732 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

01

nov

HOV Tracé

HOV Tracé

Keypoint heeft in opdracht van de gemeente Hengelo de vervoerkundige voorbereiding ter hand genomen voor de HOV-assen in Hengelo...

Cees
Lees verder

Project

01

nov

GVVP Hengelo

GVVP Hengelo

Voor de gemeente Hengelo heeft Keypoint een second opinion op het GVVP uitgevoerd en het GVVP geactualiseerd...

Patrick
Lees verder

Project

01

jul

Transferium Zuiderval

Transferium Zuiderval

Dynamische informatie over auto reistijden naar het centrum en het beiden van een keuzemogelijkheid op basis van real time informatie over het vervolg van de reis voort te zetten met het OV. Reistijd voor auto en OV en parkeerkosten informatie. geto...

Patrick
Lees verder

Project

01

jul

Ondersteuning afdeling Beheer

Ondersteuning afdeling Beheer

In opdracht van de gemeente Enschede heeft Keypoint Consultancy een werknemer gedetacheerd ter ondersteuning van de afdeling Stedelijk Beheer. Er is in dit kader een Meerjareninvesteringsplan Infrastructurele Werken opgesteld, alsmede diverse andere ...

Patrick
Lees verder

Project

01

jun

Spitsbusevaluatie

Spitsbusevaluatie

Evaluatie van in het kader van de rijksnota Samen werken aan bereikbaarheid gesubsidieerde spitsvoorzieningen. Onderzocht is in hoeverre de gestelde doelen (in terme van aantal, reizigerskilometers, opbrengsten, kostendekkingsgraad, substitutie auto-...

Cees
Lees verder

Project

01

mei

Dynamisch Busstation Almelo

Dynamisch Busstation Almelo

In maart 2003 is in Almelo een nieuw compact dynamisch busstation geopend. Dit busstation wordt gekenmerkt door een innovatief high-tech besturings- en informatiesysteem. Keypoint Consultancy heeft in opdracht van de Gemeente Almelo zowel inhoudelijk...

Patrick
Lees verder

Project

01

mei

OV-ondersteuning

OV-ondersteuning

De Regio Twente wenste een nieuwe subsidieregeling voor het collectief bedrijfsvervoer...

Cees
Lees verder

Project

01

apr

Evaluatie spitsbuslijn

Evaluatie spitsbuslijn

Evaluatie van in het kader van de rijksnota 'Samen werken aan bereikbaarheid' gesubsidieerde spitsvoorzieningen. Onderzocht is in hoeverre de gestelde doelen (in terme van aantal, reizigerskilometers, opbrengsten, kostendekkingsgraad, substitutie aut...

Cees
Lees verder

Project

01

jan

Dynamische busstations

Dynamische busstations

Samen met de Univestieit Twente heeft Keypoint onderzoek gedaan naar de meerwaarde van het dynamiseren van busstations? Levert dynamisering werkelijk ruimtewinst op die voor andere functies wordt benut? Of is dyanisering een hype ?...

Patrick
Lees verder