233 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

15

mrt

Ondersteuning audit NDOV

Ondersteuning audit NDOV

Gedurende de voorbereidingsfase van NDOV heeft Keypoint alle concessiebestekken van het stads- en streekvervoer geanalyseerd, waarbij specifiek is gelet op de aanlevering van de data ten behoeve van DRIS en verdere verspreiding via bijvoorbeeld het N...

Patrick
Lees verder

Project

14

jan

Basiskwaliteit Twents Lijnennet

Basiskwaliteit Twents Lijnennet

Voor Regio Twente heeft Keypoint het Twents lijnennet doorgelicht. Op basis van kosten-baten analyses op lijn en dag(deel)-niveau zijn voorstellen gedaan voor het verhogen van de kostendekkingsgraad bij een teruglopend budget vanuit de BDU...

Patrick
Lees verder

Project

24

dec

OV Bedrijventerreinen

OV Bedrijventerreinen

Gemeente Deventer heeft Keypoint gevraagd om onderzoek te doen naar het verbeteren van de OV-bediening van de bedrijventerreinen Kloosterlanden/Bergweide. Het doel is het bieden van een aantrekkelijk en volwaardig alternatief voor de auto. Dit geven ...

Cees
Lees verder

Project

14

dec

OV-as Houtmarkt / Handelskade

OV-as Houtmarkt / Handelskade

In het centrum van Deventer resulteert de regelmatig optredende congestie in doorstromingsproblemen voor het OV. Daarom heeft gemeente Deventer Keypoint gevraagd om onderzoek te doen naar een passende oplossing voor dit probleem. Dit uit zich in het ...

Cees
Lees verder

Project

09

dec

HOV-plan Noordoost Brabant

HOV-plan Noordoost Brabant

Keypoint heeft de opdracht gekregen om het HOV-plan voor de regio tussen Eindhoven, Veghel/Uden, Oss en Den Bosch uit te werken. De opdracht is onder te verdelen in twee soorten werkzaamheden. Dit betreft allereerst het maken van het HOV-plan zelf en...

Cees
Lees verder

Project

04

dec

Technische ondersteuning upgrade displays

Technische ondersteuning upgrade displays

Naast het opstellen van het bestek voor de meervoudige uitvraag voor de upgrade van de dynamische reisinformatie displays op het busstation in Enschede, heeft Keypoint ook ondersteuning geboden bij de realisatie van de upgrade/vervanging van de dynam...

Patrick
Lees verder

Project

01

nov

OV-bediening Diepenveen-Steenbrugge

OV-bediening Diepenveen-Steenbrugge

Keypoint doet in opdracht van gemeente Deventer een haalbaarheidsstudie naar de verbetering van het openbaar vervoer in het dorp Diepenveen. Met de komst van de nieuwe wijk Steenbrugge wordt een kans gezien om beide gebieden te bedienen met een nieuw...

Cees
Lees verder

Project

28

okt

Analyse Twents lijnennet

Analyse Twents lijnennet

Regio Twente staat binnenkort voor een aanbesteding. Om inzicht te krijgen in de prestaties van het huidige lijnennet, en daarmee een goede voorbereiding te kunnen treffen voor de nieuwe aanbesteding, heeft Regio Twente Keypoint gevraagd om het Twent...

Cees
Lees verder

Project

14

okt

Evaluatie MMRI-bord A1

Evaluatie MMRI-bord A1

Op de A1 bij Barneveld worden automobilisten middels een multimodaal reisinformatie bord geïnformeerd over de actuele reistijd naar Amersfoort centrum per auto en per trein via Transferium Barneveld Noord. Aangezien het project een pilot betrof, is e...

Patrick
Lees verder