703 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

17

mrt

Tussenmeting HOV-assen

Tussenmeting HOV-assen

De bestuurlijke interesse in het rendement van de aanleg van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (busbanen) in de gemeente Enschede is hoog. Daarom werd in opdracht van de gemeente Enschede onderzoek gedaan naar de (voorlopige) effecten van het HOV op reizi...

Patrick
Lees verder

Project

03

mrt

DRIS in Gelderland

DRIS in Gelderland

Het schrijven van een projectplan voor de implementatie van een dynamisch reizigersinformatiesysteem (DRIS) provincie breed. Daarbij rekening houdend met de ontwikkelde landelijke standaards en de lopende projecten binnen Gelderland evenals de omligg...

Patrick
Lees verder

Project

01

mrt

Sri Lanka

Sri Lanka

Keypoint Consultancy heeft in het voorjaar van 2005 twee missies naar Sri Lanka geleid om de ontwikkeling van een 'sustainable transport' system mogelijk te maken in de stad Galle. In de eerste missie zijn besprekingen gevoerd met betrokken partijen ...

Patrick
Lees verder

Project

17

jan

Stedelijke Netwerken

Stedelijke Netwerken

In opdracht van TNO (en het Ministerie van VROM) is een bijdrage geleverd aan de wijze waarop vanuit mobiliteit naar stedelijke netwerken gekeken kan worden en welke maatregelen op het terrein van mobiliteit/infrastructuur op kortere termijn genomen ...

Patrick
Lees verder

Project

01

jan

Oplossen parkeerproblematiek

Oplossen parkeerproblematiek

Ondersteunen van de kliniek bij het oplossen van de parkeerproblematiek. De Maartenskliniek heeft te maken met een grote parkeerdruk, waarbij verschillende oplossingen mogelijk zijn met elk hun eigen effect (en kostenplaatje)...

Patrick
Lees verder

Project

01

dec

Parkeerverwijssystemen

Parkeerverwijssystemen

Keypoint is mede-auteur van de nog uit te geven CROW-publicatie Parkeerverwijssystemen. Doel van deze publicatie is de kwaliteit van het parkeren te verbeteren door middel van het opstellen van een richtlijn voor parkeerverwijssystemen. Deze richtlij...

Ronnie Quaink
Lees verder

Project

01

dec

Handboek halteplaatsen

Handboek halteplaatsen

Als secretaris en mede-auteur van het Handboek Halteplaatsen heeft Keypoint Consultancy CROW gefeliciteerd met het uitbrengen van het Handboek Halteplaatsen. U kunt het handboek bestellen via www.crow.nl. Voor meer informatie over toegankelijkheid ve...

Patrick
Lees verder

Project

01

dec

Bedrijfsvervoerplan

Bedrijfsvervoerplan

De hoofdvestiging van Albert Heijn heeft te maken met een parkeerprobleem. Onderzocht is op welke wijze dit probleem opgelost kan worden, waarbij vooral gekeken is naar maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement...

Patrick
Lees verder

Project

01

dec

Parkeerorganisatie

Parkeerorganisatie

Ondersteunen van de gemeente Zwolle op het gebied van het verder vormgeven van de parkeerorganisatie. Welke afdeling heeft welke verantwoordelijkheden en dient welke taken te vervullen? Het implementeren van de afkoopsom (ontwikkelaars kunnen de verp...

Patrick
Lees verder