65 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

11

jan

Kruising Klapbrug ’s-Graveland

Kruising Klapbrug ’s-Graveland

De kruising Klapbrug in ’s-Graveland is al jaren onderwerp van discussie. Het kruispunt is druk, smal en brengt veel verkeersstromen bij elkaar, waaronder ook veel fietsverkeer. De kruising is al een aantal keren aangepast, maar nog altijd wordt de k...

Patrick
Lees verder

Project

14

okt

Advies ontwerp uitrit Houtzagerij

Advies ontwerp uitrit Houtzagerij

Keypoint heeft MMB Ontwikkeling geadviseerd voor een verkeersveilige aansluiting van het nieuwbouwplan Houtzagerij op het bestaande wegennet in Laren. MBB-ontwikkeling en de gemeente Laren bezig met een herontwikkeling van een gebied in het centrum, ...

Patrick
Lees verder

Project

01

jul

Herinrichting Oegstgeesterweg

Herinrichting Oegstgeesterweg

De Oegstgeesterweg is een belangrijke doorgaande route door de gemeente Leiden, deze ligt in het verlengde van de Willem de Zwijgerlaan en loopt door tot aan de gemeente Oegstgeest. Aan deze weg ligt een kruising met de Boerhaavelaan welke door verke...

Patrick
Lees verder

Project

01

apr

Projectleiding verkeersprojecten BEL-combinatie

Projectleiding verkeersprojecten BEL-combinatie

Keypoint levert een projectleider voor meerdere verkeerskundige projecten voor de gemeenten Eemnes en Blaricum. In beide gemeenten spelen meerdere grote projecten, waaronder het HOV ’t Gooi, een aangepaste vormgeving van de aansluiting Eemnes op de A...

Patrick
Lees verder

Project

01

apr

Ondersteuning verkeersontwerp stationsgebied Leiden

Ondersteuning verkeersontwerp stationsgebied Leiden

Leiden werkt hard aan de ontwikkeling van het Stationsgebied. Het Stationsgebied is de verbinding tussen het historische centrum van Leiden en het moderne Bio Science Park. De huidige structuur en inrichting van het Stationsgebied verhinderen echter ...

Patrick
Lees verder

Project

02

dec

PvE P+R

PvE P+R

Opstellen van een technisch programma van eisen voor herkomst P+R's, gelegen bij een NS treinstation...

Patrick
Lees verder

Project

03

okt

Schetsontwerp fietsverbinding Julianalaan-Paltzerweg gemeente de Bilt

Schetsontwerp fietsverbinding Julianalaan-Paltzerweg gemeente de Bilt

Fietsen is een belangrijk item in het verkeersplan van de gemeente De Bilt. Een van de fietsverbindingen waar nu nog knelpunten zijn, is de Julianalaan-Paltzerweg. Wij hebben in opdracht van de gemeente een verkenning uitgevoerd naar mogelijke oploss...

Patrick
Lees verder

Project

27

jun

Advies kruispuntontwerp en VRI-configuratie

Advies kruispuntontwerp en VRI-configuratie

In het kader van de ontwikkelingen die de gemeente Oldenzaal voorziet voor de Groene Loper, de nieuwe verbinding van Zuid Berghuizen naar de binnenstad, wil de gemeente het kruispunt Watertorenstaat/Beatrixstraat reconstrueren. In opdracht van de gem...

Mark
Lees verder

Project

13

mei

Dataverzameling Kennispark Twente

Dataverzameling Kennispark Twente

Op het Kennispark is door Gemeente Enschede het idee opgevat om voor langzaam verkeer een directe route te creëren tussen de UT en het NS-station, het Innovatiepad. Om tot een onderbouwde visie voor de inrichting van het Kennispark te komen was infor...

Patrick
Lees verder
1 2 3 4 5 6 7 8