719 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

01

mrt

Sri Lanka

Sri Lanka

Keypoint Consultancy heeft in het voorjaar van 2005 twee missies naar Sri Lanka geleid om de ontwikkeling van een 'sustainable transport' system mogelijk te maken in de stad Galle. In de eerste missie zijn besprekingen gevoerd met betrokken partijen ...

Patrick
Lees verder

Project

17

jan

Stedelijke Netwerken

Stedelijke Netwerken

In opdracht van TNO (en het Ministerie van VROM) is een bijdrage geleverd aan de wijze waarop vanuit mobiliteit naar stedelijke netwerken gekeken kan worden en welke maatregelen op het terrein van mobiliteit/infrastructuur op kortere termijn genomen ...

Patrick
Lees verder

Project

01

jan

Oplossen parkeerproblematiek

Oplossen parkeerproblematiek

Ondersteunen van de kliniek bij het oplossen van de parkeerproblematiek. De Maartenskliniek heeft te maken met een grote parkeerdruk, waarbij verschillende oplossingen mogelijk zijn met elk hun eigen effect (en kostenplaatje)...

Patrick
Lees verder

Project

01

dec

Parkeerverwijssystemen

Parkeerverwijssystemen

Keypoint is mede-auteur van de nog uit te geven CROW-publicatie Parkeerverwijssystemen. Doel van deze publicatie is de kwaliteit van het parkeren te verbeteren door middel van het opstellen van een richtlijn voor parkeerverwijssystemen. Deze richtlij...

Ronnie Quaink
Lees verder

Project

01

dec

Handboek halteplaatsen

Handboek halteplaatsen

Als secretaris en mede-auteur van het Handboek Halteplaatsen heeft Keypoint Consultancy CROW gefeliciteerd met het uitbrengen van het Handboek Halteplaatsen. U kunt het handboek bestellen via www.crow.nl. Voor meer informatie over toegankelijkheid ve...

Patrick
Lees verder

Project

01

dec

Bedrijfsvervoerplan

Bedrijfsvervoerplan

De hoofdvestiging van Albert Heijn heeft te maken met een parkeerprobleem. Onderzocht is op welke wijze dit probleem opgelost kan worden, waarbij vooral gekeken is naar maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement...

Patrick
Lees verder

Project

01

dec

Parkeerorganisatie

Parkeerorganisatie

Ondersteunen van de gemeente Zwolle op het gebied van het verder vormgeven van de parkeerorganisatie. Welke afdeling heeft welke verantwoordelijkheden en dient welke taken te vervullen? Het implementeren van de afkoopsom (ontwikkelaars kunnen de verp...

Patrick
Lees verder

Project

24

nov

Quickscan KAR

Quickscan KAR

Voor de gemeente Utrecht is een quickscan uitgevoerd waarbij gekeken is wat de gevolgen zouden zijn indien VRI's uitgerust zouden worden met KAR als vervanging van VETAG/VECOM. Naast een functionele beschrijving is een hele globale kostenraming in be...

Patrick
Lees verder

Project

19

nov

Programma van Eisen Halteplaatsen Zuidtak en Oosttak Zuidtangent

Programma van Eisen Halteplaatsen Zuidtak en Oosttak Zuidtangent

Voor HOV-haltes aan de Zuidtak en Oosttak van de Zuidtangent bestond behoefte aan een functioneel Programma van Eisen. Op basis van een stedenbouwkundige visie en in samenspraak met provincie, gemeente en ROA heeft Keypoint Consultancy het programma ...

Patrick
Lees verder