Het adviesbureau voor Verkeer en Mobiliteit

  • Samen Slim Vooruit

Keypoint Consultancy is sterk op het snijvlak van Mobiliteit, Technologie en Data. Daarbij richten we ons op 4 thema’s: Fiets, Openbaar VervoerIntelligente Transport Systemen (ITS) en Digitalisering. We zijn goed in het concreet maken van beleidsmatige oplossingen in uitvoerbare projecten en zoeken naar slimme mobiliteitsoplossingen, waarbij we graag samen werken met u als opdrachtgever.

Ons motto is dan ook: Samen Slim Vooruit.

Kijkt u eens rustig rond in onze thema's, welke projecten we doen, wie we zijn en wat we voor u kunnen betekenen. Bent u enthousiast geworden, of heeft u gewoon een vraag? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Mobiliteit
Fiets
Mobiliteit
Fiets

Fietsen is een belangrijke modaliteit om de steden bereikbaar en leefbaar te houden. Keypoint bedient een breed palet aan fietsprojecten. De adviseurs van Keypoint zijn gespecialiseerd in het werken met verschillende soorten fietsdata. Deze datakennis en -kunde biedt een gefundeerde basis voor fietsonderzoek en fietsadvies en -beleid

Technologie
Digitalisering
Technologie
Digitalisering
De landelijke digitaliseringsopgave is sinds 2018 een opgave voor alle Nederlandse overheden. 
Mobiliteit
Openbaar vervoer
Mobiliteit
Openbaar vervoer

Openbaar Vervoer is in veel opzichten de ruggengraat van de samenleving. Keypoint ondersteunt overheden die naast vervoerder, een wezenlijke rol spelen in de beschikbaarheid en kwaliteit van het Openbaar Vervoer.

Technologie
Intelligente Transport Systemen (ITS)
Technologie
Intelligente Transport Systemen (ITS)
Binnen het werkveld ITS werken we, vanuit de techniek gedreven, aan slimme oplossingen om het verkeer efficiënter, veiliger en schoner te maken.
Gedrag
MaaS
Gedrag
MaaS

Een toegangspunt tot alle vervoersmogelijkheden, geredeneerd vanuit de gebruiker: dat is Mobility-as-a-Service, oftewel MaaS. MaaS is een ontwikkeling die ervoor zorgt dat Nederland in beweging blijft.

Gedrag
Gedragsbeïnvloeding
Gedrag
Gedragsbeïnvloeding

Het beïnvloeden van menselijk gedrag kan erg lastig zijn. Toch ontstaat soms nog steeds ongewenst gedrag, wat bijvoorbeeld zorgt voor files, verkeersonveiligheid of milieuvervuiling. 

Mobiliteit
Verkeersontwerp
Mobiliteit
Verkeersontwerp

Een goed verkeerskundig ontwerp draagt sterk bij aan verkeersveiligheid, vlotte doorstroming en een comfortabele reis. Het tekenen van een leesbaar ontwerp, gedragen door uniformiteit en voorspelbaarheid is een niet te onderschatten discipline.

Gedrag
Monitoring & evaluatie
Gedrag
Monitoring & evaluatie

Monitoring en evaluatie zijn belangrijke onderdelen van de beleidscyclus. Het brengt de voortgang in beeld, toont aan welke effecten zijn behaald en wat lessen voor de toekomst zijn.

Technologie
Data
Technologie
Data

Verkeerssystemen digitaliseren en automatiseren steeds verder. Hierbij wordt ook de rol van data steeds belangrijker.

Mobiliteit
Verkeersanalyse
Mobiliteit
Verkeersanalyse

In Nederland zijn we gewend veel te analyseren en veel te ‘polderen’ om tot een optimaal en gedragen resultaat te komen. Keypoint streeft naar korte analyse- en overlegprocessen om tot snelle en concrete maatregelen te komen.

Gedrag
Verkeersveiligheid
Gedrag
Verkeersveiligheid

We zien steeds meer verschillende modaliteiten op onze wegen, met soms grote massa- en snelheidsverschillen. In combinatie met een steeds drukker wordend verkeerssysteem, zorgt dit voor een toename van verkeersonveilige situaties op de weg. Hier dragen we als Keypoint graag oplossingen voor aan.

Technologie
Dynamische reisinformatie
Technologie
Dynamische reisinformatie

Reisinformatie systemen (DRIS) voorzien reizigers van actuele vertrektijden van het openbaar vervoer en zijn essentieel voor een kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer systeem in Nederland.

Technologie
Talking Traffic
Technologie
Talking Traffic

Het Partnership Talking Traffic heeft als doel om onder andere de bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren door real-time informatie uit te wisselen tussen weggebruikers en verkeerssystemen.

Mobiliteit
Parkeren
Mobiliteit
Parkeren
Technologie
Smart Mobility
Technologie
Smart Mobility

Smart Mobility is een verzamelnaam voor veel oplossingen – vaak technisch gedreven – om het verkeer efficiënter, veiliger en schoner te  maken. De nieuwe Smart Mobility ontwikkelingen bieden kansen voor weggebruikers maar ook voor wegbeheerders. 

Technologie
Data uit Voertuigen
Technologie
Data uit Voertuigen

Moderne voertuigen bevatten veel sensoren. Die sensoren creëren een grote hoeveelheid data. Daarmee zijn voertuigen in staat om de toestand van het voertuig en zijn omgeving goed te begrijpen. Die data zijn niet alleen gunstig voor de chauffeur en fabrikant maar ook voor diverse andere partijen zoals garages, derden en overheden. Wij adviseren overheden over de toepassing van data uit voertuigen in hun werkprocessen.