718 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

01

aug

Detachering Operationeel Manager

Detachering Operationeel Manager

Keypoint heeft de operationeel parkeer manager voor de gemeente Amersfoort geleverd ...

Patrick
Lees verder

Project

26

mei

Investeringsimpuls DVM

Investeringsimpuls DVM

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft in 2005 een investeringsimpuls gegeven om DVM maatregelen op het hoofdwegennet versneld te realiseren. Keypoint Consultancy heeft hiervoor gedurende het hele jaar een fulltime projectleider beschikbaar g...

Patrick
Lees verder

Project

10

mei

Vergunningensystemen

Vergunningensystemen

Ondersteunen van de gemeente bij het invoeren van een papierloos vergunningensysteem inclusief de gevolgen daarvan voor de handhaving (waarbij het systeem mogelijkheden moet hebben om het uit te bouwen met modules zoals GSM-parkeren en toegang tot ga...

Patrick
Lees verder

Project

01

mei

MobiSurround

MobiSurround

Mobisurround is een model dat Keypoint heeft ontwikkeld om de dekking van het lijnennet van het openbaar vervoer mee te toetsen. Hiermee kan een nieuwe lijnvoering relatief eenvoudig worden vergeleken met de bestaande of andere varianten...

Patrick
Lees verder

Project

18

apr

Haalbaarheidsonderzoek DVM

Haalbaarheidsonderzoek DVM

Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie om de reiziger richting centrum van Enschede van informatie te voorzien betreffende de reistijd met de auto evenals met de bus vanaf P+R. De haalbaarheidsstudie bevat naast een theoretische studie voor heel Ensch...

Patrick
Lees verder

Project

05

apr

Samenwerkingsovereenkomst OV

Samenwerkingsovereenkomst OV

Voor de samenwerking tussen de verschillende lokale overheden binnen de bus-concessie Overijssel heeft Keypoint de procesbegeleiding voor het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst gevoerd...

Patrick
Lees verder

Project

17

mrt

Tussenmeting HOV-assen

Tussenmeting HOV-assen

De bestuurlijke interesse in het rendement van de aanleg van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (busbanen) in de gemeente Enschede is hoog. Daarom werd in opdracht van de gemeente Enschede onderzoek gedaan naar de (voorlopige) effecten van het HOV op reizi...

Patrick
Lees verder

Project

03

mrt

DRIS in Gelderland

DRIS in Gelderland

Het schrijven van een projectplan voor de implementatie van een dynamisch reizigersinformatiesysteem (DRIS) provincie breed. Daarbij rekening houdend met de ontwikkelde landelijke standaards en de lopende projecten binnen Gelderland evenals de omligg...

Patrick
Lees verder

Project

01

mrt

Sri Lanka

Sri Lanka

Keypoint Consultancy heeft in het voorjaar van 2005 twee missies naar Sri Lanka geleid om de ontwikkeling van een 'sustainable transport' system mogelijk te maken in de stad Galle. In de eerste missie zijn besprekingen gevoerd met betrokken partijen ...

Patrick
Lees verder