718 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

14

apr

Pilot Incident Management Regio Twente

Pilot Incident Management Regio Twente

Doel van Incident Management is de weg zo snel mogelijk nadat een incident heeft plaatsgevonden, voor het verkeer vrij te maken. Onder leiding van het CROW is er een handboek in de maak. In opdracht van het CROW wordt dit concepthandboek in de prakti...

Cees
Lees verder

Project

01

apr

Reistijdenpublicatie

Reistijdenpublicatie

De door Keypoint ontwikkelde methodiek om de effectiviteit van het verkeer en vervoerbeleid te monitoren door de reistijden van verschillende vervoerwijzen gedurende meerdere jaren te monitoren, is door het CROW opgepakt. Hierover wordt een publicati...

Patrick
Lees verder

Project

09

mrt

Ondersteuning Beheer Openbare ruimte

Ondersteuning Beheer Openbare ruimte

Keypoint Consultancy biedt procesmanagement ondersteuning aan de senior projectleider BOR bij de uitvoering van verschillende civieltechnische projecten, zoals het selectieve toegankelijkheidssysteem binnenstad.

Patrick
Lees verder

Project

02

mrt

Ondersteuning Nota Mobiliteit

Ondersteuning Nota Mobiliteit

De Nota Mobiliteit is voor de Regio Twente geanalyseerd op beleidsimplicaties en mogelijke kansen voor de Regio Twente...

Patrick
Lees verder

Project

02

mrt

Regionaal Parkeeroverleg

Regionaal Parkeeroverleg

Namens de Regio Twente wordt het Regionaal Parkeeroverleg georganiseerd. Een met vaste regelmaat terugkerend overleg waarin informatie wordt uitgewisseld tussen de deelnemende gemeenten, ervaringen worden gedeeld en -waar mogelijk en wenselijk- belei...

Patrick
Lees verder

Project

01

mrt

PPS 2e coentunnel

PPS 2e coentunnel

In opdracht van Tebodin de verkeerskundige aspecten uitwerken voor de DBMF uitvraag voor de 2e Coentunnel...

Patrick
Lees verder

Project

28

feb

Second opinion OV-terminal Utrecht

Second opinion OV-terminal Utrecht

In opdracht van Bestuur Regio Utrecht (BRU) heeft Keypoint Consultancy een second opinion gegeven voor het vaststellen van het definitief ontwerp voor de bus. Daarbij is in de eerste plaats bezien of aan toegankelijkheidseisen werd voldaan. Het betre...

Patrick
Lees verder

Project

15

feb

Twente Mobiel

Twente Mobiel

Een afstudeeronderzoek binnen het kader van het project Twente Mobiel van de Regio Twente, naar het optimaliseren van een pakket aan DVM maatregelen met als doel een optimale verdeling van de verkeersstromen en het verstrekken van betrouwbare en actu...

Patrick
Lees verder

Project

01

jan

Doetinchem Mobiel en Leefbaar

Doetinchem Mobiel en Leefbaar

De bereikbaarheid van Doetinchem moet worden afgestemd met de ambitieuze doelstelling om Doetinchem als regionale kern te versterken. Voor het centrum en het omliggende gebied heeft Doetinchem bovendien ambitieuze plannen (zie herontwikkeling De Schi...

Patrick
Lees verder