732 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

01

aug

Convenant wegbeheerders

Convenant wegbeheerders

Opstellen van een convenant tussen de Regio Twente, de vervoerbedrijven en de wegbeheerders over de infrastructuur van het openbaar vervoer, waarin overleg over omleidingen van busroutes, duurzaam veilig en een schaderegeling voor vervoerbedrijven wo...

Patrick
Lees verder

Project

01

jun

P+R Zuiderval en P+R Citybus

P+R Zuiderval en P+R Citybus

Het P+R Zuiderval in Enschede is inmiddels zeer succesvol, zo is gebleken uit onderzoek. Keypoint heeft haar bijdrage geleverd, zowel op het gebied van het (functioneel) ontwerp, de exploitatie als communicatie. Daarna heeft Keypoint zich ook ingespa...

Patrick
Lees verder

Project

01

apr

ICT in het verkeer

ICT in het verkeer

Ontwikkelen van een ICT-programma voor het verkeers- en vervoersbeleid van de Regio Twente. Doel was te onderzoeken op welke wijze en waar in de regio Twente ICT zou kunnen worden toegepast teneinde bereikbaarheidsproblemen te voorkomen dan wel op te...

Patrick
Lees verder

Project

01

mrt

Statische reisinformatie

Statische reisinformatie

Het ontwikkelen van een nieuw statisch reisinformatieconcept, zodat een bijdrage wordt geleverd aan de aantrekkelijkheid en herkenbaarheid van het openbaar vervoer in Gelderland...

Patrick
Lees verder

Project

01

feb

VRI's en Utopia Spot

VRI's en Utopia Spot

Keypoint heeft binnen de gemeentelijke werkgroep verkeerslichten en de projectgroep Utopia Spot zowel administratief, secretarieel als procesmatig ondersteuning geboden...

Patrick
Lees verder

Project

01

feb

Haltevoorzieningen

Haltevoorzieningen

In een provinciebreed proces van vijf fasen wordt in de provincie Drenthe gestreefd naar een verbetering van openbaar vervoer halteplaatsen, zodat deze een uniforme uitstraling en een consistente kwaliteit krijgen. Momenteel bestaat veel onduidelijkh...

Patrick
Lees verder

Project

01

dec

Richtlijn Straatparkeren

Richtlijn Straatparkeren

Keypoint heeft de CROW-publicatie 162, “Kwaliteit Straatparkeren: leidraad voor beleid, richtlijn voor de uitvoering”, geschreven. Doel van deze richtlijn is de kwaliteit van het straatparkeren te verbeteren, zowel waar het gaat om de consistentie va...

Patrick
Lees verder

Project

01

dec

Tariefexperiment

Tariefexperiment

Verkenning van een mogelijk tariefexperiment voor het Hengelose openbaar vervoer. Hengelo kampt met toenemende verkeersdruk op de invalswegen en op het parkeerareaal in de binnenstad. Op piekmomenten (marktdagen, koopavonden en zaterdagen) wil Hengel...

Patrick
Lees verder

Project

01

dec

Evaluatie mobiliteitsbarometer

Evaluatie mobiliteitsbarometer

Ontwikkelen van een monitoringsinstrument voor Regio Twente.De Mobiliteitsbarometer betreft een instrument wat het oordeel weergeeft van reizigers over de mobiliteitssituatie in Twente op een bepaald ogenblik in een cijfer of index. Hiertoe worden mi...

Patrick
Lees verder