Openbaar vervoer

Openbaar Vervoer is in veel opzichten de ruggengraat van de samenleving. Keypoint ondersteunt overheden die naast vervoerder, een wezenlijke rol spelen in de beschikbaarheid en kwaliteit van het Openbaar Vervoer.

Door de recente pandemie staat het Openbaar Vervoer onder zware druk. In een tijd van onzekerheid ondersteunt Keypoint overheden met innovatieve oplossingen voor de uitdagingen waar we nu voor staan en is in staat snel en flexibel te schakelen.

Keypoint blijft geloven in de kansen van het Openbaar Vervoer als een steeds meer geïntegreerd onderdeel van een duurzaam mobiliteitsnetwerk. De introductie van Zero Emissie materieel maakt dat het Openbaar Vervoer schoon en stil wordt. Het benoemen en uitrollen van HUB’s in het netwerk krijgt waarde als nieuwe, innovatieve deelconcepten reizigers ‘tailor-made’ gaan bedienen. De al even duurzame Fiets voor de First and Last Mile draagt bij aan een snel, verbindend HOV-netwerk. Voeg daarbij de grote potentie van deelmobiliteit en MaaS om het gebruik van al deze modaliteiten laagdrempelig te maken en we kunnen spreken van een zonnige toekomst voor het Openbaar Vervoer. Keypoint begrijpt hoe het Openbaar Vervoer werkt voor de reiziger, vervoerder en opdrachtgever, weet welke belangen er spelen en wil bijdragen aan de integratie in het duurzame mobiliteitsnetwerk. 

Samen met onze partners zijn we in staat u optimaal te adviseren; of het nu gaat om monitoring en evaluatie, onderhandelingsresultaten voor een noodconcessie, het ontwikkelen van HUB’s of het aanvragen en verwerken van TLS-data. Wij zijn kundig, ervaren en enthousiast om de uitdagingen samen met u aan te gaan.

Voorbeelden van werkzaamheden:

  1. Integrale mobiliteitsnetwerken bij gebiedsontwikkeling
  2. Ontwikkeling HUB’s personenvervoer en logistiek
  3. Data-analyses ten behoeve van doorstroming en betrouwbaarheid
  4. Begeleiding van TLS-aanvragen ten behoeve van opbrengsten- en verplaatsingsanalyses
  5. Begeleiding implementatie Zero Emissie Materieel en Laadinfrastructuur
Cees

Cees

Teamleider Mobiliteit

Interesse in de mens en een goed ontwikkelde bestuurlijke antenne

Cees heeft zich altijd aangetrokken gevoeld tot de spannende dynamiek tussen zich verplaatsende personen, hun drijfveren en de inrichting van de openbare ruimte. Tegelijk betreedt hij ook graag terreinen buiten het speelveld van de mobiliteit.

Meer over Cees

Andere betrokken collega's:

Heleen Joanne

Relevante projecten

Op het gebied van Openbaar vervoer

Is het OV toereikend voor uitbreiding van P+R in regio Utrecht?

Project

15 dec
Justin Door

Justin

Is het OV toereikend voor uitbreiding van P+R in regio Utrecht?

In de regio Utrecht wordt de komende jaren flink gebouwd aan de rijkswegen. De regio wil Park en Ride (P+R) inzetten als middel om de verkeershinder tijdens werkzaamheden te verminderen. Witteveen+Bos, Keypoint en Kwirkey verkennen de mogelijkheden hiervoor.

Lees verder
25 Jaar Keypoint

Nieuws

09 oct
Patrick Door

Patrick

25 Jaar Keypoint

Vijfentwintigjarig jubileum Keypoint. Als je onlangs hebt gerealiseerd dat het afgelopen vrijdag wel erg stil was vanuit Keypoint Consultancy, dan klopt dat. Vrijdag 1 oktober vierde Keypoint namelijk haar vijfentwintigjarig bestaan!

Lees verder
Het belang van iVRI’s voor stad- en streekvervoer

Nieuws

23 jun
Cees Door

Cees

Het belang van iVRI’s voor stad- en streekvervoer

Om het stad- en streekvervoer aantrekkelijker te maken, is er baat bij hoogwaardige buslijnen met een verbindende functie die snel op hun bestemming zijn. Intelligente verkeerslichten (iVRI’s) helpen daarbij.

Lees verder