703 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

01

apr

Uitbesteding parkeertoezicht Amersfoort

Uitbesteding parkeertoezicht Amersfoort

Opzet en inhoudelijke ondersteuning door de 'senior adviseur Parkeren'bij het uitbesteden van parkeertoezicht...

Patrick
Lees verder

Project

01

mrt

Monitoring mobiliteitsmanagement

Monitoring mobiliteitsmanagement

De decentralisatie leidt tot een verschuiving in beleidsinspanningen van centrale naar meer decentrale overheden, ook op het vlak van mobiliteitsmanagement. Keypoint verricht onderzoek naar de wijze waarop meer kennisontwikkeling en kennisverspreidin...

Patrick
Lees verder

Project

01

mrt

Inventarisatie haltevoorzieningen

Inventarisatie haltevoorzieningen

De gemeente Enschede wenst via het Geografisch Informatie Systeem Enschede te beschikken over diverse gegevens betreffende haltevoorzieningen en reclameobjecten in Enschede...

Patrick
Lees verder

Project

01

mrt

Studie N18

Studie N18

Trace ontwerpen en participatie in het proces ter vorobereiding op het opwaarderen van de N18...

Patrick
Lees verder

Project

01

mrt

Eurotarief Haarlem

Eurotarief Haarlem

Met dit onderzoek heeft de gemeente een beeld gekregen van de effecten van de invoering van een euroretour op een aantal stadslijnen in Haarlem. De reizigersontwikkelingen en de financiële effecten zijn uitgewerkt, alsmede een aantal aanbevelingen, i...

Cees
Lees verder

Project

01

jan

Agglolijn

Agglolijn

Dit betreft deelname aan de projectgroep die onder regie van de Regio Twente de MIT-verkenning agglolijn begeleidt...

Cees
Lees verder

Project

01

jan

Busbaan Hart van Zuid

Busbaan Hart van Zuid

De gemeente wenste inzicht in de meest gewenste verkeersstructuur vanuit een oogpunt van openbaar vervoer in het plangebied Hart van Zuid. Verder zijn kwalitatieve en kwantitatieve argumenten aangevoerd die inzicht in nut en noodzaak van een vrije bu...

Cees
Lees verder

Project

01

jan

Halteonderzoek stadslijnen

Halteonderzoek stadslijnen

De gemeente Amersfoort wenste een objectieve beoordeling van de kwaliteit die de vervoerder in de praktijk leverde. Middels onderzoek in het veld gekoppeld aan de bestaande afspraken tussen vervoerder en gemeente is hiervan een beeld verkregen...

Cees
Lees verder

Project

01

dec

Handboek MIC

Handboek MIC

Zorgdragen voor het opstellen van een gedeelte van het Handboek Mobility Information Centre. Het betreft de beschrijving van de OV-architectuur,alsmede de beschijving van de IC-architectuur...

Patrick
Lees verder