231 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

17

apr

Begeleiding 2e fase DRIS

Begeleiding 2e fase DRIS

In opdracht van Stadsregio Arnhem Nijmegen begeleid Keypoint de realisatie van een nieuwe serie DRIS displays binnen de regio. In een eerder stadium zijn de nieuwe locaties al vastgesteld. De begeleiding bestaat het uitwerken van de details t.a.v. de...

Gertjan
Lees verder

Project

16

mrt

Haalbaarheidsstudie OV Larenstein

Haalbaarheidsstudie OV Larenstein

Keypoint heeft voor de Stadsregio geanalyseerd in hoeverre de OV-bereikbaarheid voor de Hogeschool Larenstein kan worden verbeterd. Dit mede in relatie tot de nieuwe HOV-as naar Velp...

Patrick
Lees verder

Project

28

feb

Cameraonderzoek en brugwachtersysteem

Cameraonderzoek en brugwachtersysteem

Op verzoek van de gemeente Dordrecht en regio Drechtsteden heeft Keypoint onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de doorstroming van passerende bussen bij de Prins Hendrik brug te verbeteren. Om betere doorstroming te voorzien wordt ingezet op het...

Patrick
Lees verder

Project

23

feb

Quickscan DRIS

Quickscan DRIS

Ongeveer 10 jaar geleden heeft de gemeente Arnhem voor het centrale busstation een dynamisch busstationsysteem uitgevraagd. Door omstandigheden is het destijds uitgevraagde systeem slechts gedeeltelijk in gebruik genomen. Vanuit de ervaring met dynam...

Gertjan
Lees verder

Project

21

feb

In de ban van de ring

In de ban van de ring

Keypoint neemt deel aan de gemeentelijke ontwerpteams voor zowel de oostelijke als de westelijke doorstroomas ten behoeve van het openbaar vervoer. Keypoint levert de expertise vanuit de OV-exploitatie en vanuit de realisatie van vrije businfrastruct...

Cees
Lees verder

Project

29

nov

Reistijdmeting

Reistijdmeting

Keypoint heeft de reistijddata van trajecten rondom het busstation vergeleken met de data van syntus. Afwijkingen hiertussen zijn geanalyseerd en mogelijke oorzaken zijn in overleg met gemeente en vervoerder benoemd...

Patrick
Lees verder

Project

10

okt

Second Opinion busstation Amsterdam CS

Second Opinion busstation Amsterdam CS

Keypoint voert in opdracht van de gemeente Amsterdam een second opinion uit naar de dynamisering binnen het ontwerp van het nieuwe busstation achter Amsterdam CS (busstation IJsEI). Vanuit de gecombineerde expertise openbaar vervoer, DRIS en dynamisc...

Patrick
Lees verder

Project

24

aug

Inventarisatie besteksteksten ten behoeve van het NDOV

Inventarisatie besteksteksten ten behoeve van het NDOV

Keypoint voert in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Millieu en het KpVV een onderzoek uit naar de status van de NDOV (Nationale Databank Openbaar Vervoer) data-elementen binnen de OV concessie bestekken van de decentrale overheden. Do...

Ronnie Quaink
Lees verder

Project

16

aug

Update Projectsecretaris Implementatie Concessie 2013, Stadsregio Arnhem Nijmegen

Update Projectsecretaris Implementatie Concessie 2013, Stadsregio Arnhem Nijmegen

Tot de start van de concessie in december 2012 biedt Keypoint de Stadsregio Arnhem Nijmegen inhoudelijke en secretariele ondersteuning bij de implementatie en ontwikkeling van de geintegreerde concessie met bus-, trolley- en treinvervoer in de regio ...

Patrick
Lees verder