230 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

01

jul

AROV Deventer

AROV Deventer

Voor de gemeente Deventer is in het kader van de provinciale AROV-gelden onderzocht op welke lijnen verbeteringen kunnen worden gerealiseerd in de doorstroming en betrouwbaarheid. Mogelijke maatregelen zijn aanpassingen in kruispunten en VRI’s en vri...

Bas
Lees verder

Project

12

jun

Begeleiding implementatie aansluiting Syntus op Sabimos

Begeleiding implementatie aansluiting Syntus op Sabimos

Syntus heeft de aanbesteding van het openbaar vervoer voor de concessie Twente gegund gekregen en gaat dit vanaf december 2013 verzorgen. Eén van de onderdelen van de uitvraag betreft het aansluiten op Sabimos, het dynamische reisinformatie systeem (...

Mark
Lees verder

Project

12

jun

CROW toegankelijkheid

CROW toegankelijkheid

Toegankelijkheid is een levend onderwerp. In de afgelopen jaren is er op dit gebied al veel bereikt. Maar er is ook nog veel te doen. Toegankelijkheid van de openbare ruimte en het openbaar vervoer wordt met de vergrijzing alleen nog maar belangrijke...

Patrick
Lees verder

Project

30

mei

Vliegende keep Concessiemanagement

Vliegende keep Concessiemanagement

Keypoint levert ter ondersteuning van het Bureau OV van de provincie Noord Brabant een 'vliegende keep'. Hierbij worden uiteenlopende projecten opgepakt en met prioriteit verder gebracht. Het betreft projecten op het gebied van concessiegrensoverschr...

Cees
Lees verder

Project

29

mei

Analyse camerabeelden Utrecht CS

Analyse camerabeelden Utrecht CS

In opdracht van NS Stations voert Keypoint een onderzoek uit naar het effect van de dichtheid op de loopsnelheid van voetgangers. Hierbij analyseren we zowel vlakke loopgebieden, als bottlenecks en stijgpunten (trappen/roltrappen). Er wordt gebruik g...

Cees
Lees verder

Project

24

mei

Keypoint en Connexxion werken samen aan app voor metrokaart Friesland

Keypoint en Connexxion werken samen aan app voor metrokaart Friesland

In opdracht van de provincie wordt de vorig jaar geintroduceerde (papieren) metrokaart nu binnenkort ook beschikbaar gesteld voor smartphones. De interactieve app koppelt toeristische bestemmingen aan het Friese OV-net en toont de nabije haltes en de...

Cees
Lees verder

Project

15

mei

Analyse treinopstellingen vs. doorstroming perron op Amsterdam CS en Utrecht CS

Analyse treinopstellingen vs. doorstroming perron op Amsterdam CS en Utrecht CS

In nauwe samenwerking met NS Stations heeft Keypoint voor de stations Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal onderzoek gedaan naar de impact van de haltering van treinen op het gebruik van perrons en (rol)trappen. Door diverse ontwikkelingen, onder a...

Patrick
Lees verder

Project

14

mei

Opstellen Programma van Eisen DRIS

Opstellen Programma van Eisen DRIS

Vanwege de ruime ervaring op het gebied van dynamische reisinformatie systemen (DRIS) is Keypoint door de gemeente Amsterdam gevraagd een Programma van Eisen (PvE) op te stellen voor de realisatie van dynamische reisinformatie op de belangrijkste kno...

Mark
Lees verder

Project

17

apr

Begeleiding 2e fase DRIS

Begeleiding 2e fase DRIS

In opdracht van Stadsregio Arnhem Nijmegen begeleid Keypoint de realisatie van een nieuwe serie DRIS displays binnen de regio. In een eerder stadium zijn de nieuwe locaties al vastgesteld. De begeleiding bestaat het uitwerken van de details t.a.v. de...

Gertjan
Lees verder
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...