716 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

01

jun

Toegangsheffing binnensteden

Toegangsheffing binnensteden

Het autoverkeer op wegen in het centrum van (grote) steden kampt steeds vaker met verkeerscongestie. De verwachting is dat de verkeerscongestie in die centra in de toekomst zal toenemen als geen adequate maatregelen worden genomen. Een mogelijke oplo...

Patrick
Lees verder

Project

01

apr

Actualiseren mobiliteitsplan

Actualiseren mobiliteitsplan

Op basis van haar ervaring met het opstellen van het Mobiliteitsbeleid Enschede 1996-2005 heeft Keypoint de ontwikkelingen in beel dgebracht die uitgangspunt zijn bij het actualiseren van het Mobiliteitsbeleid na 2005...

Patrick
Lees verder

Project

01

mrt

Evaluatie onderzoek HOV Enschede

Evaluatie onderzoek HOV Enschede

In Twente en vooral in de steden Almelo, Hengelo en Enschede wordt flink geïnvesteerd in doorstroomassen voor het openbaar vervoer. Er is sprake van een regionale aanpak, waarbij het openbaar vervoer wordt gezien als een regionaal samenhangend geheel...

Patrick
Lees verder

Project

01

mrt

Busstation Enschede

Busstation Enschede

Het opstellen van een nut- en noodzaaknotitie t.b.v. de vernieuwing van het Busstationsysteem van de Gemeente Enschede. Omdat het huidige systeem in verval is geraakt en niet langer operationeel is, heeft Enschede Keypoint opdracht gegeven te onderzo...

Patrick
Lees verder

Project

01

feb

Opstellen parkeerbalans

Opstellen parkeerbalans

Keypoint heeft voor de gemeente Almelo de parkeerbalans opgesteld. Op basis van een parkeeronderzoek is een analyse gedaan van vraag en aanbod van parkeerplaatsen. Op basis hiervan zijn aanbevelingen gedaan ten aanzien van het te voeren beleid...

Patrick
Lees verder

Project

01

feb

Organiseren bijeenkomsten MIC

Organiseren bijeenkomsten MIC

Het CROW heeft in een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een centraal Mobility Infomration Centre (MIC). Het MIC zou het centrale platform voor mobiliteitsdata vormen in Nederland. Keypoint heeft het CROW ondersteund bij het organiseren van de wo...

Patrick
Lees verder

Project

01

feb

Halteplan Twente

Halteplan Twente

Keypoint Consultancy heeft samen met Regio Twente draagvlak gecreëerd voor een gezamenlijk halteplan met 9 gemeenten. Tijdens dit succesvolle (zowel inhoudelijk als bestuurlijk) project zijn 256 nieuwe abri's met minimale kosten voor de wegbeheerders...

Patrick
Lees verder

Project

01

feb

Goederenvervoer RVVP

Goederenvervoer RVVP

Sinds 2001 geeft Keypoint Consultancy -samen met ETT en Regio Twente- invulling aan het goederenvervoerbeleid in Twente. Daarbij kan met name het traject gericht op de regionale afstemming van de venstertijden en het ontheffingensysteem worden genoem...

Patrick
Lees verder

Project

01

jan

Implementatie Sabimos

Implementatie Sabimos

Proces- en projectmanagement van de regionale implementatie van Sabimos Twente. Sabimos is een conceptbwaar met behulp van satellietnavigatie en draadloze communicatietechnieken bussen worden gemonitored. Bovendien genereert Sabimos actuele dynamisch...

Patrick
Lees verder