716 Resultaten

Gebruik filters om te filteren

Project

01

mrt

Piektarief Apeldoorn

Piektarief Apeldoorn

In mei 2001 is in de gemeente Apeldoorn een tariefexperiment op de bussen in de stad ingevoerd, alsmede een frequentieverhoging. Keypoint heeft de gemeente inhoudelijk begeleid en geadviseerd bij de voorbereiding en invoering van het experiment (onde...

Cees
Lees verder

Project

01

mrt

Ondersteuning werkgroep Halteplaatsen

Ondersteuning werkgroep Halteplaatsen

Voor de Regio Twente heeft Keypoint Consultancy de aanschaf van haltemeubulair begeleid. Op basis van een multicriteria-analyse is in overleg met verschillende betrokkenen gekomen tot een uniforme uitstraling van HOV-haltes in Twente...

Patrick
Lees verder

Project

01

nov

HOV Tracé

HOV Tracé

Keypoint heeft in opdracht van de gemeente Hengelo de vervoerkundige voorbereiding ter hand genomen voor de HOV-assen in Hengelo...

Cees
Lees verder

Project

01

nov

GVVP Hengelo

GVVP Hengelo

Voor de gemeente Hengelo heeft Keypoint een second opinion op het GVVP uitgevoerd en het GVVP geactualiseerd...

Patrick
Lees verder

Project

01

jul

Transferium Zuiderval

Transferium Zuiderval

Dynamische informatie over auto reistijden naar het centrum en het beiden van een keuzemogelijkheid op basis van real time informatie over het vervolg van de reis voort te zetten met het OV. Reistijd voor auto en OV en parkeerkosten informatie. geto...

Patrick
Lees verder

Project

01

jul

Ondersteuning afdeling Beheer

Ondersteuning afdeling Beheer

In opdracht van de gemeente Enschede heeft Keypoint Consultancy een werknemer gedetacheerd ter ondersteuning van de afdeling Stedelijk Beheer. Er is in dit kader een Meerjareninvesteringsplan Infrastructurele Werken opgesteld, alsmede diverse andere ...

Patrick
Lees verder

Project

01

jun

Spitsbusevaluatie

Spitsbusevaluatie

Evaluatie van in het kader van de rijksnota Samen werken aan bereikbaarheid gesubsidieerde spitsvoorzieningen. Onderzocht is in hoeverre de gestelde doelen (in terme van aantal, reizigerskilometers, opbrengsten, kostendekkingsgraad, substitutie auto-...

Cees
Lees verder

Project

01

mei

Dynamisch Busstation Almelo

Dynamisch Busstation Almelo

In maart 2003 is in Almelo een nieuw compact dynamisch busstation geopend. Dit busstation wordt gekenmerkt door een innovatief high-tech besturings- en informatiesysteem. Keypoint Consultancy heeft in opdracht van de Gemeente Almelo zowel inhoudelijk...

Patrick
Lees verder

Project

01

mei

OV-ondersteuning

OV-ondersteuning

De Regio Twente wenste een nieuwe subsidieregeling voor het collectief bedrijfsvervoer...

Cees
Lees verder