718 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

01

jul

Parkeergarage Larinkterrein

Parkeergarage Larinkterrein

Haalbaarheidsonderzoek naar een gebouwde parkeervoorziening op het Larinkterrein...

Patrick
Lees verder

Project

01

mei

Planning & Control HOV doorstroomassen

Planning & Control HOV doorstroomassen

Het plannen en controleren van de financiële voortgang van het Doorstroomasproject in Almelo en zorg dragen voor continue afstemming met de subsidiegevers (RWS, Regio Twente en EFRO)...

Patrick
Lees verder

Project

15

apr

Enschede P+R

Enschede P+R

Exploitatie berekening van een busdienst van/naar het P+R Zuiderval...

Patrick
Lees verder

Project

01

apr

HOV Hengelo

HOV Hengelo

Voor de gemeente Hengelo is een bijdrage geleverd aan het ontwerp van een busbaan door het gebruik Hart van Zuid...

Cees
Lees verder

Project

01

apr

HOV Efro subsidie

HOV Efro subsidie

Op basis van haar ervaring met verschillende financieringsstromen heeft Keypoint de Regio Twente ondersteunt in de afwikkeling van de financieën voor de aanleg van verschillende HOV-tracés...

Patrick
Lees verder

Project

01

mrt

Toekomstvisie 2015 - 2030

Toekomstvisie 2015 - 2030

Bij het opstellen van de Ruimtelijke Toekomstvisie 2015 - 2030 zijn door Keypoint de beleidskaders voor het mobiliteitsbeleid vastgelegd in samenwerking met de beleidsafdeling van de gemeente Enschede...

Patrick
Lees verder

Project

01

mrt

Vervoersmanagement

Vervoersmanagement

Ontwikkelen van een visie op de rol die vervoersmanagement moet spelen in het verkeers- en vervoerbeleid van de Regio Twente. Daarnaast het opzetten van het VervoersInformatiePunt Twente (VIP Twente) inclusief de daarbij behorende organisatie...

Patrick
Lees verder

Project

01

jan

Parkeergarage Van Heekplein

Parkeergarage Van Heekplein

Capaciteits berekening, exploitatie en fasering van een politiek gedreven discussie over de realisatie van de Van heek parkeergarage is langdurig door Keypoint begeleid...

Patrick
Lees verder

Project

01

jan

Uitbreiding Prinsessetunnel en reconstructie omliggend wegennet

Uitbreiding Prinsessetunnel en reconstructie omliggend wegennet

Ten behoeve van de verbetering van de doorstroming van zowel openbaar vervoer als het overige verkeer wordt een extra tunnelbuis onder het Enschedese spoor gerealiseerd en worden aan beide zijden van de tunnel kruispunten gereconstrueerd. Ook wordt h...

Cees
Lees verder