719 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

01

sept

Infozuilen

Infozuilen

Verkenning naar het completeren van het wegennetwerk van Enschede, onderzoek van nut en noodzaak en integratie met andere infrastructuur projecten...

Patrick
Lees verder

Project

15

aug

Westtangent

Westtangent

Verkenning naar het completeren van het wegennetwerk van Enschede, onderzoek van nut en noodzaak en integratie met andere infrastructuur projecten...

Patrick
Lees verder

Project

01

aug

Halteplan Drenthe

Halteplan Drenthe

De provincie Drenthe streeft in een provinciebreed proces naar een verbetering en het toegankelijk maken van openbaar vervoer halteplaatsen. Inmiddels is met 12 gemeenten en de provincie een intentieovereenkomst ondertekend, waarin een gezamenlijke e...

Patrick
Lees verder

Project

01

aug

Risico- en Veiligheidsanalyse

Risico- en Veiligheidsanalyse

Onderzoek naar de externe veiligheidsrisico's die samenhangen met de bouw van twee woontorens nabij het spoor in Eindhoven...

Patrick
Lees verder

Project

01

aug

Aanbesteding Halteplan Overijssel

Aanbesteding Halteplan Overijssel

In een provinciebreed proces wordt in de provincie Overijssel gestreefd naar een verbetering van openbaar vervoer halteplaatsen. In eerste instantie worden bijna 200 halteplaatsen toegankelijk gemaakt. Daarnaast is de provincie, in een door Keypoint ...

Patrick
Lees verder

Project

01

jun

Slagen voor Veiligheid

Slagen voor Veiligheid

Begeleiden van het bestuurlijke traject om bewustzijn van de verantwoorlijkheid voro veiligheid bij gemenetebestuur te vergroten...

Patrick
Lees verder

Project

01

jun

Betalingsgraadonderzoek

Betalingsgraadonderzoek

Onderzoek naar betalingsgraad en betalingsbereidheid van parkeerders...

Patrick
Lees verder

Project

01

apr

Uitbesteding parkeertoezicht Amersfoort

Uitbesteding parkeertoezicht Amersfoort

Opzet en inhoudelijke ondersteuning door de 'senior adviseur Parkeren'bij het uitbesteden van parkeertoezicht...

Patrick
Lees verder

Project

01

mrt

Monitoring mobiliteitsmanagement

Monitoring mobiliteitsmanagement

De decentralisatie leidt tot een verschuiving in beleidsinspanningen van centrale naar meer decentrale overheden, ook op het vlak van mobiliteitsmanagement. Keypoint verricht onderzoek naar de wijze waarop meer kennisontwikkeling en kennisverspreidin...

Patrick
Lees verder