doen we naast data-analyses ook de interpretatie en rapportage. Als dat leidt tot een aanvullende databehoefte, kan Keypoint dat verzorgen, bijvoorbeeld een parkeerdrukmeting of fietstelling.

Benieuwd naar de interactieve kaart?

Naar Datapoint