718 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

01

okt

Reistijdmeting Enschede 2005-2007

Reistijdmeting Enschede 2005-2007

In navolging op de reistijdmeting 2004 heeft Keypoint ook in de jaren daarna een reistijdmeting voor de gemeente Enschede uitgevoerd. Om na te kunnen gaan of gestelde doelen van het Enschedese Mobiliteitsplan 2004-2015 worden bereikt, voert Keypoint ...

Patrick
Lees verder

Project

01

sept

Toegankelijkheid collectief vervoer

Toegankelijkheid collectief vervoer

Keypoint Consultancy heeft zitting in het Platform 'Toegankelijkheid Collectief Personenvervoer'. Daarmee heeft zij een vooraanstaande rol bij het vaststellen van toegankelijkheidseisen...

Patrick
Lees verder

Project

01

sept

Parkeerkeurmerk

Parkeerkeurmerk

Keypoint ontwikkelt in opdracht van Vexpan en CROW en begeleid door een werkgroep met deskundigen momenteel een parkeerkeurmerk voor On-street parkeren. Het doel van dit keurmerk is het bevorderen van de kwaliteit van straatparkeren door het opstelle...

Patrick
Lees verder

Project

01

aug

Quickscan P+R Zuiderval

Quickscan P+R Zuiderval

Nadere uitwerking van capaciteit en ontwerp van P+R Zuiderval

Patrick
Lees verder

Project

01

aug

Parkeergarage Heiloo

Parkeergarage Heiloo

Keypoint heeft de gemeente Heiloo inhoudelijk ondersteund ten aanzien van de reguleringsmogelijkheden in een bepaald gebied en ten aanzien van parkeerovereenkomsten...

Patrick
Lees verder

Project

01

jun

Projectleiderschap zevenster fietsroute vijfhoek

Projectleiderschap zevenster fietsroute vijfhoek

Voor de gemeente Deventer is op detacheringsbasis een projectorganisatie opgezet om een hoogwaardige fietsverbinding te realiseren tussen de Vijfhoek en het centrum van Deventer. Onderdelen van de route betreffen ondermeer een fietsstraat, een fietst...

Cees
Lees verder

Project

01

mei

Inventarisatie DRIS

Inventarisatie DRIS

Voor het Knoopunt Arnhem-Nijmegen is onderzocht in hoeverre de gemeenten, de provincies, de vervoerders en diverse andere partijen staan tegenover de introductie van een dynamische reizigers informatie systeem. Er zijn aanbevelingen gedaan voor de ge...

Patrick
Lees verder

Project

01

mei

Functionele toets 3 parkeergarages

Functionele toets 3 parkeergarages

Voor het 'bouwmanagement'-bureau Rooymans & Van Boxtel heeft Keypoint de functionele ontwerpen van een drietal ondergrondse parkeergarages in Eindhoven getoetst en beoordeeld. Bij deze beoordelingstoets ging het met name om de verkeerstechnische en r...

Patrick
Lees verder

Project

01

apr

Parkeermodel

Parkeermodel

In samenwerking met de gemeente Breda en gemeente Groningen heeft Keypoint een uniek parkeerexploitatiemodel ontwikkeld. Uniek aan dit model is dat een aantal factoren, zoals verwachte bezetting, worden berekend door het model. Ook uniek is dat facto...

Ronnie Quaink
Lees verder