114 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

15

nov

Cameraonderzoek van Harinxmaweg, Burgum

Cameraonderzoek van Harinxmaweg, Burgum

In het kader van de werkzaamheden voor de aanleg van de rondweg Garyp, als onderdeel van De Centrale As, wordt op dit moment het fietsverkeer over de van Harinxmaweg omgeleid. Deze omleiding heeft tot gevolg dat een deel van de fietsers zich niet aan...

Patrick
Lees verder

Project

02

okt

Cameraonderzoek Rotonde Nijverdal

Cameraonderzoek Rotonde Nijverdal

Gemeente Hellendoorn Langs de rotonde op de kruising Helmkruidlaan – Baron van Sternbachlaan in de bebouwde kom van Nijverdal bevindt zich aan de zuidzijde een fietspad dat in twee richtingen wordt bereden. Omdat deze locatie binnen de gemeente is aa...

Patrick
Lees verder

Project

26

sept

Camera-onderzoek uitrit Achmea

Camera-onderzoek uitrit Achmea

De Burgemeester Roelenweg in Zwolle wordt gereconstrueerd. Onderdeel hiervan is het aanleggen van een tweezijdig fietspad aan de zijde van het kantorengebied aan de zuidzijde van de weg. De gemeente wenst inzicht in het aantal fietsers en het effect ...

Patrick
Lees verder

Project

08

jul

Fietsknelpunten-analyse

Fietsknelpunten-analyse

Veilig fietsen in De Bilt! Keypoint heeft in opdracht van de gemeente De Bilt knelpunten ten aanzien van veiligheid en comfort voor enkele regionale fietsroutes in kaart gebracht. Een schouw en een analyse hebben geresulteerd in een plan met concrete...

Patrick
Lees verder

Project

01

mei

Training Ketenmobiliteit

Training Ketenmobiliteit

Keypoint verzorgt samen met het ITC een training op gebied van ketenmobiliteit voor het Egyptian National Institute for Transportation (ENIT). Het trainingsprogramma wordt deels in Nederland en deels lokaal in Cairo verzorgd. Initieel komt de Egyptis...

Patrick
Lees verder

Project

03

apr

Ondersteuning Programma Mobiliteit Regio Twente

Ondersteuning Programma Mobiliteit Regio Twente

Keypoint ondersteunt het Programma Mobiliteit van Regio Twente. Regio Twente is OV-autoriteit in Twente en speelt een coördinerende rol in het regionale mobiliteitsbeleid. De ondersteuning vindt plaats op verschillende onderwerpen:Rijksprogramma Bete...

Patrick
Lees verder

Project

01

jun

Inspiratiebijeenkomst Fiets

Inspiratiebijeenkomst Fiets

Gemeente Enschede, Regio Twente en Keypoint Consultancy hebben 21 maart 2013 in samenwerking met het Fietsberaad een middagbijeenkomst georganiseerd over actuele en inspirerende onderwerpen rondom de fiets en fietsbeleid. De fiets als vervoermiddel s...

Patrick
Lees verder

Project

06

feb

Het bepalen van fietsroutes met behulp van WiFi-tracking

Het bepalen van fietsroutes met behulp van WiFi-tracking

Aanleiding De routekeuze van de fietser is lastig te achterhalen. Verschillende methoden en technieken proberen dat in beeld te brengen. Met GPS- en Bluetooth-tracking is een nieuwe weg ingeslagen. De respons bij Bluetooth-tracking is echter gering ...

Patrick
Lees verder

Project

01

dec

Bereikbaarheidsonderzoek Marslanden

Bereikbaarheidsonderzoek Marslanden

Bedrijventerrein Marslanden in Zwolle kampt met bereikbaarheids- en doorstromingsproblemen. De provincie Overijssel heeft Keypoint Consultancy gevraagd om een bereikbaarheidsonderzoek uit te voeren voor Marslanden, van definiëring van het probleem to...

Patrick
Lees verder
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13