720 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

01

jan

Parkeergarage Van Heekplein

Parkeergarage Van Heekplein

Capaciteits berekening, exploitatie en fasering van een politiek gedreven discussie over de realisatie van de Van heek parkeergarage is langdurig door Keypoint begeleid...

Patrick
Lees verder

Project

01

jan

Uitbreiding Prinsessetunnel en reconstructie omliggend wegennet

Uitbreiding Prinsessetunnel en reconstructie omliggend wegennet

Ten behoeve van de verbetering van de doorstroming van zowel openbaar vervoer als het overige verkeer wordt een extra tunnelbuis onder het Enschedese spoor gerealiseerd en worden aan beide zijden van de tunnel kruispunten gereconstrueerd. Ook wordt h...

Cees
Lees verder

Project

01

jan

Personele ondersteuning

Personele ondersteuning

Ontwikkelen van een visie voor de positie van het Regionaal Openbaar Lichaam Twente. Het betrof daarbij een bestuurskundig onderzoek...

Patrick
Lees verder

Project

01

jul

Parkeernota

Parkeernota

Het ontwikkelen van de parkeernota 'betaald parkeren in centrum Cuijk', inclusief daarvoor te maken exploitatieberekeningen, onderzoek naar de optimale organisatievorm voor het parkeerbedrijf Cuijk, ondersteuning bij de invoering/uitbreiding van het ...

Patrick
Lees verder

Project

01

jan

Procesmanagement HOV-Oost

Procesmanagement HOV-Oost

In het kader van het doorstroomassenproject in Twente is een HOV-baan gerealiseerd tussen Enchede Centraal en Glanerbrug. Het project- en procesmanagement inclusief de planning en control is door Keypoint Consultancy verzorgd...

Cees
Lees verder

Project

01

jan

HOV Zuid as

HOV Zuid as

Keypoint heeft de gemeente Enschede begeleid bij de afronding van HOV-Zuid, zowel technisch als finacieel. Dit en behoeve van de afrekening met de subsidieverlener RWS. Naast de HOV-Zuid heeft Keypoint de Gemeente Enschede ook ondersteund bij het pro...

Patrick
Lees verder

Project

01

jan

HOV-west en HOV-midden

HOV-west en HOV-midden

Keypoint verzorgt het project- en procesmanagement voor de gemeente Enschede om te komen tot de uitvoering een 7-tal HOV tracédelen tussen Enschede en Hengelo. De tracédelen 1 t/m 3 (vanaf Enschede CS t/m de Singels) zijn opgeleverd. Voor tracédeel 4...

Cees
Lees verder

Project

01

jan

HOV A35 - Usselo

HOV A35 - Usselo

Voor een betere doorstroming gaan de bussen vanuit Enschede richting Haaksbergen voor een deel over de snelweg. Bij Usselo is hiervoor een speciale afrit voor het OV, waarbij Keypoint de gemeente Enschede in het ontwerpproces ondersteund heeft. In he...

Patrick
Lees verder

Project

01

jan

Parkeernota Enschede

Parkeernota Enschede

Keypoint heeft voor de gemeente Enschede het parkeerbeleid vorm gegeven en verwoordt in de parkeernota...

Patrick
Lees verder