233 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

26

jul

Aanbesteding Basismeetnet Midden Nederland

Aanbesteding Basismeetnet Midden Nederland

Vanuit het samenwerkingsverband VERDER is een 100-tal mobiliteitsmaatregelen benoemd in het regionale VERDER-pakket die de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland tot 2020 en daarna moet garanderen. Om een realisatieslag te kunnen maken, is in h...

Ronnie Quaink
Lees verder

Project

19

jul

MT voorstel OVT beheer

MT voorstel OVT beheer

In opdracht van het Bestuur Regio Utrecht heeft Keypoint inzichtelijk gemaakt wat voordelen, nadelen en consequenties zijn van beheer- en onderhoudsmodellen voor de toekomstige OV-Terminal Utrecht Centraal. Het gaat daarbij om het strategisch, tactis...

Cees
Lees verder

Project

05

jul

Begeleiding bouwwerkzaamheden

Begeleiding bouwwerkzaamheden

Keypoint fungeert namens NS stations voor een aantal gemeenten als aanspreekpunt en projectleider voor de stationsomgeving. Johan Beltman vervult deze rol namens de eigenaar, NS Stations. De verschillende onderwerpen die spelen in stationsgebieden he...

Patrick
Lees verder

Project

01

jul

AROV Deventer

AROV Deventer

Voor de gemeente Deventer is in het kader van de provinciale AROV-gelden onderzocht op welke lijnen verbeteringen kunnen worden gerealiseerd in de doorstroming en betrouwbaarheid. Mogelijke maatregelen zijn aanpassingen in kruispunten en VRI’s en vri...

Patrick
Lees verder

Project

12

jun

Begeleiding implementatie aansluiting Syntus op Sabimos

Begeleiding implementatie aansluiting Syntus op Sabimos

Syntus heeft de aanbesteding van het openbaar vervoer voor de concessie Twente gegund gekregen en gaat dit vanaf december 2013 verzorgen. Eén van de onderdelen van de uitvraag betreft het aansluiten op Sabimos, het dynamische reisinformatie systeem (...

Mark
Lees verder

Project

12

jun

CROW toegankelijkheid

CROW toegankelijkheid

Toegankelijkheid is een levend onderwerp. In de afgelopen jaren is er op dit gebied al veel bereikt. Maar er is ook nog veel te doen. Toegankelijkheid van de openbare ruimte en het openbaar vervoer wordt met de vergrijzing alleen nog maar belangrijke...

Patrick
Lees verder

Project

30

mei

Vliegende keep Concessiemanagement

Vliegende keep Concessiemanagement

Keypoint levert ter ondersteuning van het Bureau OV van de provincie Noord Brabant een 'vliegende keep'. Hierbij worden uiteenlopende projecten opgepakt en met prioriteit verder gebracht. Het betreft projecten op het gebied van concessiegrensoverschr...

Cees
Lees verder

Project

29

mei

Analyse camerabeelden Utrecht CS

Analyse camerabeelden Utrecht CS

In opdracht van NS Stations voert Keypoint een onderzoek uit naar het effect van de dichtheid op de loopsnelheid van voetgangers. Hierbij analyseren we zowel vlakke loopgebieden, als bottlenecks en stijgpunten (trappen/roltrappen). Er wordt gebruik g...

Cees
Lees verder

Project

24

mei

Keypoint en Connexxion werken samen aan app voor metrokaart Friesland

Keypoint en Connexxion werken samen aan app voor metrokaart Friesland

In opdracht van de provincie wordt de vorig jaar geintroduceerde (papieren) metrokaart nu binnenkort ook beschikbaar gesteld voor smartphones. De interactieve app koppelt toeristische bestemmingen aan het Friese OV-net en toont de nabije haltes en de...

Cees
Lees verder
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...