718 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

01

mrt

Advies en ontwikkeling parkeergarage

Advies en ontwikkeling parkeergarage

Voor Tielemans Projectontwikkeling te Eindhoven heeft Keypoint inhoudelijke kennis en procesondersteuning geleverd ten behoeve van de realisatie van een parkeergarage en ten behoeve van de verkeerskundige consequenties als gevolg van de bouw van de g...

Patrick
Lees verder

Project

01

mrt

Parkeerbeleidsplan

Parkeerbeleidsplan

Voor de gemeente Oss is een parkeerbeleidsplan ontwikkeld. Doel was een kostendekkend parkeerbeleid, dat bijdraagt aan de ontwikkeling van Oss als een regionaal centrum voor wonen, winkelen en werken. Een uitgebreide parkeerbalans, bezettingsgraadond...

Patrick
Lees verder

Project

01

dec

Mini MIC

Mini MIC

Participeren in de pilot MIC. Samen met andere marktpartijen wordt onder leiding van het CROW een mini-MIC in Twente gerealiseerd om ervaringen op te doen alvorens een compleet Mobillity Information Centre wordt ontwikkeld...

Patrick
Lees verder

Project

01

dec

Samenwerkingsovereenkomst OV Zwolle - Overijssel

Samenwerkingsovereenkomst OV Zwolle - Overijssel

Syntus rijdt in Twente een aantal lijnen gezamelijk met Connexxion. Eveneens komen een aantal lijnen vanuit de achterhoek Twente binnen. Om deze informatie goed weer te kunnen geven vanuit het Sabimos systeem is in opdracht van de Regio Twente voor S...

Cees
Lees verder

Project

01

okt

Opstellen Programma van Eisen Syntus

Opstellen Programma van Eisen Syntus

Syntus rijdt in Twente een aantal lijnen gezamenlijk met Connexxion. Eveneens komen een aantal lijnen vanuit de achterhoek Twente binnen. Om deze informatie goed weer te kunnen geven vanuit het Sabimos systeem is in opdracht van de Regio Twente voor ...

Patrick
Lees verder

Project

01

okt

Plan van Aanpak Sabimos Hulpdiensten Twente

Plan van Aanpak Sabimos Hulpdiensten Twente

Gedurende de realisatie van Sabimos (DRIS van Twente) zijn veel verkeerslichten voorzien van KAR (korte afstand radio), waarmee de bussen prioriteit aan kunnen vragen bij de met KAR uitgeruste verkeerslichten. We hebben voor Regio Twente het plan van...

Patrick
Lees verder

Project

01

sept

Parkeeradvisering Geerts-Willigenplein

Parkeeradvisering Geerts-Willigenplein

Inhoudelijke ondersteuning bij het ontwerp van de parkeergarage Geerts-Willigenplein...

Patrick
Lees verder

Project

01

sept

Gratis Openbaar Vervoer Eindhoven

Gratis Openbaar Vervoer Eindhoven

Voor de gemeente Eindhoven is een quick scan gedaan naar de effecten van de introductie van een euroretour op koopzondagen. Onderzocht zijn de effecten op reizigersgroei, reizigersopbrengsten, de (rijks-)bijdrage en de inzet van extra materieel...

Cees
Lees verder

Project

01

sept

Infozuilen

Infozuilen

Verkenning naar het completeren van het wegennetwerk van Enschede, onderzoek van nut en noodzaak en integratie met andere infrastructuur projecten...

Patrick
Lees verder