Projecten & Nieuws

Samen met onze opdrachtgevers werken we continu aan de mobiliteitsoplossingen voor vandaag en morgen. In deze kennisbank vindt u een selectie van onze recente projecten, blogs, columns en meer. Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Filters

01

sept

Beleidsondersteuning DSOB

Beleidsondersteuning DSOB

Voor de afdeling Ruimtelijk Beleid van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer heeft Keypoint een senior adviseur gedetacheerd ter ondersteuning van strategische keuzen betreffende grote infrastructuur projecten...

Patrick Duwel
Project

01

aug

Ondersteuning P+R Zuiderval

Ondersteuning P+R Zuiderval

Voor de ontwikkeling van de P+R Zuiderval in Enschede, heeft Keypoint ondersteuning geboden betreffende het functioneel ontwerp, het exploitatiemodel en de communicatie. Er is een pilot uitgevoerd met actuele reisinformatie en een combi-tarief voor ...

Patrick Duwel
Project

01

jun

Toegangsheffing binnensteden

Toegangsheffing binnensteden

Het autoverkeer op wegen in het centrum van (grote) steden kampt steeds vaker met verkeerscongestie. De verwachting is dat de verkeerscongestie in die centra in de toekomst zal toenemen als geen adequate maatregelen worden genomen. Een mogelijke oplo...

Patrick Duwel
Project

01

apr

Actualiseren mobiliteitsplan

Actualiseren mobiliteitsplan

Op basis van haar ervaring met het opstellen van het Mobiliteitsbeleid Enschede 1996-2005 heeft Keypoint de ontwikkelingen in beel dgebracht die uitgangspunt zijn bij het actualiseren van het Mobiliteitsbeleid na 2005...

Patrick Duwel
Project

01

mrt

Evaluatie onderzoek HOV Enschede

Evaluatie onderzoek HOV Enschede

In Twente en vooral in de steden Almelo, Hengelo en Enschede wordt flink geïnvesteerd in doorstroomassen voor het openbaar vervoer. Er is sprake van een regionale aanpak, waarbij het openbaar vervoer wordt gezien als een regionaal samenhangend geheel...

Patrick Duwel
Project

01

mrt

Busstation Enschede

Busstation Enschede

Het opstellen van een nut- en noodzaaknotitie t.b.v. de vernieuwing van het Busstationsysteem van de Gemeente Enschede. Omdat het huidige systeem in verval is geraakt en niet langer operationeel is, heeft Enschede Keypoint opdracht gegeven te onderzo...

Patrick Duwel
Project

01

feb

Opstellen parkeerbalans

Opstellen parkeerbalans

Keypoint heeft voor de gemeente Almelo de parkeerbalans opgesteld. Op basis van een parkeeronderzoek is een analyse gedaan van vraag en aanbod van parkeerplaatsen. Op basis hiervan zijn aanbevelingen gedaan ten aanzien van het te voeren beleid...

Patrick Duwel
Project

01

feb

Organiseren bijeenkomsten MIC

Organiseren bijeenkomsten MIC

Het CROW heeft in een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een centraal Mobility Infomration Centre (MIC). Het MIC zou het centrale platform voor mobiliteitsdata vormen in Nederland. Keypoint heeft het CROW ondersteund bij het organiseren van de wo...

Patrick Duwel
Project

01

feb

Halteplan Twente

Halteplan Twente

Keypoint Consultancy heeft samen met Regio Twente draagvlak gecreëerd voor een gezamenlijk halteplan met 9 gemeenten. Tijdens dit succesvolle (zowel inhoudelijk als bestuurlijk) project zijn 256 nieuwe abri's met minimale kosten voor de wegbeheerders...

Patrick Duwel
Project