65 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

15

aug

Westtangent

Westtangent

Verkenning naar het completeren van het wegennetwerk van Enschede, onderzoek van nut en noodzaak en integratie met andere infrastructuur projecten...

Patrick
Lees verder

Project

01

mrt

Studie N18

Studie N18

Trace ontwerpen en participatie in het proces ter vorobereiding op het opwaarderen van de N18...

Patrick
Lees verder

Project

01

jan

Busbaan Hart van Zuid

Busbaan Hart van Zuid

De gemeente wenste inzicht in de meest gewenste verkeersstructuur vanuit een oogpunt van openbaar vervoer in het plangebied Hart van Zuid. Verder zijn kwalitatieve en kwantitatieve argumenten aangevoerd die inzicht in nut en noodzaak van een vrije bu...

Cees
Lees verder

Project

01

sept

Bereikbaarheidsstudie

Bereikbaarheidsstudie

Keypoint heeft bereikbaarheids profielen opgesteld voor de bedrijven in het havengebied van Enschede en op basis hiervan een analyse gemaakt van de benodigde infrastructuur(aanpassingen)...

Patrick
Lees verder

Project

01

aug

Planning & Control

Planning & Control

Keypoint verzorgt voor grote infrastructurele projecten, zoals de aanleg van vrije busbanen in Enschede, naast het proces- en projectmanagement ook de financiële afwikkeling van subsidies. Ingewikkelde trajecten met verschillende subsidiebronnen (MIT...

Patrick
Lees verder

Project

01

apr

HOV Hengelo

HOV Hengelo

Voor de gemeente Hengelo is een bijdrage geleverd aan het ontwerp van een busbaan door het gebruik Hart van Zuid...

Cees
Lees verder

Project

01

jan

Uitbreiding Prinsessetunnel en reconstructie omliggend wegennet

Uitbreiding Prinsessetunnel en reconstructie omliggend wegennet

Ten behoeve van de verbetering van de doorstroming van zowel openbaar vervoer als het overige verkeer wordt een extra tunnelbuis onder het Enschedese spoor gerealiseerd en worden aan beide zijden van de tunnel kruispunten gereconstrueerd. Ook wordt h...

Cees
Lees verder

Project

01

jan

Procesmanagement HOV-Oost

Procesmanagement HOV-Oost

In het kader van het doorstroomassenproject in Twente is een HOV-baan gerealiseerd tussen Enchede Centraal en Glanerbrug. Het project- en procesmanagement inclusief de planning en control is door Keypoint Consultancy verzorgd...

Cees
Lees verder

Project

01

jan

HOV Zuid as

HOV Zuid as

Keypoint heeft de gemeente Enschede begeleid bij de afronding van HOV-Zuid, zowel technisch als finacieel. Dit en behoeve van de afrekening met de subsidieverlener RWS. Naast de HOV-Zuid heeft Keypoint de Gemeente Enschede ook ondersteund bij het pro...

Patrick
Lees verder
1 2 3 4 5 6 7 8