65 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

09

mrt

Ondersteuning Beheer Openbare ruimte

Ondersteuning Beheer Openbare ruimte

Keypoint Consultancy biedt procesmanagement ondersteuning aan de senior projectleider BOR bij de uitvoering van verschillende civieltechnische projecten, zoals het selectieve toegankelijkheidssysteem binnenstad.

Patrick
Lees verder

Project

01

mrt

PPS 2e coentunnel

PPS 2e coentunnel

In opdracht van Tebodin de verkeerskundige aspecten uitwerken voor de DBMF uitvraag voor de 2e Coentunnel...

Patrick
Lees verder

Project

28

feb

Second opinion OV-terminal Utrecht

Second opinion OV-terminal Utrecht

In opdracht van Bestuur Regio Utrecht (BRU) heeft Keypoint Consultancy een second opinion gegeven voor het vaststellen van het definitief ontwerp voor de bus. Daarbij is in de eerste plaats bezien of aan toegankelijkheidseisen werd voldaan. Het betre...

Patrick
Lees verder

Project

24

okt

Toets busstation en workshop Centraal station Twente

Toets busstation en workshop Centraal station Twente

Netwerkstad Twente is volop in ontwikkeling. Hengelo is, vanwege de komst van enkele grote internationale bedrijven, de ontwikkelingen rond de herstructurering Hart van Zuid, de centrale ligging in Netwerkstad Twente en de komst van het WTC, een logi...

Cees
Lees verder

Project

21

okt

De Schil

De Schil

De gemeente Doetinchem heeft ambitieuze plannen door het centrumgebied en de directe omgeving (De Schil) te herontwikkelen. Onder leiding van Peter Kunzli zijn plannen gemaakt en -in een breed overleg met betrokken partijen en belangengroepen- nader ...

Patrick
Lees verder

Project

26

aug

Implementatie vergunningensysteem

Implementatie vergunningensysteem

Onderzoek naar papierloos parkeervergunningensysteem...

Patrick
Lees verder

Project

01

mrt

Sri Lanka

Sri Lanka

Keypoint Consultancy heeft in het voorjaar van 2005 twee missies naar Sri Lanka geleid om de ontwikkeling van een 'sustainable transport' system mogelijk te maken in de stad Galle. In de eerste missie zijn besprekingen gevoerd met betrokken partijen ...

Patrick
Lees verder

Project

17

jan

Stedelijke Netwerken

Stedelijke Netwerken

In opdracht van TNO (en het Ministerie van VROM) is een bijdrage geleverd aan de wijze waarop vanuit mobiliteit naar stedelijke netwerken gekeken kan worden en welke maatregelen op het terrein van mobiliteit/infrastructuur op kortere termijn genomen ...

Patrick
Lees verder

Project

01

aug

Quickscan P+R Zuiderval

Quickscan P+R Zuiderval

Nadere uitwerking van capaciteit en ontwerp van P+R Zuiderval

Patrick
Lees verder
1 2 3 4 5 6 7 8