231 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

06

jul

Gedetacheerd (deel)projectleider AROV/doorstroming OV

Gedetacheerd (deel)projectleider AROV/doorstroming OV

Keypoint is gevraagd om te fungeren als (deel)projectleider voor projecten die vallen onder het (Overijssels) Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer (AROV) voor Provincie Overijssel. De projecten zijn gericht op Zwolle en Deventer. De onderdelen v...

Cees
Lees verder

Project

04

jul

Realisatie reisinformatie busstation Hengelo

Realisatie reisinformatie busstation Hengelo

Gemeente Hengelo is bezig met het opwaarderen van de stationsomgeving bij het centraal station. Zij wil, vanwege de eenheid tussen de noord- en zuidzijde, tevens het busstation aanpakken. De voorzieningen voor het bieden van reisinformatie worden opg...

Mark
Patrick
Lees verder

Project

25

jun

Plan van aanpak KAR

Plan van aanpak KAR

KAR is een draadloos systeem om prioriteit aan te vragen bij verkeerslichten. De Stadsregio overweegt om over te stappen op dit systeem voor OV en hulpdiensten. Om inzicht te krijgen in het implementatietraject ter realisatie van KAR, heeft de Stadsr...

Patrick
Lees verder

Project

08

jun

Onderzoek beheer toekomstige OVT Utrecht

Onderzoek beheer toekomstige OVT Utrecht

In opdracht van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) onderzoekt Keypoint de mogelijkheden voor het beheer van de toekomstige bus- en tramstations in de nieuwe OV terminal in Utrecht. Keypoint brengt in beeld welke elementen op de stations van belang zijn ...

Patrick
Lees verder

Project

01

jun

Opzetten busstation Apeldoorn

Opzetten busstation Apeldoorn

Het dynamische busstation Apeldoorn was een van eerste dynamische busstation in Nederland. De ontwikkelingen rondom DRIS hebben sindsdien een grote vlucht genomen. De gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland hebben gezamenlijk besloten het reisi...

Patrick
Lees verder

Project

28

mei

Tellingen in- en uitstappers bus Deventer

Tellingen in- en uitstappers bus Deventer

Keypoint heeft onderzoek gedaan naar het aantal in- en uitstappers op een aantal lijnen in Deventer door het inzetten van veldwerkers. Het betrof vooronderzoek in verband met een gewijzigde OV-bediening voor het dorp Diepenveen en van de binnenstad v...

Cees
Lees verder

Project

16

mrt

Visie busstations, knooppunten en haltevoorzieningen

Visie busstations, knooppunten en haltevoorzieningen

Provincie Friesland wil een langetermijnvisie opstellen voor busstations, knooppunten en haltevoorzieningen. Hiermee wil de provincie een kwaliteitssprong bereiken, waarbij de busstations en haltevoorzieningen een wervend karakter hebben. Als onderde...

Cees
Lees verder

Project

15

mrt

Ondersteuning audit NDOV

Ondersteuning audit NDOV

Gedurende de voorbereidingsfase van NDOV heeft Keypoint alle concessiebestekken van het stads- en streekvervoer geanalyseerd, waarbij specifiek is gelet op de aanlevering van de data ten behoeve van DRIS en verdere verspreiding via bijvoorbeeld het N...

Patrick
Lees verder

Project

14

jan

Basiskwaliteit Twents Lijnennet

Basiskwaliteit Twents Lijnennet

Voor Regio Twente heeft Keypoint het Twents lijnennet doorgelicht. Op basis van kosten-baten analyses op lijn en dag(deel)-niveau zijn voorstellen gedaan voor het verhogen van de kostendekkingsgraad bij een teruglopend budget vanuit de BDU...

Patrick
Lees verder