685 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

01

feb

Opstellen parkeerbalans

Opstellen parkeerbalans

Keypoint heeft voor de gemeente Almelo de parkeerbalans opgesteld. Op basis van een parkeeronderzoek is een analyse gedaan van vraag en aanbod van parkeerplaatsen. Op basis hiervan zijn aanbevelingen gedaan ten aanzien van het te voeren beleid...

Patrick
Lees verder

Project

01

feb

Organiseren bijeenkomsten MIC

Organiseren bijeenkomsten MIC

Het CROW heeft in een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een centraal Mobility Infomration Centre (MIC). Het MIC zou het centrale platform voor mobiliteitsdata vormen in Nederland. Keypoint heeft het CROW ondersteund bij het organiseren van de wo...

Patrick
Lees verder

Project

01

feb

Halteplan Twente

Halteplan Twente

Keypoint Consultancy heeft samen met Regio Twente draagvlak gecreëerd voor een gezamenlijk halteplan met 9 gemeenten. Tijdens dit succesvolle (zowel inhoudelijk als bestuurlijk) project zijn 256 nieuwe abri's met minimale kosten voor de wegbeheerders...

Patrick
Lees verder

Project

01

feb

Goederenvervoer RVVP

Goederenvervoer RVVP

Sinds 2001 geeft Keypoint Consultancy -samen met ETT en Regio Twente- invulling aan het goederenvervoerbeleid in Twente. Daarbij kan met name het traject gericht op de regionale afstemming van de venstertijden en het ontheffingensysteem worden genoem...

Patrick
Lees verder

Project

01

jan

Implementatie Sabimos

Implementatie Sabimos

Proces- en projectmanagement van de regionale implementatie van Sabimos Twente. Sabimos is een conceptbwaar met behulp van satellietnavigatie en draadloze communicatietechnieken bussen worden gemonitored. Bovendien genereert Sabimos actuele dynamisch...

Patrick
Lees verder

Project

01

okt

Detachering beleidsmedewerker Openbaar Vervoer

Detachering beleidsmedewerker Openbaar Vervoer

Ter ondersteuning van de beleidsafdeling heeft Keypoint een 'senior adviseur OV' gedetacheerd bij de gemeente Hengelo...

Patrick
Lees verder

Project

01

sept

Parkeergarage Ganzenmarkt

Parkeergarage Ganzenmarkt

Parkeerbalans en schetsontwerpen van de ondergrondse parkeergarage ganzenmarkt...

Patrick
Lees verder

Project

01

aug

Convenant wegbeheerders

Convenant wegbeheerders

Opstellen van een convenant tussen de Regio Twente, de vervoerbedrijven en de wegbeheerders over de infrastructuur van het openbaar vervoer, waarin overleg over omleidingen van busroutes, duurzaam veilig en een schaderegeling voor vervoerbedrijven wo...

Patrick
Lees verder

Project

01

jun

P+R Zuiderval en P+R Citybus

P+R Zuiderval en P+R Citybus

Het P+R Zuiderval in Enschede is inmiddels zeer succesvol, zo is gebleken uit onderzoek. Keypoint heeft haar bijdrage geleverd, zowel op het gebied van het (functioneel) ontwerp, de exploitatie als communicatie. Daarna heeft Keypoint zich ook ingespa...

Patrick
Lees verder