703 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

24

nov

Quickscan KAR

Quickscan KAR

Voor de gemeente Utrecht is een quickscan uitgevoerd waarbij gekeken is wat de gevolgen zouden zijn indien VRI's uitgerust zouden worden met KAR als vervanging van VETAG/VECOM. Naast een functionele beschrijving is een hele globale kostenraming in be...

Patrick
Lees verder

Project

19

nov

Programma van Eisen Halteplaatsen Zuidtak en Oosttak Zuidtangent

Programma van Eisen Halteplaatsen Zuidtak en Oosttak Zuidtangent

Voor HOV-haltes aan de Zuidtak en Oosttak van de Zuidtangent bestond behoefte aan een functioneel Programma van Eisen. Op basis van een stedenbouwkundige visie en in samenspraak met provincie, gemeente en ROA heeft Keypoint Consultancy het programma ...

Patrick
Lees verder

Project

01

nov

Uitbreiding LED-displays

Uitbreiding LED-displays

Ten behoeve van de dynamische reizigersinformatie breidt de gemeente Enschede het aantal LED displays in de abri's uit. Deze displays moeten op het centrale systeem worden aangesloten. Het schrijven van het bestek voor het offertetraject en het begel...

Patrick
Lees verder

Project

01

okt

Reistijdmeting Enschede 2005-2007

Reistijdmeting Enschede 2005-2007

In navolging op de reistijdmeting 2004 heeft Keypoint ook in de jaren daarna een reistijdmeting voor de gemeente Enschede uitgevoerd. Om na te kunnen gaan of gestelde doelen van het Enschedese Mobiliteitsplan 2004-2015 worden bereikt, voert Keypoint ...

Patrick
Lees verder

Project

01

sept

Toegankelijkheid collectief vervoer

Toegankelijkheid collectief vervoer

Keypoint Consultancy heeft zitting in het Platform 'Toegankelijkheid Collectief Personenvervoer'. Daarmee heeft zij een vooraanstaande rol bij het vaststellen van toegankelijkheidseisen...

Patrick
Lees verder

Project

01

sept

Parkeerkeurmerk

Parkeerkeurmerk

Keypoint ontwikkelt in opdracht van Vexpan en CROW en begeleid door een werkgroep met deskundigen momenteel een parkeerkeurmerk voor On-street parkeren. Het doel van dit keurmerk is het bevorderen van de kwaliteit van straatparkeren door het opstelle...

Patrick
Lees verder

Project

01

aug

Quickscan P+R Zuiderval

Quickscan P+R Zuiderval

Nadere uitwerking van capaciteit en ontwerp van P+R Zuiderval

Patrick
Lees verder

Project

01

aug

Parkeergarage Heiloo

Parkeergarage Heiloo

Keypoint heeft de gemeente Heiloo inhoudelijk ondersteund ten aanzien van de reguleringsmogelijkheden in een bepaald gebied en ten aanzien van parkeerovereenkomsten...

Patrick
Lees verder

Project

01

jun

Projectleiderschap zevenster fietsroute vijfhoek

Projectleiderschap zevenster fietsroute vijfhoek

Voor de gemeente Deventer is op detacheringsbasis een projectorganisatie opgezet om een hoogwaardige fietsverbinding te realiseren tussen de Vijfhoek en het centrum van Deventer. Onderdelen van de route betreffen ondermeer een fietsstraat, een fietst...

Cees
Lees verder