718 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

01

mei

Dynamisch Busstation Almelo

Dynamisch Busstation Almelo

In maart 2003 is in Almelo een nieuw compact dynamisch busstation geopend. Dit busstation wordt gekenmerkt door een innovatief high-tech besturings- en informatiesysteem. Keypoint Consultancy heeft in opdracht van de Gemeente Almelo zowel inhoudelijk...

Patrick
Lees verder

Project

01

mei

OV-ondersteuning

OV-ondersteuning

De Regio Twente wenste een nieuwe subsidieregeling voor het collectief bedrijfsvervoer...

Cees
Lees verder

Project

01

apr

Evaluatie spitsbuslijn

Evaluatie spitsbuslijn

Evaluatie van in het kader van de rijksnota 'Samen werken aan bereikbaarheid' gesubsidieerde spitsvoorzieningen. Onderzocht is in hoeverre de gestelde doelen (in terme van aantal, reizigerskilometers, opbrengsten, kostendekkingsgraad, substitutie aut...

Cees
Lees verder

Project

01

jan

Dynamische busstations

Dynamische busstations

Samen met de Univestieit Twente heeft Keypoint onderzoek gedaan naar de meerwaarde van het dynamiseren van busstations? Levert dynamisering werkelijk ruimtewinst op die voor andere functies wordt benut? Of is dyanisering een hype ?...

Patrick
Lees verder

Project

01

jan

Actualisatie RVVP

Actualisatie RVVP

Ontwikkelen van het Regionaal Verkeer en Vervoerplan RVVP Twente 2000-2004, inclusief het daarbij behorende actieprogramma en actieplan voor de periode 2001-2002...

Patrick
Lees verder

Project

01

jan

Monitoringsprogramma

Monitoringsprogramma

Onderzoek naar de effecten van de wijziging in de dienstregeling van het openbaar vervoer in noordoost-Twente...

Patrick
Lees verder

Project

01

sept

Bereikbaarheidsstudie

Bereikbaarheidsstudie

Keypoint heeft bereikbaarheids profielen opgesteld voor de bedrijven in het havengebied van Enschede en op basis hiervan een analyse gemaakt van de benodigde infrastructuur(aanpassingen)...

Patrick
Lees verder

Project

01

aug

HOV Halteplaatsen

HOV Halteplaatsen

Voor de verschillende HOV-assen is een Programma van Eisen ( PvE) opgesteld voro de haltevorozieningen en ABRI's op de HOV-assen ...

Patrick
Lees verder

Project

01

aug

Planning & Control

Planning & Control

Keypoint verzorgt voor grote infrastructurele projecten, zoals de aanleg van vrije busbanen in Enschede, naast het proces- en projectmanagement ook de financi├źle afwikkeling van subsidies. Ingewikkelde trajecten met verschillende subsidiebronnen (MIT...

Patrick
Lees verder