703 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

01

sept

Parkeeradvisering Geerts-Willigenplein

Parkeeradvisering Geerts-Willigenplein

Inhoudelijke ondersteuning bij het ontwerp van de parkeergarage Geerts-Willigenplein...

Patrick
Lees verder

Project

01

sept

Gratis Openbaar Vervoer Eindhoven

Gratis Openbaar Vervoer Eindhoven

Voor de gemeente Eindhoven is een quick scan gedaan naar de effecten van de introductie van een euroretour op koopzondagen. Onderzocht zijn de effecten op reizigersgroei, reizigersopbrengsten, de (rijks-)bijdrage en de inzet van extra materieel...

Cees
Lees verder

Project

01

sept

Infozuilen

Infozuilen

Verkenning naar het completeren van het wegennetwerk van Enschede, onderzoek van nut en noodzaak en integratie met andere infrastructuur projecten...

Patrick
Lees verder

Project

15

aug

Westtangent

Westtangent

Verkenning naar het completeren van het wegennetwerk van Enschede, onderzoek van nut en noodzaak en integratie met andere infrastructuur projecten...

Patrick
Lees verder

Project

01

aug

Halteplan Drenthe

Halteplan Drenthe

De provincie Drenthe streeft in een provinciebreed proces naar een verbetering en het toegankelijk maken van openbaar vervoer halteplaatsen. Inmiddels is met 12 gemeenten en de provincie een intentieovereenkomst ondertekend, waarin een gezamenlijke e...

Patrick
Lees verder

Project

01

aug

Risico- en Veiligheidsanalyse

Risico- en Veiligheidsanalyse

Onderzoek naar de externe veiligheidsrisico's die samenhangen met de bouw van twee woontorens nabij het spoor in Eindhoven...

Patrick
Lees verder

Project

01

aug

Aanbesteding Halteplan Overijssel

Aanbesteding Halteplan Overijssel

In een provinciebreed proces wordt in de provincie Overijssel gestreefd naar een verbetering van openbaar vervoer halteplaatsen. In eerste instantie worden bijna 200 halteplaatsen toegankelijk gemaakt. Daarnaast is de provincie, in een door Keypoint ...

Patrick
Lees verder

Project

01

jun

Slagen voor Veiligheid

Slagen voor Veiligheid

Begeleiden van het bestuurlijke traject om bewustzijn van de verantwoorlijkheid voro veiligheid bij gemenetebestuur te vergroten...

Patrick
Lees verder

Project

01

jun

Betalingsgraadonderzoek

Betalingsgraadonderzoek

Onderzoek naar betalingsgraad en betalingsbereidheid van parkeerders...

Patrick
Lees verder